Äänioikeus

Äänioikeutettuja Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan edustajiston vaaleissa ovat viimeistään 7.6.2020 mennessä liittyneet sopimusalajäsenet, joilla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja ennen ensimmäistä vaalipäivää 7.9.2020

Oppilasjäsenillä tai jäsenmaksunsa laiminlyöneillä sopimusalajäsenillä ei ole äänioikeutta. Eläkeläisjäsenillä on äänioikeus, kun tietyt ehdot täyttyvät. Niistä löytyy lisätietoa alta. Pelkästään työttömyyskassaan kuuluvien jäsenien tulee rekisteröityä äänestäjiksi äänioikeuttaan käyttääkseen, mistä kerrotaan myös alla.

Eläkeläisjäsen & äänioikeus

Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan edustajiston vaaleissa äänioikeutettuja ovat ammattiosastojen jäsenet, joilla on sopimusalakohtainen tunnus liiton jäsenrekisterissä. Oppilasjäsenillä ei ole äänioikeutta, mutta eläkeläisjäsenillä on, kun tietyt ehdot täyttyvät.

Eläkeläisten äänioikeus koskee:

  1. ennen 13.11.1999 eläkkeelle siirtyneitä, jotka rekisteröityvät jollekin sopimusalalle liiton jäsenrekisteriin.
  2. heitä, jotka ovat saavuttaneet vapaajäsenyyden eläkkeelle siirtymisen johdosta 13.11.1999–10.11.2007 ja jotka ovat rekisteröityneet liiton jäsenrekisteriin jollekin sopimusalalle. Heidän äänioikeutensa kuitenkin päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jonka aikana 65 ikävuotta tulee täyteen.

Jotta eläkeläisjäsen voisi käyttää äänioikeuttaan edustajiston vaaleissa, liiton säännöt edellyttävät, että hän ilmoittautuu omatoimisesti äänioikeutettujen rekisteriin. Ilmoittautuminen on tehtävä tätä varten toimitetulla äänioikeusrekisteröitymislomakkeella, johon tulee merkitä huolellisesti pyydetyt tiedot.

Lomakkeen saa tilaamalla liitosta osoitteesta teija.niemenmaa@sahkoliitto.fi tai puhelimitse 050 371 8961.

Lomakkeen täyttämisessä kannattaa muistaa, että vaalipiiri määräytyy oman ammattiosaston kotipaikan mukaan. Ammattiosaston numero puolestaan löytyy Sähköliiton jäsenkortista.

Äänioikeutettujen rekisteriin ilmoittautumistietojen pitää olla Sähköliitossa viimeistään 30. kesäkuuta kello 16 mennessä.

Pelkästään kassan jäsen? Rekisteröidy 30.6. mennessä äänestäjäksi

Mikäli olet pelkästään Sähköalojen työttömyyskassan jäsen, äänioikeuttasi käyttääksesi sinun tulee rekisteröityä äänestäjäksi. Tätä ei edellytetä niiltä jäseniltä, jotka ovat sekä liiton että kassan jäseniä.

Yksittäisenä jäsenenä kuulut valtakunnalliseen työttömyyskassaan, jonka kotipaikka on Tampere. Siksi vaalipiirejäsi ovat Häme/Pirkanmaan alueen toimialakohtaiset vaalipiirit.

Rekisteröidy äänestäjäksi toimialakohtaisesti työttömyyskassan jäsenrekisteriin 30. kesäkuuta mennessä ottamalla yhteyttä osoitteeseen mirva.virtanen@sahkoliitto.fi. Näin varmistat, että saat oikean toimialakohtaisen vaalipiirisi äänestys- ja vaalikirjeen. Kirjeet postitetaan viimeistään syyskuun alussa.

Äänestäminen postitse ja netissä alkaa 7. syyskuuta. Yksittäisenä kassan jäsenenä sinun tulee äänestää Häme/Pirkanmaan vaalipiirien ehdokkaita riippumatta siitä, missä itse asut.