Käsittelyaika

Työttömyyskassa käsittelee tällä hetkellä 15.10.2018 saapuneita ensihakemuksia.
Selvissä jatkohakemuksissa (kokonaan työtön) ovat käsittelyssä nyt 19.10.2018 saapuneet hakemukset.
Soviteltavissa ja liitteellisissä jatkohakemuksissa käsittelyssä ovat 15.10.2018 saapuneet hakemukset.

Päivitetty 19.10.2018

Yhteystiedot

Käyntiosoite: 
Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkisin klo 9.00–15.00  

Postiosoite: PL 774, 33101 TAMPERE
Sähköposti: ttkassa@sahkoliitto.fi

Puhelinpalvelu

Puhelin: 03 252 0300

maanantaina 9‒15
keskiviikkona 9‒15
perjantaina 9‒12

Sähköinen maksuilmoitus kehittää sähköistä asiointia

Sähköalojen työttömyyskassassa sähköisesti asioivat saavat lokakuun alusta lukien ainoastaan sähköisen maksuilmoituksen. Erikseen pyytämällä on mahdollista saada ilmoitus myös paperisena. Ne jäsenet, jotka eivät asioi sähköisesti, saavat yhä paperisen maksuilmoituksen.

Kassassa sähköisesti asioivat ja asioineet jäsenet ovat saaneet tai saamassa asiasta sähköpostitiedotteen.

Kassa siirtyy sähköiseen maksuilmoitusmenettelyyn kehittääkseen sähköistä asiointia. Samalla paperia ja postikuluja säästyy.

Kassalta aktiivimallipostia jäsenille

Sähköalojen työttömyyskassa on lähettänyt jäsenilleen aktiivimalliin liittyvää postia, koska ensimmäinen 65 maksupäivän tarkastelujakso on päättymässä. Koska kassa on maksanut postia saaville jäsenilleen työttömyysetuutta, sen on seurattava heidän aktiivisuuttaan. Ansiopäivärahaa saaneiden tulee ilmoittaa tiedot aktiivisuudestaan ansiopäivärahahakemuksessaan ja liittää siihen tarvittavat liitteet.

Työttömän työnhakijan aktiivisuus katsotaan riittäväksi, jos yhden tarkastelujakson aikana toteutuu jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • teet palkkatyötä vähintään 18 tuntia, ja palkkasi on työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 6,91 €/t
  • ansaitset yritystoiminnassasi vähintään 241,04 €
  • osallistut 5 päivää työllistymistä edistävään palveluun
  • osallistut 5 päivää muuhun työvoimaviranomaisen järjestämään, työllistymisen edellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan
  • osallistut 5 päivää muuhun rekrytointia tukevaan toimintaan, jonka ajalta sinulle maksetaan työttömyysetuutta

Ansiopäivärahan määrä ei pienene, jos etuuden saaja täyttää aktiivisuusedellytyksen ehdot jollakin edellä mainitulla tavalla. Mikäli ehdot eivät täyty tarkastelujakson aikana, ansiopäiväraha pienenee 4,65 prosenttia seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Jos ehdot täyttyvät seuraavalla tarkastelujaksolla, ansiopäiväraha palautuu täydeksi seuraavan jakson alussa. Jos taas aktiivisuutta ei katsota riittäväksi, maksu jatkuu alennettuna seuraavan tarkastelujakson ajan. Ansiopäiväraha ei kuitenkaan pienene lisää, vaan vähennys on edelleen 4,65 prosenttia täydestä määrästä.

 

Vanhuuseläke on vaihtoehto lisäpäivillä

Sähköalojen työttömyyskassa on aktiivimallin tiimoilta lähestynyt myös 1950–1957 syntyneitä jäseniään, joille maksetaan ansiopäivärahaa lisäpäiviltä eli 500 työttömyyspäivän enimmäisajan jälkeen. Aktiivimallin ehdot koskevat myös lisäpäivillä olevia.

Vuosina 1950–1957 syntyneiden on kuitenkin mahdollista halutessaan siirtyä vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä. Päivärahalta eläkkeelle siirtyminen on mahdollista 62–65-vuotiaana.

Vanhuuseläkkeen hakemiseksi tulee toimia näin:

  1. Ilmoita työttömyyskassalle kirjallisesti, minkä kuukauden alusta haluat siirtyä ansiopäivärahalta vanhuuseläkkeelle. Kassa lähettää sinulle todistuksen lisäpäivistä vanhuuseläkkeen hakemista varten.
  2. Täytä vanhuuseläkehakemus. Samalla lomakkeella voit hakea työ- ja kansaneläkettä. Lähetä hakemus eläkeyhtiöön ajoissa, mieluiten kaksi kuukautta ennen eläkkeen alkamista, mutta viimeistään eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana. Työttömän vanhuuseläkettä ei myönnetä takautuvasti.

 

7 faktaa aktiivimallista

Mitä aktiivimalli tarkoittaa?

