Käsittelyaika

Työttömyyskassa käsittelee tällä hetkellä 17.05.2019 saapuneita ensihakemuksia.
Selvissä jatkohakemuksissa (kokonaan työtön) ovat käsittelyssä nyt 22.05.2019 saapuneet hakemukset.
Soviteltavissa ja liitteellisissä jatkohakemuksissa käsittelyssä ovat 20.05.2019 saapuneet hakemukset.

Päivitetty 22.05.2019

Yhteystiedot

Käyntiosoite: 
Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna maanantaisin klo 9–15, muina arkipäivinä ajanvarauksella 

Postiosoite: PL 774, 33101 TAMPERE
Sähköposti: ttkassa@sahkoliitto.fi

Puhelinpalvelu

Puhelin: 03 252 0300

maanantaina 9‒15
keskiviikkona 9‒15
perjantaina 9‒12

Siirtymäaika voi hidastaa soviteltujen päivärahojen käsittelyä

Huhtikuun alusta lukien pienimuotoinen työ on vaikuttanut työttömyysetuuteen vasta, kun palkka siitä on maksettu. Ennen huhtikuun alkua tehty työ ja ansaittu palkka huomioidaan entiseen tapaan työn ansainta-ajankohdan mukaan, sen jälkeen tehty työ maksuajankohdan mukaan.

Muutos saattaa alkuvaiheessa hidastaa jonkin verran työttömyyskassan työtä, kun hakemuksia käsitellään sekä vanhan että uuden toimintatavan mukaisesti. Tulevaisuudessa käsittely kuitenkin nopeutuu, kun tulotietoja ei enää tarvitse odottaa hakemuksen liitteeksi, kuten vanhan toimintatavan aikana.

Ennen muutosta pienimuotoista eli osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka vaikutti työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jona se oli ansaittu. Jotta päivärahan määrä pystyttiin laskemaan, oli odotettava palkan maksua. Järjestelmä viivästytti niiden henkilöiden etuuden maksamista, jotka saivat palkan ja palkkatiedot vasta viikkoja työn tekemisen jälkeen.

Nopeuta asiasi käsittelyä kassassa, toimita tarvittavat liitteet kerralla

Vuoden 2019 alkajaisiksi Sähköalojen työttömyyskassa on vastaanottanut paljon puutteellisia ansiopäivärahahakemuksia. Nopeutat asiasi käsittelyä, kun toimitat kaikki tarvittavat liitteet kerralla. Jos liitteitä puuttuu, asiasi käsittely ei pääse etenemään ennen kuin kaikki tarvittavat dokumentit ovat kassan käytettävissä. Liitteiden lähettäminen tipoittain ei liioin edistä asiasi käsittelyä. Lähetä siis hakemus vasta, kun kaikki liitteet ovat kasassa.

Hakemuksen ja liitteet pääset lähettämään tietoturvallisesti kassan sähköisessä asiointipalvelussa. Voit lähettää ne myös kirjepostina osoitteeseen Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 Tampere. Älä koskaan lähetä hakemuksia tai liitteitä sähköpostitse.

Liitteeksi tarvitset palkkatodistuksen työttömyyttäsi edeltäneeltä 26 työssäoloviikolta, jäljennöksen työsopimuksestasi ja työtodistuksestasi tai lomautusilmoituksestasi.

Älä myöskään unohda, että hakemuksen liitteeksi vaaditaan TE-toimiston lausunto työttömyytesi alkamisesta. Sen saat, kun ilmoittaudut työnhakijaksi täyttämällä sähköisen lomakkeen TE-palveluiden sivuilla viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi.

Kassan asiakaspalvelu muuttuu ajanvarauspohjaiseksi, maanantaisin yleinen päivystys

Marraskuun alusta lähtien Sähköalojen työttömyyskassan asiakaspalvelu Tampereen toimistolla on avoinna maanantaisin kello 9–15. Muina arkipäivinä kassa palvelee henkilökohtaisesti ajanvarauksella.

Hakemuksia voi jättää joka päivä työttömyyskassan postilaatikkoon, joka löytyy toimitalon sisäpihan puolelta.

Asiakaspalvelun muutoksella kassa pyrkii parantamaan palvelun laatua. Voit jo ajanvarauksen yhteydessä kertoa etukäteen, mitä asiasi koskee, jolloin kassan asiantuntijat voivat perehtyä tilanteeseesi ennalta.

Henkilökohtaisen asiakaspalveluajan voit varata sähköpostitse osoitteesta ttkassa@sahkoliitto.fi, lähettämällä viestin yhteydenottolomakkeella kassan sähköisen asioinnin kautta tai soittamalla kassan puhelinpalveluun numeroon 03 252 0300. Puhelinpalvelu on avoinna maanantaina ja keskiviikkona kello 9–15 ja perjantaina kello 9–12.

Sähköinen maksuilmoitus kehittää sähköistä asiointia

Sähköalojen työttömyyskassassa sähköisesti asioivat saavat lokakuun alusta lukien ainoastaan sähköisen maksuilmoituksen. Erikseen pyytämällä on mahdollista saada ilmoitus myös paperisena. Ne jäsenet, jotka eivät asioi sähköisesti, saavat yhä paperisen maksuilmoituksen.

