Organisera din arbetsplats

På vilket sätt kan man åtgärda problem på arbetsplatsen? Givetvis genom att ansluta sig till Elektrikerförbundet, bilda verkstadsklubbar och välja en egen förtroendeperson på arbetsplatsen.

En verkstadsklubb

 • kan grundas i varje företag, anläggning, på varje anställningsplats och arbetsplats där minst två personer arbetar i elbranschen och där man valt en huvudförtroendeperson eller förtroendeperson.
 • utvecklar och bedriver intressebevakning på arbetsplatserna, fungerar som länk mellan medlemmarna på arbetsplatsen, fackavdelningen och förbundet.
 • sköter medlemmarnas anställningsärenden och val av förtroendeperson på arbetsplatsen.
 • kan komma med framställningar till kollektivavtal och arbetslagar.
 • kan komma med förslag till föbundets styrelse och representantskap.
 • sköter informationen mellan medlemmarna och fackavdelningen på arbetsplatsen och förbundet.
 • ställer upp kandidater till fackavdelningens styrelse och sektioner samt påverkar valkretsens kandidatuppställning i representantskapsvalet.
 • ordnar kurser och rekreationsmöjligheter.
 • bedriver medlemsvärvning på arbetsplatsen.

En förtroendeperson

 • är arbetsgemenskapens hedersmedlem som övervakar tillämpningen av kollektivavtalet på din arbetsplats.
 • ser till att du och dina arbetskamrater behandlas rättvist och jämlikt. 
 • ger råd och stöd i eventuella problemsituationer på arbetsplatsen.

Om det ännu inte finns någon förtroendeperson på din arbetsplats kan du kontakta din egen fackavdelning eller Elektrikerförbundet. Du får råd och hjälp med att grunda en verkstadsklubb och ordna ett förtroendepersonval.

Anslut dig som medlem här.