Johtoryhmä

Sähköliiton hallitus nimeää johtoryhmän, jonka tehtävänä on hallituksen apuna toimeenpanna hallituksen päätökset, hoitaa hallituksen sille antamat tehtävät, tehdä päätöksiä toimiston sisäisissä asioissa sekä valmistella esitykset hallitukselle. 

Johtoryhmään kuuluvat:

  • puheenjohtaja Sauli Väntti
  • varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen
  • talous- ja henkilöstöpäällikkö Maarit Mattila

Lisäksi toimitsijoiden ja toimistotyöntekijöiden luottamushenkilöt ovat oikeutettuja osallistumaan johtoryhmän kokouksiin.