Käsittelyaika

Työttömyyskassa käsittelee tällä hetkellä 1.6.2020 saapuneita ensihakemuksia.
Selvissä jatkohakemuksissa (kokonaan työtön) ovat käsittelyssä nyt 1.6.2020 saapuneet hakemukset.
Soviteltavissa ja liitteellisissä jatkohakemuksissa käsittelyssä ovat 1.6.2020 saapuneet hakemukset.

Päivitetty 1.6.2020

Yhteystiedot

Käyntiosoite: 
Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna maanantaisin klo 9–15, muina arkipäivinä ajanvarauksella 

Postiosoite: PL 774, 33101 TAMPERE
Sähköposti: ttkassa@sahkoliitto.fi

Puhelinpalvelu

Puhelin: 03 252 0300

maanantaina 9‒15
keskiviikkona 9‒15
perjantaina 9‒12

Tiedustelut ja liitteet vain sähköisen asioinnin kautta 

Sähköalojen työttömyyskassan sähköinen asiointi on tietoturvallinen tapa lähettää liitteitä ja viestiä kassan käsittelijöiden kanssa. Älä siis käytä sähköpostia! Kassa vastaa sähköpostitse vain virkatahojen lähettämiin yleisluontoisiin kysymyksiin.

Kassan käsittelijät vastaavat viestintätoiminnon kautta lähetettyihin kysymyksiin mahdollisimman nopeasti, viimeistään viiden työpäivän kuluessa viestin saapumisesta.

Sähköiseen asiointiin kirjautuminen vaatii vahvaa tunnistautumista Suomi.fi-palvelun kautta joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Löydät viestintätoiminnon sisään kirjauduttuasi.

Sähköinen asiointi palvelee kassan jäseniä vuorokauden kaikkina aikoina maksuttomasti.

13.5.2020

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa puolelta vuodelta ennakkoon

Työttömyysturvalakia on jälleen muutettu koronakriisin takia väliaikaisesti, että muun muassa ansiopäivärahahakemuksia pystyttäisiin käsittelemään entistä nopeammin. Muutokset tulevat voimaan ensi maanantaina 11. toukokuuta.

Tällä viikolla hyväksytyn lakimuutoksen mukaan työttömyysetuutta on mahdollista maksaa ennakkoon puolen vuoden ajalta, jos lakisääteinen 30 päivän käsittelyaika uhkaa ylittyä. Tällöin hakijan ei tarvitse odottaa etuuttaan siihen saakka, että maksupäätös on tehty.

Lisäksi osa-aikatyötä tekevälle maksettavaan soviteltuun ansiopäivärahaan liittyvät sovittelujaksoa ja laskennallista tuloa koskeva säädökset poistuvat määräajaksi. 

Laki on voimassa lokakuun loppuun, ja sitä sovelletaan sen voimassaoloaikana alkaviin hakujaksoihin. Ennakkomaksua voidaan kuitenkin maksaa jo aiemmin saapuneiden hakemusten tekijöille.

Sähköalojen työttömyyskassassa käsittelyaika on pysynyt lyhyenä, joten ennakolle ei ole tarvetta.

8.5.2020

Pelkästään kassan jäsen? Näin ehdokkaaksi ja äänestäjäksi edustajiston vaaleissa

Ehdokasasettelu Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan vaaleihin päättyy 5. kesäkuuta.

Mikäli olet pelkästään työttömyyskassan jäsen, voit valituksi tullessasi osallistua ainoastaan kassan edustajiston kokoukseen ja kassan asioiden käsittelyyn. Ehdokkaaksi voit asettua joko sähköisellä tai paperilomakkeella.

Sähköistä lomaketta täyttäessäsi sinun tulee valita jompikumpi vaaliliitoista, jotka ilmoittivat sähköisen ehdokasasettelun tarpeestaan määräaikaan mennessä. Paperilomakkeella voit ilmoittautua myös jonkin muun vaaliliiton ehdokkaaksi. Paperilomakkeen voit tilata Sähköliiton toimistolta osoitteesta teija.niemenmaa@sahkoliitto.fi. Lomake tulee palauttaa liiton toimistolle ennen ehdokasasettelun päättymistä.

Äänioikeuttasi käyttääksesi sinun tulee rekisteröityä äänestäjäksi, mitä ei edellytetä niiltä jäseniltä, jotka ovat sekä liiton että kassan jäseniä.

