Käsittelyaika

Työttömyyskassa käsittelee tällä hetkellä 15.10.2021 saapuneita ensihakemuksia.
Selvissä jatkohakemuksissa (kokonaan työtön) ovat käsittelyssä nyt 15.10.2021 saapuneet hakemukset.
Soviteltavissa ja liitteellisissä jatkohakemuksissa käsittelyssä ovat 14.10.2021 saapuneet hakemukset.

Päivitetty 15.10.2021

Yhteystiedot

Käyntiosoite: 
Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkipäivinä ainoastaan ajanvarauksella. 

Postiosoite: PL 774, 33101 TAMPERE
Sähköposti: ttkassa@sahkoliitto.fi

Puhelinpalvelu

Puhelin: 03 252 0300

maanantaina 9‒15
keskiviikkona 9‒15
perjantaina 9‒12

Työttömyysturvan väliaikaismuutokset jatkumassa marraskuun loppuun

Työttömyysturvaan koronaviruspandemian takia tehtyjä väliaikaismuutoksia aiotaan jatkaa marraskuun loppuun saakka. Edellisen kerran niitä jatkettiin syyskuun loppuun. Hallitus esittää eduskunnalle jatkamista.

Palkansaajaa koskee työttömyysturvan suojaosan korotus ja liikkuvuusavustuksen ehtojen kevennys.

Marraskuun loppuun saakka voit ansaita 500 euroa kuukaudessa ilman, että se pienentää sinulle maksettavaa ansiopäivärahaa. Korotettu suojaosa on voimassa vielä, kun ansiopäivärahan hakujaksosi alkaa viimeistään 30. marraskuuta. Suojaosa vähenee 300 euroon 1. joulukuuta ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen aikana.

Jos kuitenkin ansaitset yli 500 euroa kuukaudessa, päivärahasi vähenee 50 sentillä palkkaeuroa kohden suojaosan ylittävältä osalta.

Liikkuvuusavustusta voit saada, jos aloitat kaukana nykyisestä asuinpaikastasi sijaitsevassa työpaikassa. Avustuksen määrä 726‒1 045 euroa kuukaudessa, ja sitä maksetaan enintään kahden kuukauden ajalta.

Voit saada liikkuvuusavustusta kokoaikatyön vastaanottamiseksi, mikäli edestakainen työmatkasi ylittää kaksi tuntia. Muutos koskee sinua, jos työsuhteesi alkaa viimeistään 30. marraskuuta. 1. joulukuuta tai myöhemmin alkaviin työsuhteisiin sovelletaan jälleen ennen väliaikaismuutoksia voimassa ollutta kolmen tunnin edestakaisen matkan ehtoa.

14.9.2021

TE-palvelut siirtyvät kunnille 2024

TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana. Silloin työllisyyspalvelut sekä kunnan koulutus- ja elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän eli kunnan tai useamman kunnan muodostaman yhteistoiminta-alueen vastuulla.

Työvoimapohjan tulee kunnassa tai yhteistoiminta-alueella olla vähintään 20 000 henkilöä. Tällä turvataan riittävät resurssit TE-palveluiden järjestämiseksi ja se, että palvelut ovat yhdenvertaisesti työnhakijoiden saatavilla kaikkialla Suomessa. 

Tämän vuoden maaliskuun alussa alkoi muutosta pohjustava kuntakokeilu 118 kunnassa. Sen piirissä ovat kokeilukuntien alle 30-vuotiaat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset TE-toimistojen ansiopäivärahaa saavat asiakkaat. Kaksivuotiselle kokeilulle säädetään jatko siihen asti, kunnes TE-palvelut siirtyvät pysyvästi kuntien järjestämisvastuulle.

1.9.2021 

Edustajiston varsinainen kokous 11.‒12.11.2021

Sähköalojen työttömyyskassan edustajiston varsinainen kokous pidetään to‒pe 11.‒12.11.2021 Tampereella Scandic Rosendahlissa.

Kokouskutsu liitteenä.

10.6.2021

Ansiopäivärahan ikärajaksi 18 elokuussa

Työttömyysturvalain uuden säädöksen mukaan työttömyysetuutta ei myönnetä alle 18-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle. Säädös tulee voimaan elokuun alusta. Aiemmin jo 17-vuotias on voinut saada työttömyysetuutta.

Elokuun alun jälkeenkin 17-vuotias voi saada ansiopäivärahaa siinä tapauksessa, että hänen oppivelvollisuutensa on täyttynyt ennen kuin hän täyttää 18 ja hän ehtii kerryttää 26 viikon työssäoloehdon ennen ensi vuoden elokuun alkua.

