Käsittelyaika

Työttömyyskassa käsittelee tällä hetkellä 22.6.2022 saapuneita ensihakemuksia.
Selvissä jatkohakemuksissa (kokonaan työtön) ovat käsittelyssä nyt 23.6.2022 saapuneet hakemukset.
Soviteltavissa ja liitteellisissä jatkohakemuksissa käsittelyssä ovat 22.6.2022 saapuneet hakemukset.

Päivitetty 23.6.2022

Yhteystiedot

Käyntiosoite: 
Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkipäivinä ainoastaan ajanvarauksella. 

Postiosoite: PL 774, 33101 TAMPERE
Sähköposti: ttkassa@sahkoliitto.fi

Puhelinpalvelu

Puhelin: 03 252 0300

maanantaina 9‒15
keskiviikkona 9‒15
perjantaina 9‒12

Puhelinpalvelumme kiinni perjantaina

Puhelinpalvelumme on kiinni juhannusaattona perjantaina 24. kesäkuuta. Maanantaista 27. kesäkuuta lähtien palvelemme viiden viikon ajan alla olevassa uutisessa näkyvin kellonajoin.

Hyvää juhannusta!

21.6.2022

Näin palvelemme viikot 26–30

Sähköalojen työttömyyskassan toimisto on suljettu 27.6.–29.7.  Tuolloin palvelemme:

13.6.2022

Sähköalojen työttömyyskassa sulautuu Työttömyyskassa Aariaan 1.1.2023

Työttömyyskassojen ylimmät päättävät elimet ovat kokouksissaan 13.5.2022 ja 25.5.2022 hyväksyneet työttömyyskassojen sulautumisen ja sääntömuutosesityksen. Sulautuminen edellyttää vielä Finanssivalvonnan hyväksymistä eli sulautumislupaa ja työttömyyskassan rekisteröintiä.

Sulautumisen vaikutus jäseniin

Sulautuminen ei edellytä kassojen jäseniltä mitään toimenpiteitä. Jäsenten kerryttämään työttömyysturvaan tai ansiopäivärahan maksatukseen ei tule muutoksia sulautumisen vuoksi.

Sulautumisen hyödyt

Sulautumisen myötä Työttömyyskassa Aarian jäsenmäärä kasvaa noin 17 000 jäsenellä. Lisäksi henkilöstöresurssien määrä lisääntyy. Sulautumisesta on odotettavissa kassan talouteen, hallintoon ja palvelujen tuottamiseen kohdistuvia etuja, kun edellytykset vastata kassoja koskevien velvoitteiden lisääntymiseen vahvistuvat.

Työttömyyskassa Aarian keskeisiä tavoitteita 2020-luvulla ovat hallittu kasvu ja palveluiden kehittäminen. Sulautuminen tukee omalta osaltaan näiden tavoitteiden toteutumista. Työttömyyskassa Aariassa on sulautumisen jälkeen noin 115 000 jäsentä.

3.6.2022

Tänään maksettavat etuudet tilillä kaksinkertaisina ‒ palauttamisesta ohjeet asianosaisille

Järjestelmävirheen takia tänään 17. toukokuuta maksettavat etuudet näkyvät pankkitileillä kaksinkertaisina.

Ylimääräinen maksu pyydetään palauttamaan työttömyyskassalle. Kassa on yhteydessä niihin jäseniin, joita virhe koskee, ja antaa tarkemmat ohjeet palauttamiseen.

Pahoittelemme virhettä.

17.5.2022

Sähköalojen työttömyyskassa ja Työttömyyskassa Aaria käsittelevät sulautumista toukokuussa

Sähköalojen työttömyyskassan edustajisto käsittelee 13. toukokuuta sulautumista Työttömyyskassa Aariaan. Aarian edustajisto puolestaan käsittelee asiaa 25. toukokuuta. Kassojen hallitukset ovat hyväksyneet sulautumista koskevan aiesopimuksen maaliskuun lopulla.