Yksittäisenä jäsenenä kuulut valtakunnalliseen työttömyyskassaan, jonka kotipaikka on Tampere. Siksi vaalipiirejäsi ovat Häme/Pirkanmaan alueen toimialakohtaiset vaalipiirit. Rekisteröidy äänestäjäksi toimialakohtaisesti työttömyyskassan jäsenrekisteriin 30. kesäkuuta mennessä ottamalla yhteyttä osoitteeseen mirva.virtanen@sahkoliitto.fi. Näin varmistat, että saat oikean toimialakohtaisen vaalipiirisi äänestys- ja vaalikirjeen. Kirjeet postitetaan viimeistään syyskuun alussa.

Äänestäminen postitse ja netissä alkaa 7. syyskuuta. Yksittäisenä kassan jäsenenä sinun tulee äänestää Häme/Pirkanmaan vaalipiirien ehdokkaita riippumatta siitä, missä itse asut.

8.5.2020

Takautuva oikeus työttömyysturvaan saattaa koskea sinua

Väliaikaisen lain mukaan kokonaan työttömiltä ei vaadita työllistymissuunnitelman laatimista 16.3. ja 30.6. välisenä aikana. Työttömällä työnhakijalla on siis mahdollisesti takautuva oikeus työttömyysturvaan, jos sen maksaminen on katkaistu siksi, että hän ei ole laatinut työllistymissuunnitelmaa tai antanut riittäviä tietoja työttömäksi ilmoittautuessaan.

Tarkista, koskeeko takautuva oikeus sinua. Jos työnhaussasi on ollut katkos 16. maaliskuuta jälkeen siksi, ettet ole antanut riittäviä tietoja tai laatinut suunnitelmaa, ole yhteydessä TE-toimistoon tarkistaaksesi oikeutesi.

Takautuva työttömyysturvaoikeus voi koskea sinua myös, jos 16. maaliskuuta jälkeen olet keskeyttänyt työllistymistä edistävän palvelun koronaepidemian vuoksi, et ole hakenut opiskelupaikkaa tai et ole noudattanut laadittua työllistymissuunnitelmaasi.

Työttömän työnhakijan tulee kuitenkin laatia työllistymissuunnitelma ennen väliaikaisen lain päättymistä 30. kesäkuuta. Samaan määräaikaan mennessä sinun tulee vastata TE-toimiston palvelutarpeen arviointiin. Jos suunnitelma jää tekemättä, työttömyysturvaoikeutesi voi katketa väliaikaisen lain voimassaolon päättymisen jälkeen.

Väliaikaisen lain mukaan lomautetuiltakaan ei vaadita työllistymissuunnitelman laatimista ennen kuin heitä koskevan väliaikaisen lain voimassaolo päättyy 31. heinäkuuta.

Normaalitilanteessa työllistymissuunnitelma laaditaan ja palvelutarve arvioidaan osana työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista ja laiminlyönnin takia työnhaku ja oikeus työttömyysturvaan voivat katketa.

Lue lisää Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n sivulta.

5.5.2020

Hakemusten määrä kuusinkertaistui, käsittelyaika lyheni

Sähköalojen työttömyyskassaan saapuneiden lomautettujen tekemien ansiopäivärahahakemusten määrä on kasvanut kevään mittaan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vielä tammi- ja helmikuussa hakemusten määrä oli noin kaksinkertainen vuoden 2019 tammi- ja helmikuuhun verrattuna, maaliskuussa melkein 2,5-kertainen. Mutta huhtikuussa määrä on kasvanut yli kuusinkertaiseksi, kuten alla olevasta taulukosta näkyy.

Kuukausi Määrä 2019 Määrä 2020
tammi 49 99
helmi 31 68
maalis 38 93
huhti 48 310

Kasvaneista hakemusmääristä huolimatta työttömyyskassa on pystynyt käsittelemään hakemukset hyvässä aikataulussa. Maaliskuussa kaikkien hakemusten (ei vain lomautettujen) käsittelyajan keskiarvo oli 9,9 ja huhtikuussa 4,6 päivää. Mediaaniaika maaliskuussa oli 3 päivää ja huhtikuussa 2.