Vuoden viiveellä nousee myös työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden ikäraja. Vuoden 2022 elokuun alusta lähtien vasta 18 vuotta täyttänyt alkaa maksaa työttömyysvakuutusmaksua. Tämän jälkeen alle 18-vuotiaalla ei ole mahdollisuutta kerryttää työssäoloehtoa.

14.4.2021

Muista ilmoittaa arkipyhäkorvaus

Jos työnantajasi maksaa sinulle lomautuksen aikana arkipyhäkorvausta, muista ilmoittaa siitä ansiopäivärahahakemuksessasi. Lähetä kassaan palkkalaskelma, josta korvaus ilmenee.

Toimi samoin loma-ajan palkkojen kanssa.

26.3.2021

Tilaa tarvittaessa verokortti etuutta varten

Ansiopäivärahaa varten kannattaa tilata uusi verokortti, joka on tarkoitettu nimenomaan etuuden maksamista varten. Ilman sitä työttömyyskassan tulee pidättää ansiopäivärahasta palkkaa varten annetun verokorttisi mukainen prosenttiosuus, kuitenkin vähintään 25 prosenttia.

Ennen verokortin tilaamista kerää tiedot tuloistasi ja mahdollisista vähennyksistäsi. Laske alkuvuoden tulot ja arvioi koko vuoden tulot.

Muista, että veroprosenttisi ei välttämättä pienene, koska ansiopäivärahasta ei voi tehdä verotuksessa samoja vähennyksiä kuin palkasta.

Katso Vero.fistä löydät yksityiskohtaisen ohjeen, miten tilaat verokortin etuutta varten.

10.2.20201

Ansiopäivärahan saajien määrä viime vuonna suurin 20 vuoteen

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n tilastojen mukaan kassat maksoivat viime vuonna ansiopäivärahaa 456 000 henkilölle työttömyyden tai lomautuksen ajalta.

Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 86 prosentilla edellisvuodesta. Määrä on suurin 20 vuoteen ja ylittää muun muassa finanssikriisin aikaisen huipun neljänneksellä.

Kassoihin saapui vuoden 2020 aikana 130 prosenttia enemmän uusia työttömyys- ja lomautusjaksoja koskevia hakemuksia kuin vuonna 2019. Enimmillään uusia hakemuksia saapui kuukaudessa kahdeksankertainen määrä edellisvuoteen nähden. 

Ansiopäivärahakulut olivat viime vuonna 2,7 miljardia euroa, joka on 58 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Kulut olivat korkeimmillaan kesän aikana mutta laskivat syksyn aikana. Marras- ja joulukuussa ansiopäivärahakulut lähtivät taas loivaan nousuun.

28.1.2021

Kuulutko kuntakokeilun piiriin maaliskuun alusta?

118 kunnan alle 30-vuotiaat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset TE-toimistojen ansiopäivärahaa saavat asiakkaat kuuluvat maaliskuun alusta kuntakokeilun piiriin. Yli kaksi vuotta kestävässä kokeilussa kaikkiaan noin kolmannes TE-toimistojen asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi.

Kuntakokeilussa selvitetään, voidaanko työnhakijoiden palveluja parantaa järjestämällä ne kuntien kautta ja päästäänkö näin nopeampaan työllistymiseen.

Kokeilukunnat vastaavat suuresta osasta TE-toimistolle kuuluvista tehtävistä ja antavat myös lausuntoja esimerkiksi työttömyyskassoille hakijan oikeudesta ansiopäivärahaan. Kun haet ansiopäivärahaa, lausunnon siis antaa kokeilukunta.

Jos kuulut kokeilun piiriin, saat tiedon asiasta kirjeellä tai TE-palvelujen Oma asiointi -osiossa, joka on käytössäsi, vaikka työnhakijan palvelusta vastaisikin kunta. Viestisi ja tietosi ohjautuvat sieltä kuntaan. Kuntakokeiluun kuuluvana työttömänä työnhakijana sinun tulee suhtautua kuntaan kuten TE-toimistoon: osallistu kunnan järjestämiin tapaamisiin ja noudattaa kunnan kanssa laadittuja suunnitelmia, jotta vältyt karenssilta.

Kuntakokeilu jatkuu vuoden 2023 kesäkuun loppuun.

25 kokeilualuetta ja 118 kokeilukuntaa löydät tästä työ- ja elinkeinoministeriön sivuille vievästä linkistä.

28.1.2021

Vuorottelukorvauksen maksupäivät tänä vuonna

Vuorottelukorvausta maksetaan takautuvasti neljän kalenteriviikon jaksoissa. Vuoden 2021 vuorottelukorvauksen maksupäivät ovat:

Tammikuu to 21.1.
Helmikuu to 18.2.
Maaliskuu to 18.3.
Huhtikuu to 15.4.
Toukokuu ke 12.5.
Kesäkuu to 10.6.
Heinäkuu to 8.7.
Elokuu to 5.8.
Syyskuu to 2.9. ja to 30.9.
Lokakuu to 28.10.
Marraskuu to 25.11.
Joulukuu to 23.12.