Sähköalojen työttömyyskassa sulautuu Aariaan ensi vuoden alusta lukien, mikäli kumpikin edustajisto hyväksyy sulautumisen ja Finanssivalvonta antaa sulautumisluvan.

Osapuolet ovat käyneet sulautumisneuvotteluja viime syksystä alkaen. Alkusysäyksen niihin antoi tarve turvata Sähköalojen työttömyyskassan jäsenille laadukkaasti toteutettu työttömyysturva muuttuvassa toimintaympäristössä, johon kuuluvat lisääntyneet viranomaisvelvoitteet, tarve varautua tuleviin lainsäädäntömuutoksiin ja digitalisaation vaatimat jatkuvat investointitarpeet.

‒ Sulautumisen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja saada synergiaetuja kassoja koskevien lisääntyneiden velvoitteiden hoitamiseksi. Lisäksi työttömyyskassalakiin suunnitellaan muutosta, jossa täysien rahoitusosuuksien saaminen edellyttäisi kassan suurempaa jäsenmäärää, sanoo Sähköalojen työttömyyskassan kassanjohtaja Tarja Ojala.

Sulautumisneuvotteluissa on todettu, että kassojen talous on vakaalla pohjalla ja sulautumisen edellytykset ovat hyvät.

Sähköalojen työttömyyskassaan kuuluu yli 17 000 sähköisillä aloilla työskentelevää palkansaajaa. Työttömyyskassa Aaria on kaikille palkansaajille avoin työttömyyskassa, jossa on noin 100 000 jäsentä.

29.4.2022

Sulautumishankkeeseen liittyvät asiakirjat nähtävillä 12. toukokuuta saakka

Asiakirjat, jotka liittyvät vireillä olevaan Sähköalojen työttömyyskassan sulautumiseen Työttömyyskassa Aariaan, ovat nähtävillä kassan toimistossa 2 viikkoa ennen ylimääräistä edustajiston kokousta ajan 29.4.‒12.5.2022.

Mikäli haluat nähdä asiakirjat, ottaa yhteyttä kassan asiakaspalveluun puh. 03 252 0300 ja sovi ajankohta. Asiakaspalvelu on auki maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9–15 ja perjantaisin kello 9–12.

29.4.2022

Ennakkoilmoitus työttömyyskassan edustajiston ylimääräisestä kokouksesta 

Kokous pidetään perjantaina 13. toukokuuta Tampereella.

19.4.2022

Edellytys toukokuun alusta: 4 työhakemusta kuukaudessa

Toukokuun alussa tulee voimaan lakimuutos, joka edellyttää työttömältä työnhakijalta neljää työhakemusta kuukaudessa. Työnhausta tulee raportoida TE-toimiston verkkopalvelussa.

Työnhauksi katsotaan erilaiset työllistymiseen tähtäävät toimet: hakemukset avoimeksi ilmoitettuihin paikkoihin, avoimet työhakemukset ja yhteydenotot työnantajiin. Haettavan työn tulee olla sellaista, johon hakijan on realistista työllistyä ja joka jatkuu vähintään kaksi viikkoa.

Neljän haettavan työpaikan tavoitteesta voidaan kuitenkin joustaa, jos haettavissa ei ole riittävästi työpaikkoja. Jokaisen oma tavoite kirjataan hakijan omaan työllistymissuunnitelmaan.

Poikkeuksia työnhakuvelvoitteeseen voidaan tehdä myös lomautuksen, osittaisen työllistymisen tai opintojen perusteella. Esimerkiksi lomautettua työnhakuvelvollisuus koskee, kun lomautus on kestänyt kolme kuukautta.

Tarkemmat ehdot löytyvät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n sivuilta.

17.3.2022

Ansiopäiväraha ollaan euroistamassa

Hallitus on päättänyt, että ansiopäivärahan työskentelyehto muuttuu työtunneista palkkaperusteiseksi. Tätä kutsutaan työttömyysturvan euroistamiseksi. Muutos on tarkoitus saada voimaan ensi vuoden alusta. Samalla työskentelyä alettaisiin tarkastella kuukauden jaksoissa nykyisten viikon jaksojen sijaan.