Kassa siis pystyi jopa kiristämään tahtia huhtikuussa, vaikka määrät kasvoivat. Tässä auttoivat jäsenten tekemät hakemukset, joissa oli mukana kaikki käsittelyä varten tarvittavat liitteet, sekä kassan oikea-aikainen varautuminen ja rekrytoinnit. 

27.4.2020

Näin tilaat verokortin etuutta varten

Lomautettu, ansiopäivärahaa varten kannattaa tilata uusi verokortti, joka on tarkoitettu nimenomaan etuuden maksamista varten. Ilman sitä työttömyyskassan tulee pidättää ansiopäivärahasta palkkaa varten annetun verokorttisi mukainen prosenttiosuus, kuitenkin vähintään 25 prosenttia.

Ennen verokortin tilaamista kerää tiedot tuloistasi ja mahdollisista vähennyksistäsi. Laske alkuvuoden tulot ja arvioi koko vuoden tulot.

Vero.fistä löydät yksityiskohtaisen ohjeen, miten tilaat verokortin etuutta varten netissä. Voit myös katsoa Verohallinnon julkaiseman videon aiheesta.

17.4.2020

Ilmoita myös arkipyhäkorvaukset ja loma-ajat

Jos työnantaja maksaa sinulle lomautuksen aikana vuosiloma-ajan palkkaa, työajan lyhennysvapaita, arkipyhäkorvausta tai muita palkkoja tai korvauksia, ilmoita niistä päivärahahakemuksessasi ja lähetä työttömyyskassaan palkkalaskelma, josta ilmenevät maksetut palkat tai korvaukset.

Viime aikojen ja tulevia arkipyhiä ovat pitkäperjantai 10.4., toinen pääsiäispäivä 13.4., vappu 1.5., helatorstai 21.5. ja juhannuspäivä 20.6., mutta kaikilla aloilla arkipyhiksi ei lueta samoja päiviä.

15.4.2020

4 x työttömyysturvan väliaikaismuutos

Eduskunta on koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta hyväksynyt tänään väliaikaisia muutoksia työttömyysturvaan. Muutoksia sovelletaan takautuvasti maaliskuusta alkaen, ja ne ovat voimassa heinäkuulle saakka.

Tässä tärkeimmät Sähköalojen työttömyyskassan jäseniä koskevat muutokset:

1. Nopeutettu käsittely TE-toimistossa (hyväksytty jo aikaisemmin)

Lomautetun tulee yhä ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, mutta asian käsittelyn nopeuttamiseksi TE-toimisto ei enää edellytä lomautetulta työllistymissuunnitelman laatimista tai osallistumista TE-toimiston palveluihin.

Lisäksi TE-toimisto ei tutki lomautetun yritystoimintaa tai opintoja.

2. Ei omavastuuaikaa

Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman tavanomaista viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Muutos koskee ajalla 16.3.‒6.7. lomautettuja.

3. Puolitettu työskentelyedellytys

Ansiopäivärahaa saa lyhimmillään kolmen kuukauden eli 13 kalenteriviikon työskentelyn jälkeen tavanomaisen kuuden kuukauden eli 26 kalenteriviikon sijaan.

Muutos koskee heitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, jotka ovat olleet töissä vähintään viikon 1. maaliskuuta jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5. heinäkuuta.

4. Enimmäismaksuaika ei kerry

Kun lomautus on alkanut 16. maaliskuuta tai sen jälkeen, ansiopäivärahan tavanomainen 300‒500 päivän enimmäismaksuaika ei kerry. Muutos koskee lomautuksia kesäkuun loppuun saakka.

Päivitetty 9.4.2020

Kuka on oikeutettu ansiopäivärahaan?

Ansiopäivärahan saamisen edellytykset ovat:

 • Olet työtön tai lomautettu ja ilmoittautunut TE-toimistoon hakemaan kokoaikatyötä.
 • Olet Sähköalojen työttömyyskassan jäsen ja olet maksanut jäsenmaksusi.
 • Olet ollut työssä vähintään 26 viikkoa kassan jäsenyysaikanasi.
 • Sinulle ei makseta estävää etuutta, kuten vanhuuseläkettä tai sairauspäivärahaa.
 • Olet tehnyt päivärahahakemuksen työttömyyskassaan.

Tarkemmat edellytykset löydät esimerkiksi Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n Etuusoppaasta.

