Henkilönsuojaimet

Henkilönsuojaimia on käytettävä silloin, kun tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida ehkäistä tai rajoittaa riittävästi teknisillä toimenpiteillä tai työn organisoinnin avulla. Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ovat aina ensisijaisia.

Muista yleisimmät suojaimet:

  • Suojakypärä
  • hengityssuojain
  • silmien suojaimet
  • kuulonsuojaimet
  • turvajalkineet
  • suojakäsineet
  • putoamissuojaimet
  • suojavaatetus
  • näkyvä varoitusvaatetus

Ennen suojaimen hankkimista on arvioitava suojaustarve ja käyttöolosuhteet. Samanaikaisesti käytettävien suojainten on sovittava yhteen niin, etteivät ne vähennä toistensa suojaustehoa. Suojaimen on oltava käyttäjälleen sopiva ja sovelluttava käytettäväksi kyseisessä työssä. Suojaimen mahdollisesti työn tekemistä rajoittava vaikutus on huomioitava työn järjestelyissä ja mitoituksessa.

Henkilönsuojaimen käyttöohjeeseen on tutustuttava huolellisesti ja sen oikea käyttötapa on opastettava käyttäjille. Käyttöä saattaa olla tarpeen harjoitella etukäteen varsinkin, jos riittävä suojaavuus riippuu oikeanlaisesta käytöstä, kuten turvavöitä ja -valjaita käytettäessä.

Sähkötöissä, joissa on valokaarivaara, on käytettävä tulelta ja kuumuudelta suojaavaa paloturvallista suojavaatetusta ja työn edellyttämiä muita suojaimia.

Henkilönsuojaimia on käytettävä ja hoidettava ohjeiden mukaisesti. Niiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja kuluneet, vaurioituneet tai riittävän suojausominaisuutensa menettäneet suojaimet tai niiden osat on uusittava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kaikissa henkilönsuojaimissa tulee olla CE-merkki. Sähköalojen töissä käytettäviä henkilönsuojaimia koskee myös tyyppitarkastusvaatimus.

Lisätietoja suojainten sertifioinnista, testauksesta sekä suojainten valinnasta ja käytöstä löydät Työterveyslaitoksen sivuilta.

Valokaaren termisiltä vaikutuksilta suojaavasta suojavaatetuksesta löydät tietoa täältä.