Kassassa sähköisesti asioivat ja asioineet jäsenet ovat saaneet tai saamassa asiasta sähköpostitiedotteen.

Kassa siirtyy sähköiseen maksuilmoitusmenettelyyn kehittääkseen sähköistä asiointia. Samalla paperia ja postikuluja säästyy.

7 faktaa aktiivimallista

Mitä aktiivimalli tarkoittaa?

Aktiivimallin tarkastelujakso on 65 työttömyysetuuden maksupäivää eli noin kolme kuukautta. Työttömän työnhakijan on tuona aikana täytettävä ns. aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa täysimääräistä etuutta seuraavat 65 maksupäivää. Jos aktiivisuusedellytyksen ehdot eivät täyty, työttömyysetuus pienenee seuraavan 65 maksupäivän ajaksi 4,65 prosenttia. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Ensimmäiset työttömyysetuuden alentamista koskevat päätökset annetaan huhtikuussa 2018, koska työnhakijan aktiivisuuden seuranta alkoi vuoden alussa.

Miten täytän aktiivisuusedellytyksen ehdot?

Jotta työttömyysetuutesi säilyisi ennallaan, sinun on tehtävä 65 maksupäivän aikana 18 tuntia palkkatyötä, ansaittava yritystoiminnalla 241 euroa tai oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa. Nämä ovat vaihtoehtoja toisilleen, eikä niistä voi koota yhdistelmiä.

Aktiivisuusedellytys ei täyty, jos käyt TE-toimistossa ilmoittautumassa, haastattelussa tai laatimassa työllistymissuunnitelmaa. Myöskään työpaikkojen hakeminen, työpaikkahaastattelussa käyminen tai yhteydenotot eri tahoihin työnhakuun, koulutukseen yms. liittyen eivät täytä ehtoja. Työkyvyn tutkimukseen tai arviointiin osallistumisen ei liioin katsota täyttävän ehtoja.

Koskeeko aktiivimalli kaikkia työttömiä työnhakijoita?

Aktiivimallin ulkopuolelle jäävät vain työnhakijat, jotka saavat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta, työskentelevät omais- tai perhehoitajina tai ovat hakeneet työkyvyttömyyseläkettä ja odottavat päätöstä siitä. Tällaisesta tilanteesta kannattaa ilmoittaa työttömyyskassaan välittömästi.

Pieneneekö etuuteni aina uudella 4,65 prosentilla seuraavien 65 maksupäivän kuluttua?

Etuus voi pienentyä vain kerran 4,65 prosenttia normaalitasosta. Vähennys ei siis ole kumulatiivinen. Tämän jälkeen se pysyy samana, mikäli aktiivisuusvelvoitteen edellytykset eivät täyty, tai nousee ennalleen normaalitasolle, jos velvoitteet täyttyvät.

Kuka seuraa aktiivisuusvelvoitteen ehtojen täyttymistä?

Työttömyyskassa seuraa ansiosidonnaisen päivärahan saajan ehtojen täyttymistä, Kela työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajan.

Mitä tarkoittavat aktiivisuusedellytyksen ehdoissa mainitut työllistymistä edistävät palvelut?

Niitä ovat omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhaku- ja uravalmennus, työ- ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta. Myös muunlaiseen TE-toimiston järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan osallistuminen voi täyttää ehdot. Kyseeseen tulevat esimerkiksi työhönvalmennus, ura- ja ammatinvalinnanohjaus, oman TE-toimiston paikalliset ostopalvelut sekä rekrytointikokeilu.

Aktiivisuusedellytyksen täyttymistä arvioi työttömyyskassa tai Kela, ei TE-toimisto. Työvoimaviranomainen ei aina anna palveluihin osallistumisesta lausuntoa työttömyysetuuden maksajalle, joten työttömän pitää itse olla aktiivinen ilmoittamisessa.

Mitä jos en onnistu täyttämään aktiivisuusedellytyksen ehtoja: tekemään palkkatyötä 18 tuntia, ansaitsemaan 241 euroa yritystoiminnalla tai osallistumaan viittä päivää työllistymistä edistävään TE-toimiston palveluun?

Työttömyysetuutesi pienenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajaksi. Tuon ajanjakson jälkeen etuus pysyy sillä tasolla, mikäli aktiivisuusvelvoitteen edellytykset eivät täyty seuraavien 65 maksupäivän aikana, tai nousee ennalleen normaalitasolle, jos velvoitteen ehdot täyttyvät.

TE-toimisto arvioi työllistymistä edistävään palveluun pääsemisen aina työnhakijan palvelutarpeen mukaisesti. Aktiivimallin voimaantulo ei velvoita TE-toimistoja järjestämään palveluita, jotta työnhakijoiden aktiivisuusvelvoitteen ehdot täyttyisivät.

Lähde: TE-palvelut, TYJ

Katso myös sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta usein kysytyt kysymykset ja vastaukset niihin

Päivitetty 1.3.2018