Euroistaminen tarkoittaa, että muutoksen tultua voimaan ansiopäivärahan saaminen edellyttäisi tietyn suuruista palkkaa kuukaudessa noin puolen vuoden ajan. Vuoden 2021 tasolla laskettuna ansiopäivärahan saamisen ehtona oleva palkka olisi 844 euroa kuukaudessa.

Nykyinen työskentelyehto on 18 tuntia viikossa noin puolen vuoden ajan.

14.2.2022

TE-toimisto ratkaisee: Työttömyysturvaa sote-työnantajan keskeyttäessä palkanmaksun?

Tartuntatautilain väliaikaisen säännöksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoilla edellytetään nyt koronarokotetta. Työnantajan tulee varmistaa, etteivät työntekijät altista esimerkiksi potilaita tartunnalle. Rokotuksesta kieltäytyminen voi johtaa työnteon ja palkanmaksun keskeytymiseen, jos ei ota korvaavaa työtä vastaan tai työnantajalla ei ole tarjota muuta työtä.

Sähköliittolaisiakin työskentelee tällaisilla työpaikoilla, ja työnantajalla on oikeus arvioida, keitä muutos koskee.

Väliaikaissäännökseen perustuvaa palkanmaksun keskeytymistä ei katsota lomautukseksi. TE-toimisto arvioi tapauskohtaisesti, onko työntekijällä oikeus työttömyysetuuteen. Yleisesti ottaen oikeutta ei tällaisessa tapauksessa ole.

Säännös on voimassa tämän vuoden loppuun. Palkanmaksu voi alkaa uudelleen, kun työntekijä on saavuttanut laissa säädetyn suojan koronaa vastaan tai työnantajalla on tarjota hänelle muuta työtä.

2.2.2022

Omavastuuaika poistettiin helmikuun loppuun 

Eduskunta on päättänyt, että työttömyysturvan omavastuuaika poistetaan määräajaksi, tämän vuoden alusta helmikuun loppuun.

Määräaikainen lakimuutos tarkoittaa, että ansiopäivärahaa maksetaan ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen, ilman viiden päivän omavastuuaikaa eli ns. karenssia. 

Lakimuutos ei koske joulukuussa alkaneita työttömyysjaksoja. Työttömyysturvaa sen sijaan voidaan maksaa ilman omavastuuaikaa myös maaliskuussa, jos ensimmäinen työttömyyspäivä on ollut helmikuussa.

Vastaava määräaikainen lakimuutos oli voimassa pitkin viime vuotta koronatilanteen takia.

Lisää asiasta Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n sivuilla

28.1.2022

Joko tunnet Tatsin?

Tatsi on Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry, joka järjestää tukitoimintaa ja koulutusta työttömille. 

Miten tutustua Tatsiin? Ensimmäinen askel on vierailla yhdistyksen nettisivuilla ja tilata Tatsi-lehti, joka ilmestyy kerran vuodessa. Sivuilla voi myös selata koko digilehtiarkiston vuodesta 2011 alkaen.

Pääset itsekin vaikuttamaan ja kertomaan toiveistasi vastaamalla kyselyyn, joka kartoittaa muun muassa kokemiasi työttömyyden syitä ja sen aiheuttamia ongelmia sekä työllistymistä edistäviä keinoja.

12.1.2022

Arvioi ansiopäivärahasi

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ on julkaissut tämän vuoden ansiopäivärahataulukon. Sen avulla voit arvioida päivärahasi määrän, jos joudut työttömäksi tai sinut lomautetaan.

Taulukossa on huomioitu vuodenvaihteessa voimaan tullut indeksikorotus ja palkkaan tehtävän prosenttivähennyksen muutos. Indeksikorotus vaikuttaa kaikkien saajien päivärahan tasoon riippumatta siitä, milloin työttömyys on alkanut.

