Riitta
Kallio

Toimittaja
050 67 590
keskustoimisto
,
Tampere

Vasama, viestintä, tiedotus, lehdistötiedotteet, palkansaajalehdet