27.1.2021

Hakemuksen täyttäjä, muista nämä!

Lomautettiinko sinut vajaaksi kalenteriviikoksi? Muista täyttää ansiopäivärahahakemuksesi kuitenkin koko kalenteriviikolta, sillä lomautettua koskeva tarkastelujakso on aina kokonainen kalenteriviikko.

Nopeutat hakemuksesi käsittelyä, kun liität mukaan kaikki käsittelyssä tarvittavat liitteet kerralla. Listan tarvittavista liitteistä löydät nettisivujemme Ansiopäiväraha-osiosta. Jos liitteitä puuttuu, asiasi käsittely viivästyy, koska joudumme pyytämään sinulta lisäselvityksiä.

Olemme pystyneet käsittelemään kasvanutta hakemuksien määrää ripeästi senkin ansiosta, että hakemuksissa on ollut kaikki tarvittavat liitteet mukana.

Kiitos kaikille, jotka koronaviruspandemian alkaessa ja hakemusten määrän kasvaessa kiinnititte erityistä huomiota asianmukaisten liitteiden toimittamiseen hakemuksen mukana. Oman toimintanne ansiosta hakemustenne käsittely onnistui poikkeusoloissakin muutamassa päivässä.

13.1.2021

Kassan jäsenmaksu säilyy 0,30 prosentissa

Sähköalojen työttömyyskassa on yksi niistä kassoista, joka pitää ensi vuonna jäsenmaksunsa tämänvuotisella tasolla. Vuonna 2021 jäsenmaksumme säilyy siis 0,30 prosentissa, mikä tarkoittaa 2 000 euron kuukausituloilla 72 euroa vuodessa ja 3 000 euron kuukausituloilla 108 euroa vuodessa.

Kassojen jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta. Kassojen keskimääräinen jäsenmaksu nousee ensi vuonna 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalla palkansaajalla neljä prosenttia. Noin puolet kassoista pitää kuitenkin jäsenmaksunsa ennallaan.

Jäsenmaksujen nousu johtuu ennen kaikkea tänä vuonna lisääntyneestä työttömyydestä. Kassoilla on käytössään tasoitusrahasto, jolla voidaan hidastaa jäsenmaksujen kasvua. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n mukaan viime vuoden lopussa kassojen tasoitusrahastoissa oli kassan omalla vastuulla olevat etuus- ja hallintokulut yhteensä 2,7 vuoden ajalle. 

Työttömyyskassojen jäsenmaksuilla rahoitetaan nimenomaan etuus- ja hallintomenoja.

Katso taulukko kassojen jäsenmaksuista TYJ:n sivuilta.

19.11.2020

Toistamiseen lomautettu, tarvitset mahdollisesti palkkatodistuksen

Lomautettiinko sinut uudelleen? Mikäli edellisestä lomautuksestasi ei ole kulunut 26 työssäoloviikkoa, sinun tulee toimittaa palkkatodistus lomautustesi väliseltä ajalta kassaan.

Katso linkistä yleiset ansiopäivärahan hakuohjeet lomautetuille

9.10.2020

Muista ilmoittaa lomautuksen muutoksista ja pitää työnhaku voimassa

Jatkuiko lomautuksesi aiemmin ilmoitetusta tai muuttui irtisanomiseksi? Muista ilmoittaa Sähköalojen työttömyyskassaan ja TE-toimistoon heti mahdollisista lomautuksesi muutoksista.

Jos lomautuksesi jatkuu aiemmin ilmoitetusta, on erityisen tärkeää varmistaa, että TE-toimistolla on oikeat tiedot lomautuksesi kestosta. Jos TE-toimistolla ei ole tietoa lomautuksesi jatkumisesta, työnhakusi voi katketa, mikä puolestaan estää ansiopäivärahan maksamisen. Siksi muutokset kannattaa päivittää osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Jos lomautustasi seuraakin irtisanominen, työnantajasi voi maksaa sinulle irtisanomisajan palkan tai palkkaa vastaavan korvauksen. Näistä tuloista tulee ilmoittaa heti kassaan, koska ne vaikuttavat ansiopäivärahasi maksamiseen.

21.9.2020

Tiedustelut ja liitteet vain sähköisen asioinnin kautta 

Sähköalojen työttömyyskassan sähköinen asiointi on tietoturvallinen tapa lähettää liitteitä ja viestiä kassan käsittelijöiden kanssa. Älä siis käytä sähköpostia! Kassa vastaa sähköpostitse vain virkatahojen lähettämiin yleisluontoisiin kysymyksiin.

