Johtoryhmä

Sähköliiton hallitus nimeää johtoryhmän, jonka tehtävänä on hallituksen apuna toimeenpanna hallituksen päätökset, hoitaa hallituksen sille antamat tehtävät, tehdä päätöksiä toimiston sisäisissä asioissa sekä valmistella esitykset hallitukselle. Johtoryhmään kuuluvat liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Kullekin jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen.

Johtoryhmään kuuluvat:

  • puheenjohtaja Sauli Väntti
  • varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen
  • talouspäällikkö Marketta Toikkonen

Lisäksi toimitsijoiden ja toimistotyöntekijöiden luottamushenkilöt ovat oikeutettuja osallistumaan johtoryhmän kokouksiin.