008 Puolustuskiinteistöt liikelaitos

Puolustuskiinteistöt liikelaitoksen ja Sähköliiton välillä on laadittu neuvottelutulos, jossa on sovittu, että Puolustuskiinteistöt liikelaitoksen sähköasentajia edustaa 4 yhdyshenkilöä ja 1 varahenkilö. Yhdyshenkilöt toteuttavat työnantajan kanssa säännöllistä vuorovaikutusta vähintään 3 kertaa vuodessa. Yhdyshenkilöt on valittu palvelualuekohtaisesti Pohjois-Suomen, Keski-Suomen, Itä-Suomen ja Länsi-Suomen alueilta.

Sähköasentajien työsuhteissa noudatetaan Paltan erityisalojen työehtosopimusta (EPA-TES), jota täydentää Senaatti-kiinteistöjen konsernikohtainen työehtosopimus.

 

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön ja Sähköliiton välillä on allekirjoitettu työehtosopimuspöytäkirja, joka koskee Puolustusvoimien palveluksessa olevia sähköasentajia. Asentajien palkkauksessa noudatetaan kesäkuun 2022 alusta lähtien siviilivirkamiesten palkkausjärjestelmää, mutta heillä on henkilökohtainen takuupalkkaus niin kauan kuin he ovat Puolustusvoimien palveluksessa.

Syntyneen sopimuksen piirissä ovat vastedes ne sähköasentajat, jotka maaliskuun 2022 lopussa päättyneen työehtosopimuksen voimassaoloaikana olivat nimenomaan Puolustusvoimien palveluksessa. Maaliskuun lopussa päättyneen sopimuksen piiriin kuuluivat myös Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen, sittemmin Puolustuskiinteistöinä tunnetun valtion liikelaitoksen sähköasentajat.