Kassan käsittelijät vastaavat viestintätoiminnon kautta lähetettyihin kysymyksiin mahdollisimman nopeasti, viimeistään viiden työpäivän kuluessa viestin saapumisesta.

Sähköiseen asiointiin kirjautuminen vaatii vahvaa tunnistautumista Suomi.fi-palvelun kautta joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Löydät viestintätoiminnon sisään kirjauduttuasi.

Sähköinen asiointi palvelee kassan jäseniä vuorokauden kaikkina aikoina maksuttomasti.

13.5.2020

Kuka on oikeutettu ansiopäivärahaan?

Ansiopäivärahan saamisen edellytykset ovat:

 • Olet työtön tai lomautettu ja ilmoittautunut TE-toimistoon hakemaan kokoaikatyötä.
 • Olet Sähköalojen työttömyyskassan jäsen ja olet maksanut jäsenmaksusi.
 • Olet ollut työssä vähintään 26 viikkoa kassan jäsenyysaikanasi.
 • Sinulle ei makseta estävää etuutta, kuten vanhuuseläkettä tai sairauspäivärahaa.
 • Olet tehnyt päivärahahakemuksen työttömyyskassaan.

Tarkemmat edellytykset löydät esimerkiksi Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n Etuusoppaasta.

26.3.2020

Toimintaohjeet lomautetulle/How to apply?/Ansökningsinstruktioner för permitterade/Sundpuhkus, eestikeelne juhend

Sähköalojen työttömyyskassa on lähettämässä ohjeita lomautetuille. Linkistä löydät hakuohjeen lomautetuille.

How to apply? See here.

Ansökningsinstruktioner för permitterade, läs här

Sundpuhkus, eestikeelne juhend, loe siin

25.3.2020

Luottamusmies, älä epäröi olla yhteydessä kassaan

Työpaikkojen luottamusmiehet ovat nyt koronavirustilanteessa avainasemassa siinä, että Sähköalojen työttömyyskassa pystyy varautumaan parhaalla mahdollisella tavalla kasvavaan hakemusmäärään.

Kassalla tulisi olla mahdollisimman aikaisin tietoa jäsenten tulevista lomautuksista ja irtisanomisista. Lisäksi kassa toivoo, että saapuvat hakemukset olisi täytetty oikein ja niissä olisi mukana kaikki tarvittavat liitteet. Silloin etuuden maksaminen nopeutuu.

Luottamusmies, älä siis epäröi olla yhteydessä kassaan pienimmiltäkin tuntuvissa asioissa saadaksesi ohjeita jäsenistölle lomautustilanteen varalle. Mikäli tiedossasi on, että työpaikallasi lomautetaan tai irtisanotaan yli kymmenen henkilöä, olethan yhteydessä työttömyyskassaan joko sähköpostilla mirva.virtanen@sahkoliitto.fi tai puhelimitse 050 354 1494 Mirva Virtanen, ryhmävastaava.

25.3.2020

Lomautus koronan takia? Toimi näin

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ on laatinut hyvän ohjeistuksen siitä, miten toimia, jos joutuu lomautetuksi koronavirustilanteen takia.

Tärkeintä on ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi heti ensimmäisenä lomautuspäivänä. Tämän jälkeen voit hakea ansiopäivärahaa Sähköalojen työttömyyskassan sähköisessä asiointipalvelussa.

Katso koko ohjeistus Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta. TYJ:n sivuilta löydät myös usein kysytyt kysymykset lomautuksista ja koronasta.

Varaudumme koronavirukseen

Sähköalojen työttömyyskassa haluaa varmistaa työttömyysturvan maksatuksen ja neuvonnan sujuvuuden kaikissa tilanteissa. Tämän vuoksi olemme tehneet seuraavia toimenpiteitä:

 • Olemme laajentaneet etätyön tekemistä epidemian aikana.
 • Asiakaspalvelu toimistossa ainoastaan ajanvarauksella, jolloin voimme varmistaa palvelun saatavuuden.
 • Olemme peruneet isoihin, koko kassan henkilöstön läsnäoloa vaativiin koulutustilaisuuksiin osallistumisen.
 • Suosittelemme henkilöstön osallistumista tilaisuuksiin Teamsin ja Skypen välityksellä mahdollisuuksien mukaan.
 • Henkilökuntamme on ohjeistettu hygienian, matkustuksen sekä mahdollisen koronaviruksen altistuksen/tartunnan osalta.
 • Seuraamme THL:n ja UM:n koronavirustilannetta koskevaa ohjeistusta.