Riitta
Kallio

Vasaman vastaava toimittaja
050 67 590
keskustoimisto
,
Tampere

Vasama, viestintä, tiedotus, lehdistötiedotteet, palkansaajalehdet