26.3.2020

Toimintaohjeet lomautetulle/How to apply?/Ansökningsinstruktioner för permitterade/Sundpuhkus, eestikeelne juhend

Sähköalojen työttömyyskassa on lähettämässä ohjeita lomautetuille. Linkistä löydät hakuohjeen lomautetuille.

How to apply? See here.

Ansökningsinstruktioner för permitterade, läs här

Sundpuhkus, eestikeelne juhend, loe siin

25.3.2020

Luottamusmies, älä epäröi olla yhteydessä kassaan

Työpaikkojen luottamusmiehet ovat nyt koronavirustilanteessa avainasemassa siinä, että Sähköalojen työttömyyskassa pystyy varautumaan parhaalla mahdollisella tavalla kasvavaan hakemusmäärään.

Kassalla tulisi olla mahdollisimman aikaisin tietoa jäsenten tulevista lomautuksista ja irtisanomisista. Lisäksi kassa toivoo, että saapuvat hakemukset olisi täytetty oikein ja niissä olisi mukana kaikki tarvittavat liitteet. Silloin etuuden maksaminen nopeutuu.

Luottamusmies, älä siis epäröi olla yhteydessä kassaan pienimmiltäkin tuntuvissa asioissa saadaksesi ohjeita jäsenistölle lomautustilanteen varalle. Mikäli tiedossasi on, että työpaikallasi lomautetaan tai irtisanotaan yli kymmenen henkilöä, olethan yhteydessä työttömyyskassaan joko sähköpostilla mirva.virtanen@sahkoliitto.fi tai puhelimitse 050 354 1494 Mirva Virtanen, ryhmävastaava.

25.3.2020

Lomautus koronan takia? Toimi näin

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ on laatinut hyvän ohjeistuksen siitä, miten toimia, jos joutuu lomautetuksi koronavirustilanteen takia.

Tärkeintä on ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi heti ensimmäisenä lomautuspäivänä. Tämän jälkeen voit hakea ansiopäivärahaa Sähköalojen työttömyyskassan sähköisessä asiointipalvelussa.

Katso koko ohjeistus Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta. TYJ:n sivuilta löydät myös usein kysytyt kysymykset lomautuksista ja koronasta.

Varaudumme koronavirukseen

Sähköalojen työttömyyskassa haluaa varmistaa työttömyysturvan maksatuksen ja neuvonnan sujuvuuden kaikissa tilanteissa. Tämän vuoksi olemme tehneet seuraavia toimenpiteitä:

 • Olemme laajentaneet etätyön tekemistä epidemian aikana.
 • Asiakaspalvelu toimistossa ainoastaan ajanvarauksella, jolloin voimme varmistaa palvelun saatavuuden.
 • Olemme peruneet isoihin, koko kassan henkilöstön läsnäoloa vaativiin koulutustilaisuuksiin osallistumisen.
 • Suosittelemme henkilöstön osallistumista tilaisuuksiin Teamsin ja Skypen välityksellä mahdollisuuksien mukaan.
 • Henkilökuntamme on ohjeistettu hygienian, matkustuksen sekä mahdollisen koronaviruksen altistuksen/tartunnan osalta.
 • Seuraamme THL:n ja UM:n koronavirustilannetta koskevaa ohjeistusta.

Kokeile Sähköliiton Työtori-palvelua!

Sähköliiton jäsenille räätälöity Työtori-työpaikkasivusto on avautunut liiton verkkosivuilla! Löydät sen myös kirjoittamalla selaimeen suoraan tyotori.sahkoliitto.fi.

Työtorilla pääset etsimään avoimia työpaikkoja ammattinimikkeen, paikkakunnan tai vaikka yrityksen nimen perusteella. Palvelun on toteuttanut Duunitori, jonka kokoamasta työpaikkatarjonnasta Työtori suodattaa juuri sähköliittolaisille sopivat.

Kun otat käyttöön Hakuvahti-toiminnon, saat sähköpostitse tiedon uusista työpaikoista valintasi mukaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. 

Työtori palvelee myös työnantajia: Jätä työpaikkailmoitus -toiminnolla yritys voi jättää maksuttoman työpaikkailmoituksen sivustolle. 

Työtorin kanssa käsi kädessä on avattu myös Työpaikat sähköalan ammattilaisille -niminen Facebook-ryhmä sähköalan työpaikoille.