Työjaosto

Sähköliiton hallitus nimeää työjaoston, jonka tehtävänä on hallituksen apuna toimeenpanna hallituksen päätökset, hoitaa hallituksen sille antamat tehtävät, tehdä päätöksiä toimiston sisäisissä asioissa sekä valmistella esitykset hallitukselle. Työjaostoon kuuluvat liiton puheenjohtaja ja liittosihteeri sekä enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Kullekin jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen.

Työjaoston jäseninä toimivat seuraavat henkilöt:

  • puheenjohtaja Sauli Väntti
  • varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen
  • talouspäällikkö Marketta Toikkonen

Lisäksi toimitsijoiden ja toimistotyöntekijöiden luottamushenkilöt ovat oikeutettuja osallistumaan työjaoston kokouksiin.