Jos olet jäänyt viime vuonna työttömäksi, päivärahasi nousee noin 9 euroa kuukaudessa.

Palkka/kk Ansiopäiväraha/kk Korotettu ansiopäiväraha/kk
2 000 € 1 269 € 1 387 €
2 500 € 1 485 € 1 650 €
3 000 € 1 700 € 1 913 €
3 500 € 1 886 € 2 141 €
4 000 € 1 982 € 2 261 €

Yksityiskohtaisemman ansiopäivärahataulukon löydät TYJ:n nettisivuilta.

4.1.2022

Vuorottelukorvauksen maksupäivät vuonna 2022

Vuorottelukorvausta maksetaan takautuvasti neljän kalenteriviikon jaksoissa. Tänä vuonna vuorottelukorvauksen maksupäivät ovat:

Tammikuu to 20.1.
Helmikuu to 17.2.
Maaliskuu to 17.3.
Huhtikuu to 14.4.
Toukokuu to 12.5.
Kesäkuu to 9.6.
Heinäkuu to 7.7.
Elokuu to 4.8.
Syyskuu to 1.9. ja to 29.9.
Lokakuu to 27.10.
Marraskuu to 24.11.
Joulukuu to 22.12.

3.1.2022

Tammikuun verotus vielä vuoden 2021 verokortin mukaan

Tammikuun 2022 ansiopäivärahan verotus toimitetaan vielä tämän vuoden verokortin mukaan. Helmikuusta lähtien kassalla on käytössään uudet verotiedot ja verotus tapahtuu vuoden 2022 verokortin mukaan.

Tarvittaessa voit hakea muutosverokorttia etuutta varten OmaVero-palvelussa. Muistathan, että vaikka ansiopäivärahasi on palkkaasi pienempi, veroprosenttisi ei välttämättä pienene, koska ansiopäivärahasta ei voi tehdä verotuksessa samoja vähennyksiä kuin palkkatulosta.

22.12.2021

Tarvetta asioinnille paikan päällä? Varaathan ajan

Toimistomme on avoinna arkipäivinä ainoastaan ajanvarauksella. Mikäli asiasi vaatii asiointia kassan toimistolla, varaa aika etukäteen soittamalla puhelinpalveluumme 03 252 0300.

Puhelinpalvelumme on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9–15 ja perjantaisin kello 9–12.

18.10.2021

Jäsenmaksu vahvistettu ‒ säilyy 0,30 prosentissa

Finanssivalvonta on vahvistanut Sähköalojen työttömyyskassan jäsenmaksuksi 0,30 prosenttia. Jäsenmaksu säilyy siis tämänvuotisella tasolla.

Esimerkiksi 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevan jäsenmaksu on 9 euroa kuukaudessa ja 108 euroa vuodessa.

Työttömyyskassojen jäsenmaksuilla rahoitetaan etuus- ja hallintomenoja.

18.10.2021

TE-palvelut siirtyvät kunnille 2024

TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana. Silloin työllisyyspalvelut sekä kunnan koulutus- ja elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän eli kunnan tai useamman kunnan muodostaman yhteistoiminta-alueen vastuulla.

Työvoimapohjan tulee kunnassa tai yhteistoiminta-alueella olla vähintään 20 000 henkilöä. Tällä turvataan riittävät resurssit TE-palveluiden järjestämiseksi ja se, että palvelut ovat yhdenvertaisesti työnhakijoiden saatavilla kaikkialla Suomessa. 

Tämän vuoden maaliskuun alussa alkoi muutosta pohjustava kuntakokeilu 118 kunnassa. Sen piirissä ovat kokeilukuntien alle 30-vuotiaat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset TE-toimistojen ansiopäivärahaa saavat asiakkaat. Kaksivuotiselle kokeilulle säädetään jatko siihen asti, kunnes TE-palvelut siirtyvät pysyvästi kuntien järjestämisvastuulle.