Aktiivimallin tarkastelujakso on 65 työttömyysetuuden maksupäivää eli noin kolme kuukautta. Työttömän työnhakijan on tuona aikana täytettävä ns. aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa täysimääräistä etuutta seuraavat 65 maksupäivää. Jos aktiivisuusedellytyksen ehdot eivät täyty, työttömyysetuus pienenee seuraavan 65 maksupäivän ajaksi 4,65 prosenttia. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Ensimmäiset työttömyysetuuden alentamista koskevat päätökset annetaan huhtikuussa 2018, koska työnhakijan aktiivisuuden seuranta alkoi vuoden alussa.

Miten täytän aktiivisuusedellytyksen ehdot?

Jotta työttömyysetuutesi säilyisi ennallaan, sinun on tehtävä 65 maksupäivän aikana 18 tuntia palkkatyötä, ansaittava yritystoiminnalla 241 euroa tai oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa. Nämä ovat vaihtoehtoja toisilleen, eikä niistä voi koota yhdistelmiä.

Aktiivisuusedellytys ei täyty, jos käyt TE-toimistossa ilmoittautumassa, haastattelussa tai laatimassa työllistymissuunnitelmaa. Myöskään työpaikkojen hakeminen, työpaikkahaastattelussa käyminen tai yhteydenotot eri tahoihin työnhakuun, koulutukseen yms. liittyen eivät täytä ehtoja. Työkyvyn tutkimukseen tai arviointiin osallistumisen ei liioin katsota täyttävän ehtoja.

Koskeeko aktiivimalli kaikkia työttömiä työnhakijoita?

Aktiivimallin ulkopuolelle jäävät vain työnhakijat, jotka saavat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta, työskentelevät omais- tai perhehoitajina tai ovat hakeneet työkyvyttömyyseläkettä ja odottavat päätöstä siitä. Tällaisesta tilanteesta kannattaa ilmoittaa työttömyyskassaan välittömästi.

Pieneneekö etuuteni aina uudella 4,65 prosentilla seuraavien 65 maksupäivän kuluttua?

Etuus voi pienentyä vain kerran 4,65 prosenttia normaalitasosta. Vähennys ei siis ole kumulatiivinen. Tämän jälkeen se pysyy samana, mikäli aktiivisuusvelvoitteen edellytykset eivät täyty, tai nousee ennalleen normaalitasolle, jos velvoitteet täyttyvät.

Kuka seuraa aktiivisuusvelvoitteen ehtojen täyttymistä?

Työttömyyskassa seuraa ansiosidonnaisen päivärahan saajan ehtojen täyttymistä, Kela työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajan.

Mitä tarkoittavat aktiivisuusedellytyksen ehdoissa mainitut työllistymistä edistävät palvelut?

Niitä ovat omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhaku- ja uravalmennus, työ- ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta. Myös muunlaiseen TE-toimiston järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan osallistuminen voi täyttää ehdot. Kyseeseen tulevat esimerkiksi työhönvalmennus, ura- ja ammatinvalinnanohjaus, oman TE-toimiston paikalliset ostopalvelut sekä rekrytointikokeilu.

Aktiivisuusedellytyksen täyttymistä arvioi työttömyyskassa tai Kela, ei TE-toimisto. Työvoimaviranomainen ei aina anna palveluihin osallistumisesta lausuntoa työttömyysetuuden maksajalle, joten työttömän pitää itse olla aktiivinen ilmoittamisessa.

Mitä jos en onnistu täyttämään aktiivisuusedellytyksen ehtoja: tekemään palkkatyötä 18 tuntia, ansaitsemaan 241 euroa yritystoiminnalla tai osallistumaan viittä päivää työllistymistä edistävään TE-toimiston palveluun?

Työttömyysetuutesi pienenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajaksi. Tuon ajanjakson jälkeen etuus pysyy sillä tasolla, mikäli aktiivisuusvelvoitteen edellytykset eivät täyty seuraavien 65 maksupäivän aikana, tai nousee ennalleen normaalitasolle, jos velvoitteen ehdot täyttyvät.

TE-toimisto arvioi työllistymistä edistävään palveluun pääsemisen aina työnhakijan palvelutarpeen mukaisesti. Aktiivimallin voimaantulo ei velvoita TE-toimistoja järjestämään palveluita, jotta työnhakijoiden aktiivisuusvelvoitteen ehdot täyttyisivät.

Lähde: TE-palvelut, TYJ

Katso myös sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta usein kysytyt kysymykset ja vastaukset niihin

Päivitetty 1.3.2018


Ota tekstiviestipalvelu käyttöön

Haluatko tekstiviestin, kun maksettu päiväraha on lähtenyt kassasta? Ota tekstiviestipalvelu käyttöön kassan sähköisen asiointipalvelun Omat asetukset -kohdassa. Valitse siellä maksuilmoituksen toimitustavaksi kolmesta vaihtoehdosta alin: eAsiointi ja tekstiviesti.

Muista tarkistaa, että puhelinnumerosi on oikein. Sen pystyy myös tarvittaessa muuttamaan. Lopuksi paina vielä Tallenna asetukset -painiketta.

Tekstiviestipalvelu nopeuttaa tiedonsaantiasi ja on myös ekologinen vaihtoehto, kun paperista maksuilmoitusta ei enää tarvita.

Löydät kuvallisen ohjeen palvelun käyttöön ottamiseksi alta.