Svenskspråkiga sidor

Anslutning som medlem

Medlemsavgiften år 2022 är 1 procent av den skattepliktiga löneinkomsten. Den medlemsavgift som man betalar till förbundet och a-kassan är avdragsgill i beskattningen.

Du som är medlem betalar fackavgift på:

  • all förvärvsinkomst som ligger till grund för förskottsinnehållningen

  • naturaförmåner

  • semesterpenning

  • semesterersättning

  • lön för uppsägningstiden

Anslutning som elevmedlem

Elevmedlemmar betalar inte medlemsavgift till förbundet.

OBS! När du börjar arbeta – även om det var redan det första sommarlovet under studietiden – anslut dig omedelbart till Elektrikerförbundet som ordinarie medlem. Då ansluter du dig också till Elbranschernas a-kassa och får medlemsförmåner, bl.a. resenärsförsäkring. Efter sommarjobbet får du befrielse från medlemsavgifter under studieterminerna.

Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC) har en avgiftsfri rådgivning som riktar sig till arbetstagare med invandrarbakgrund.

Genom att erbjuda avgiftsfri rådgivning i frågor som gäller anställningsförhållanden vill FFC hjälpa arbetstagare med invandrarbakgrund att få en bra start i arbetslivet och integreringen.

 

Rådgivningen för invandrare är öppen måndag till torsdag kl. 9–11 och 12–15.
Telefonnumret: 0800 414 004
E-post: workinfinland@sak.fi