1.9.2021 

Muista ilmoittaa arkipyhäkorvaus

Jos työnantajasi maksaa sinulle lomautuksen aikana arkipyhäkorvausta, muista ilmoittaa siitä ansiopäivärahahakemuksessasi. Lähetä kassaan palkkalaskelma, josta korvaus ilmenee.

Toimi samoin loma-ajan palkkojen kanssa.

26.3.2021

Tilaa tarvittaessa verokortti etuutta varten

Ansiopäivärahaa varten kannattaa tilata uusi verokortti, joka on tarkoitettu nimenomaan etuuden maksamista varten. Ilman sitä työttömyyskassan tulee pidättää ansiopäivärahasta palkkaa varten annetun verokorttisi mukainen prosenttiosuus, kuitenkin vähintään 25 prosenttia.

Ennen verokortin tilaamista kerää tiedot tuloistasi ja mahdollisista vähennyksistäsi. Laske alkuvuoden tulot ja arvioi koko vuoden tulot.

Muista, että veroprosenttisi ei välttämättä pienene, koska ansiopäivärahasta ei voi tehdä verotuksessa samoja vähennyksiä kuin palkasta.

Katso Vero.fistä löydät yksityiskohtaisen ohjeen, miten tilaat verokortin etuutta varten.

10.2.20201

Kuulutko kuntakokeilun piiriin maaliskuun alusta?

118 kunnan alle 30-vuotiaat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset TE-toimistojen ansiopäivärahaa saavat asiakkaat kuuluvat maaliskuun alusta kuntakokeilun piiriin. Yli kaksi vuotta kestävässä kokeilussa kaikkiaan noin kolmannes TE-toimistojen asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi.

Kuntakokeilussa selvitetään, voidaanko työnhakijoiden palveluja parantaa järjestämällä ne kuntien kautta ja päästäänkö näin nopeampaan työllistymiseen.

Kokeilukunnat vastaavat suuresta osasta TE-toimistolle kuuluvista tehtävistä ja antavat myös lausuntoja esimerkiksi työttömyyskassoille hakijan oikeudesta ansiopäivärahaan. Kun haet ansiopäivärahaa, lausunnon siis antaa kokeilukunta.

Jos kuulut kokeilun piiriin, saat tiedon asiasta kirjeellä tai TE-palvelujen Oma asiointi -osiossa, joka on käytössäsi, vaikka työnhakijan palvelusta vastaisikin kunta. Viestisi ja tietosi ohjautuvat sieltä kuntaan. Kuntakokeiluun kuuluvana työttömänä työnhakijana sinun tulee suhtautua kuntaan kuten TE-toimistoon: osallistu kunnan järjestämiin tapaamisiin ja noudattaa kunnan kanssa laadittuja suunnitelmia, jotta vältyt karenssilta.

Kuntakokeilu jatkuu vuoden 2023 kesäkuun loppuun.

25 kokeilualuetta ja 118 kokeilukuntaa löydät tästä työ- ja elinkeinoministeriön sivuille vievästä linkistä.

28.1.2021

Hakemuksen täyttäjä, muista nämä!

Lomautettiinko sinut vajaaksi kalenteriviikoksi? Muista täyttää ansiopäivärahahakemuksesi kuitenkin koko kalenteriviikolta, sillä lomautettua koskeva tarkastelujakso on aina kokonainen kalenteriviikko.

Nopeutat hakemuksesi käsittelyä, kun liität mukaan kaikki käsittelyssä tarvittavat liitteet kerralla. Listan tarvittavista liitteistä löydät nettisivujemme Ansiopäiväraha-osiosta. Jos liitteitä puuttuu, asiasi käsittely viivästyy, koska joudumme pyytämään sinulta lisäselvityksiä.

Olemme pystyneet käsittelemään kasvanutta hakemuksien määrää ripeästi senkin ansiosta, että hakemuksissa on ollut kaikki tarvittavat liitteet mukana.

