Työsuojeluhenkilöille

Sähköistysalan työehtosopimuksen osapuolina olevat järjestöt (Sähköliitto ja STTA) ovat sopineet ohjeluontoisesta työsuojeluvaltuutetun tehtävärungon sisältävästä asiakirjasta.

 

 

Linkkejä

Käytännön ohjeita työnantajille

Terveyden ja turvallisuuden suojelu työssä kuuluu kaikille. Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston julkaisema Käytännön ohjeita työnantajille -opas neuvoo, miten yrityksessä noudatetaan EU-lainsäädännön mukaista työturvallisuutta ja -terveyttä.

Työsuojeluvaltuutettu, tutustu alla olevaan pdf-muotoiseen oppaaseen ja saata se myös työnantajasi tietoon.