Kaisa Järvensivu

Kaisa
Järvensivu

Järjestöasiantuntija
050 409 8456
keskustoimisto
,
Tampere

Järjestämis- ja järjestötyö
Ammattiosastojen toiminnan tukeminen ja kehittäminen, järjestäytyminen, järjestö, järjestöorganisaatio, järjestötyö, jäsenedut, jäseneksi liittyminen, sääntöasiat, työhuonekunta