Sähköalojen työttömyyskassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva sähköaloilla tai niihin läheisesti liittyvissä ammateissa työskentelevä palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Kassan jäseneksi voidaan hyväksyä myös sähköaloille opiskeleva henkilö, joka on palkkatyössä.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kassan jäseneksi pääsee myös palkkatyöntekijä, joka on liittynyt kassaan kuukauden kuluessa toisesta työttömyyskassasta erottuaan. Tällöin hänen hyväkseen lasketaan hänen työssäolo- ja jäsenyysaikansa edellisessä kassassa.

Kassan jäsenmaksu

Sähköliiton jäsenmaksu vuonna 2020 on 1,25 prosenttia ennakonpidätyksenalaisesta tulosta. Työttömyyskassan osuus kokonaisjäsenmaksusta vuonna 2020 on 0,30 prosenttia. Finanssivalvonta vahvistaa jäsenmaksun vuosittain.

Jäseneksi liittyminen

Sähköalojen ammattiliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä sähköisesti. Katso lisätietoja täältä. Voit myös tulostaa lomakkeen ja lähettää sen postitse osoitteella Sähköliitto, Jäsenrekisteri PL 747, 33101 TAMPERE.

Sähköalojen työttömyyskassan yksilöjäseneksi voit liittyä tulostamalla hakemuksen alta. Lähetä täytetty lomake työttömyyskassaan.

Lisätietoja liittymisestä saat työttömyyskassan palvelunumerosta ma ja ke klo 9‒15 ja pe klo 9‒12, puh. 03 252 0300.

 

Pelkästään Sähköalojen työttömyyskassan yksilöjäseneksi liittyvän etuihin eivät kuulu:
1. oikeudellinen neuvonta ja oikeusapu työsuhteeseen liittyvissä asioissa
2. oikeus käyttää liiton lomapaikkoja
3. oikeus lomatukeen
4. mahdollisuus osallistua liiton kustantamaan kurssi- ja koulutustoimintaan
5. Vasama-lehti