Käsittelyaika

Työttömyyskassa käsittelee tällä hetkellä 5.2.2018 saapuneita ensihakemuksia.
Selvissä jatkohakemuksissa (kokonaan työtön) ovat käsittelyssä nyt 21.2.2018 saapuneet hakemukset.
Soviteltavissa ja liitteellisissä jatkohakemuksissa käsittelyssä ovat 19.2.2018 saapuneet hakemukset.

Päivitetty 22.2.2018

Yhteystiedot

Käyntiosoite: 
Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkisin klo 9.00–15.00  

Postiosoite: PL 774, 33101 TAMPERE
Sähköposti: ttkassa@sahkoliitto.fi

Puhelinpalvelu

Puhelin: 03 252 0300

maanantaina 9‒15
keskiviikkona 9‒15
perjantaina 9‒12

7 faktaa aktiivimallista

Mitä aktiivimalli tarkoittaa?

Aktiivimallin tarkastelujakso on 65 työttömyysetuuden maksupäivää eli noin kolme kuukautta. Työttömän työnhakijan on tuona aikana täytettävä ns. aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa täysimääräistä etuutta seuraavat 65 maksupäivää. Jos aktiivisuusedellytyksen ehdot eivät täyty, työttömyysetuus pienenee seuraavan 65 maksupäivän ajaksi 4,65 prosenttia. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Ensimmäiset työttömyysetuuden alentamista koskevat päätökset annetaan huhtikuussa 2018, koska työnhakijan aktiivisuuden seuranta alkoi vuoden alussa.

Miten täytän aktiivisuusedellytyksen ehdot?

Jotta työttömyysetuutesi säilyisi ennallaan, sinun on tehtävä 65 maksupäivän aikana 18 tuntia palkkatyötä, ansaittava yritystoiminnalla 241 euroa tai oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa. Nämä ovat vaihtoehtoja toisilleen, eikä niistä voi koota yhdistelmiä.

Aktiivisuusedellytys ei täyty, jos käyt TE-toimistossa ilmoittautumassa, haastattelussa tai laatimassa työllistymissuunnitelmaa. Myöskään työpaikkojen hakeminen, työpaikkahaastattelussa käyminen tai yhteydenotot eri tahoihin työnhakuun, koulutukseen yms. liittyen eivät täytä ehtoja. Työkyvyn tutkimukseen tai arviointiin osallistumisen ei liioin katsota täyttävän ehtoja.

Koskeeko aktiivimalli kaikkia työttömiä työnhakijoita?

Aktiivimallin ulkopuolelle jäävät vain työnhakijat, jotka saavat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta, työskentelevät omais- tai perhehoitajina tai ovat hakeneet työkyvyttömyyseläkettä ja odottavat päätöstä siitä. Tällaisesta tilanteesta kannattaa ilmoittaa työttömyyskassaan välittömästi.

Pieneneekö etuuteni aina uudella 4,65 prosentilla seuraavien 65 maksupäivän kuluttua?

Etuus voi pienentyä vain kerran 4,65 prosenttia normaalitasosta. Vähennys ei siis ole kumulatiivinen. Tämän jälkeen se pysyy samana, mikäli aktiivisuusvelvoitteen edellytykset eivät täyty, tai nousee ennalleen normaalitasolle, jos velvoitteet täyttyvät.

Kuka seuraa aktiivisuusvelvoitteen ehtojen täyttymistä?

Työttömyyskassa seuraa ansiosidonnaisen päivärahan saajan ehtojen täyttymistä, Kela työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajan.

Mitä tarkoittavat aktiivisuusedellytyksen ehdoissa mainitut työllistymistä edistävät palvelut?

Niitä ovat omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhaku- ja uravalmennus, työ- ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta. Myös muunlaiseen TE-toimiston järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan osallistuminen voi täyttää ehdot. Kyseeseen tulevat esimerkiksi työhönvalmennus, ura- ja ammatinvalinnanohjaus, oman TE-toimiston paikalliset ostopalvelut sekä rekrytointikokeilu.

Aktiivisuusedellytyksen täyttymistä arvioi työttömyyskassa tai Kela, ei TE-toimisto. Työvoimaviranomainen ei aina anna palveluihin osallistumisesta lausuntoa työttömyysetuuden maksajalle, joten työttömän pitää itse olla aktiivinen ilmoittamisessa.

Mitä jos en onnistu täyttämään aktiivisuusedellytyksen ehtoja: tekemään palkkatyötä 18 tuntia, ansaitsemaan 241 euroa yritystoiminnalla tai osallistumaan viittä päivää työllistymistä edistävään TE-toimiston palveluun?

Työttömyysetuutesi pienenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajaksi. Tuon ajanjakson jälkeen etuus pysyy sillä tasolla, mikäli aktiivisuusvelvoitteen edellytykset eivät täyty seuraavien 65 maksupäivän aikana, tai nousee ennalleen normaalitasolle, jos velvoitteen ehdot täyttyvät.

TE-toimisto arvioi työllistymistä edistävään palveluun pääsemisen aina työnhakijan palvelutarpeen mukaisesti. Aktiivimallin voimaantulo ei velvoita TE-toimistoja järjestämään palveluita, jotta työnhakijoiden aktiivisuusvelvoitteen ehdot täyttyisivät.

Lähde: TE-palvelut, TYJ

Päivitetty 19.2.2018


Ota tekstiviestipalvelu käyttöön

Haluatko tekstiviestin, kun maksettu päiväraha on lähtenyt kassasta? Ota tekstiviestipalvelu käyttöön kassan sähköisen asiointipalvelun Omat asetukset -kohdassa. Valitse siellä maksuilmoituksen toimitustavaksi kolmesta vaihtoehdosta alin: eAsiointi ja tekstiviesti.

Muista tarkistaa, että puhelinnumerosi on oikein. Sen pystyy myös tarvittaessa muuttamaan. Lopuksi paina vielä Tallenna asetukset -painiketta.

Tekstiviestipalvelu nopeuttaa tiedonsaantiasi ja on myös ekologinen vaihtoehto, kun paperista maksuilmoitusta ei enää tarvita.

Löydät kuvallisen ohjeen palvelun käyttöön ottamiseksi alta.