Lakkoavustukset

Yleistä

Sähköliiton hallituksen päätöksen mukaisesti lakkoavustusta maksetaan kaikille lakossa oleville liiton jäsenille. Lakon aikana liittyneille jäsenille avustusta maksetaan heti, kun jäsenrekisteri on jäsenyyden rekisteröinyt. Taannehtivasti avustuksia ei makseta.

Lakossa olevien Sähköliiton jäsenten tulee hakea lakkoavustusta jäsenen sähköisen asioinnin kautta. Pääset sinne klikkaamalla tästä tai etusivun Liiton muut verkkopalvelut -valikon kautta. Palvelua suositellaan käytettäväksi muilla selaimilla kuin Internet Explorerilla.

HUOM! Käy kirjautumassa sähköiseen asiointiin ja korjaa tietosi. Jos kirjautumisessa on ongelmia, ne saadaan korjattua ennen varsinaisten lakkoavustusten jättöpäivää. Näin vältetään liiton puhelinpalvelujen ruuhkautuminen ja maksettavien lakkoavustusten viivästyminen.

Verovapaan lakkoavustuksen maksimimäärän (16 €) ylittävältä osalta maksettava osuus on ennakonpidätyksen alaista tuloa. Liitto hoitaa lakkoavustuksesta ennakonpidätyksen, joten verokortteja ei tarvitse toimittaa. Tuloverolain 88 §:n mukaisesta työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta lakkoavustuksesta tai muusta siihen rinnastettavasta avustuksesta ennakonpidätys toimitetaan työttömyysturvalain mukaisia korvauksia koskevan taulukon osoittamien ennakonpidätysprosenttien suuruisena (VHp ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 11 §). Ohjeet ja verotustaulukko löytyvät täältä kohdista 16 ja 17.

Täsmäohjeet lakkoavustuksen hakemiseen löytyvät alla olevasta pdf:stä.

Sähköliiton omat lakot

Uusi lakkopäätös on jatkoa aiemmin 5.12.2019 alkaneelle ja 2.1. jatketulle lakolle, josta lakkoavustuksia on jo haettu. Samalle lakolle jäsenen sähköiseen asiointiin on perustettu uusia lakkoviikkoja. Ensimmäinen uuden lakkopäätöksen haettava lakkoviikko on nro 9: 30.1.–5.2.2020, joka aukeaa haettavaksi keskiviikkona 5.2.2020.

Lakkoavustusten haku- ja maksupäivät ovat:

Lakkoviikko Ensimmäinen hakuaika Maksupäivä
1: 5.–11.12.2019 11.–13.12. klo 12.00

16.12.2019

2: 12.–18.12.2019 18.–20.12. klo 12.00

23.12.2019

3: 19.12.–25.12.2019 25.–27.12. klo 12.00 30.12.2019
4: 26.12.2019–1.1.2020 2.–3.1.2020 klo 12.00

7.1.2020

5: 2.–8.1.2020 8.–10.1.2020 klo 12.00 13.1.2020

6: 9.–15.1.2020

15.–17.1.2020 klo 12.00 20.1.2020
7: 16.–22.1.2020 22.–24.1.2020 klo 12.00 27.1.2020
8: 23.–29.1.2020 30.–31.1.2020 klo 12.00 3.2.2020

Huom! Huomioikaa lakkoviikkoon 8 tullut päivämäärämuutos: lakkoviikko katkeaa jo keskiviikkona 29.1.2020.

Lakkoviikko Ensimmäinen hakuaika Maksupäivä
9: 30.1.–5.2.2020 5.–7.2.2020 klo 12.00 10.2.2020
10: 6.–12.2.2020 12.–14.2.2020 klo 12.00 17.2.2020
11: 13.–19.2.2020 19.–21.2.2020 klo 12.00 24.2.2020
12: 20.–27.2.2020 27.–28.2.2020 klo 12.00 2.3.2020

Lakkoavustuksen voi hakea myöhemminkin, mutta luettelon maksupäivät toteutuvat vain, kun noudatat hakuaikoja.

Lakkoavustusta haetaan niiltä päiviltä, jotka muutoin olisivat työvuorolistan mukaisia työpäiviä, ja arkipyhiltä, jotka työehtosopimuksen mukaan olisivat työnantajan korvattavia.

 

 

Työtaistelut paperi- ja puumassateollisuuden sekä mekaanisen metsäteollisuuden sopimusaloilla

Lakkoavustuksen suuruus on 100 €/lakkopäivä, ja se maksetaan kaikilta työvuorolistojen mukaisilta työpäiviltä. Kahdentoista (12) tunnin työvuorojen osalta lakkoavustus maksetaan puolitoistakertaisena. Lakkoavustus maksetaan ensimmäisestä lakkopäivästä lähtien.

Lakkoavustushakemusta pääsee täyttämään sähköisen asiointipalvelun etusivulta Tee lakkoavustushakemus -nappia painamalla ja valitsemalla sen jälkeen oikean lakon: Sähköliiton tukilakko paperi- ja puumassateollisuudessa sekä mekaanisessa metsäteollisuudessa (Sähköliiton tukilakko sopimusaloilla 011 ja 012). Ensimmäinen lakkoviikko aukeaa haettavaksi sunnuntaina 2.2.2020.

Lakkoavustusten haku- ja maksupäivät ovat:

 

Lakkoviikko  Ensimmäinen hakuaika Maksupäivä
1: 27.1.–2.2.2020 2.2.–4.2. klo 12.00 5.2.2020
2: 3.2.–9.2.2020 9.2.–11.2. klo 12.00 12.2.2020
3: 10.2.–16.2.2020 16.2.–18.2. klo 12.00 19.2.2020
4: 17.2.–23.2.2020 23.2.–25.2. klo 12.00 26.2.2020
5: 24.2.–1.3.2020 1.3.–3.3. klo 12.00 4.3.2020
6: 2.3.–8.3.2020 8.3.–10.3. klo 12.00 11.3.2020

 

Lakkoavustuksen voi hakea myöhemminkin, mutta luettelon maksupäivät toteutuvat vain, jos noudatetaan hakuaikoja.