Kiitos kaikille, jotka koronaviruspandemian alkaessa ja hakemusten määrän kasvaessa kiinnititte erityistä huomiota asianmukaisten liitteiden toimittamiseen hakemuksen mukana. Oman toimintanne ansiosta hakemustenne käsittely onnistui poikkeusoloissakin muutamassa päivässä.

13.1.2021

Toistamiseen lomautettu, tarvitset mahdollisesti palkkatodistuksen

Lomautettiinko sinut uudelleen? Mikäli edellisestä lomautuksestasi ei ole kulunut 26 työssäoloviikkoa, sinun tulee toimittaa palkkatodistus lomautustesi väliseltä ajalta kassaan.

Katso linkistä yleiset ansiopäivärahan hakuohjeet lomautetuille

9.10.2020

Muista ilmoittaa lomautuksen muutoksista ja pitää työnhaku voimassa

Jatkuiko lomautuksesi aiemmin ilmoitetusta tai muuttui irtisanomiseksi? Muista ilmoittaa Sähköalojen työttömyyskassaan ja TE-toimistoon heti mahdollisista lomautuksesi muutoksista.

Jos lomautuksesi jatkuu aiemmin ilmoitetusta, on erityisen tärkeää varmistaa, että TE-toimistolla on oikeat tiedot lomautuksesi kestosta. Jos TE-toimistolla ei ole tietoa lomautuksesi jatkumisesta, työnhakusi voi katketa, mikä puolestaan estää ansiopäivärahan maksamisen. Siksi muutokset kannattaa päivittää osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Jos lomautustasi seuraakin irtisanominen, työnantajasi voi maksaa sinulle irtisanomisajan palkan tai palkkaa vastaavan korvauksen. Näistä tuloista tulee ilmoittaa heti kassaan, koska ne vaikuttavat ansiopäivärahasi maksamiseen.

21.9.2020

Tiedustelut ja liitteet vain sähköisen asioinnin kautta 

Sähköalojen työttömyyskassan sähköinen asiointi on tietoturvallinen tapa lähettää liitteitä ja viestiä kassan käsittelijöiden kanssa. Älä siis käytä sähköpostia! Kassa vastaa sähköpostitse vain virkatahojen lähettämiin yleisluontoisiin kysymyksiin.

Kassan käsittelijät vastaavat viestintätoiminnon kautta lähetettyihin kysymyksiin mahdollisimman nopeasti, viimeistään viiden työpäivän kuluessa viestin saapumisesta.

Sähköiseen asiointiin kirjautuminen vaatii vahvaa tunnistautumista Suomi.fi-palvelun kautta joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Löydät viestintätoiminnon sisään kirjauduttuasi.

Sähköinen asiointi palvelee kassan jäseniä vuorokauden kaikkina aikoina maksuttomasti.

13.5.2020

Kuka on oikeutettu ansiopäivärahaan?

Ansiopäivärahan saamisen edellytykset ovat:

  • Olet työtön tai lomautettu ja ilmoittautunut TE-toimistoon hakemaan kokoaikatyötä.
  • Olet Sähköalojen työttömyyskassan jäsen ja olet maksanut jäsenmaksusi.
  • Olet ollut työssä vähintään 26 viikkoa kassan jäsenyysaikanasi.
  • Sinulle ei makseta estävää etuutta, kuten vanhuuseläkettä tai sairauspäivärahaa.
  • Olet tehnyt päivärahahakemuksen työttömyyskassaan.

Tarkemmat edellytykset löydät esimerkiksi Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n Etuusoppaasta.

26.3.2020

Toimintaohjeet lomautetulle/How to apply?/Ansökningsinstruktioner för permitterade/Sundpuhkus, eestikeelne juhend

Sähköalojen työttömyyskassa on lähettämässä ohjeita lomautetuille. Linkistä löydät hakuohjeen lomautetuille.

How to apply? See here.

Ansökningsinstruktioner för permitterade, läs här

Sundpuhkus, eestikeelne juhend, loe siin

25.3.2020