Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokulujasi, kun vastaanotat työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikastasi. Avustusta voidaan maksaa jo, kun aloitat vähintään kaksi kuukautta kestävään työsuhteeseen liittyvän koulutuksen.

Liikkuvuusavustuksen saamisen edellytykset ovat:

  • Edestakaisen työmatkasi tulee kokoaikatyössä olla vähintään kolme tuntia päivässä. Sama pätee koulutukseen liittyvään matkaan. Osa-aikatyössä edestakaisen työmatkan tulee olla vähintään kaksi tuntia päivässä.
  • Olet oikeutettu työttömyysetuuteen.
  • Työsi kestää vähintään kaksi kuukautta. 
Koronaviruspandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella. Poikkeus koskee viimeistään 30.11.2021 alkavia työsuhteita.

Liikkuvuusavustuksen määrä ja kesto

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen, ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Vuonna 2021 liikkuvuusavustuksen määrä kokoaikatyön vastaanottavalle on noin 726 euroa kuukaudessa. Lisäksi avustukseen voi saada lapsikorotusta ja matkan pituuden perusteella myönnettävää korotusosaa.

Liikkuvuusavustusta maksetaan työn keston mukaan niin, että avustuksen kesto on puolet työn kestosta. Jos siis työ kestää kaksi kuukautta, saat avustusta yhden kuukauden. Jos työ kestää vähintään neljä kuukautta, avustusta on mahdollista saada kahden kuukauden verran.

Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Hae liikkuvuusavustusta täyttämällä pdf-muotoinen hakemus ja lähetä se liitteenä kassaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Muista vielä lähettää asiointipalvelussa kassaan viesti hakemuksestasi; sillä varmistat, että se tulee käsittelyyn.

Jos sähköisen asioinnin käyttäminen ei ole mahdollista, lähetä liikkuvuusavustushakemuksesi kassan sähköpostiin.