Sähköalojen työttömyyskassan saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on Sähköalojen työttömyyskassan saavutettavuusseloste.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja on laadittu 29.09.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

Ei saavutettava sisältö

1. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

    video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Havaittava: Sisällöllisesti epäolennaisille kuville ei ole annettu tyhjää vaihtoehtoista tekstiä tai toteutettu niitä taustakuvina

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kuvia ei ole toteutettu kummallakaan tavalla. Pääkuvilla on vaihtoehtoinen teksti asetettuna, sen tulisi olla tyhjä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Lomakkeiden kenttiä ei ole nimetty oikealla tavalla (label-arvot)

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Puutteita liittymislomakkeella osoitteessa https://liity.sahkoliitto.fi/Liittymislomake

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Muulle ei-tekstimuotoiselle sisällölle ei ole annettu tekstivastinetta

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Pudotusvalikoille ja täytettäville kentille tulisi antaa tekstivastineet https://liity.sahkoliitto.fi/Liittymislomake-lomakkeessa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Verkkosivujen rakenne ja sisältöelementtien keskinäiset suhteet on ilmaistu joko HTML-kielellä tai selväkielisesti.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Esimerkiksi h3-otsikkotagia on käytetty ilman sisältöä, esim. https://www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa/vuorottelukorvaus. Väliotsikoissa ei ole kaikkialla käytetty otsikkotyyliä, vaan ne on boldattu.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Sisällöt ovat HTML-koodissa loogisessa ja intuitiivisessa järjestyksessä ja vastaavassa järjestyksessä, jossa silmä näkee ne.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

https://liity.sahkoliitto.fi/Liittymislomake :
Nimiin liittyvää koodia on ennen pääotsikkoa, epälooginen koodijärjestys. Maa-valinnat eivät ole numerojärjestyksessä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

Havaittava: Lomakekenttien ja muiden vastaavien syötekenttien tarkoitus ja odotetun sisällön tyyppi on määritelty oikein

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Puutteita lomakkeella https://liity.sahkoliitto.fi/Liittymislomake

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus

Havaittava: Informaatiota välitetään muuten kuin pelkkään väriin perustuen.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Footerin linkkien taustalle hoveroidessa tuleva väri ei eroa tarpeeksi footerin taustaväristä.

Puutteita myös liittymislomakkeessa https://liity.sahkoliitto.fi/Liittymislomake

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    1.4.1 Värien käyttö

Havaittava: Tekstin ja taustan välinen kontrasti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivuston alasivujen pääkuvan päällä on tekstiä. Tekstin käyttöä kuvien päällä olisi hyvä välttää.

https://liity.sahkoliitto.fi/Liittymislomake
Kontrasti ei ole riittävä linkeissä, ohjeteksteissä tai lähetä-napissa silloin, kun jotain sisältöä puuttuu.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Näkymien responsiivisuus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Osiovalikko katoaa mobiilissa ja suurennettaessa sisältöä.

Linkitetty PDF ei ole käytettävissä 400 % ilman sivuttaista scrollausta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
    1.4.10 Responsiivisuus

Havaittava: Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Ongelmia täällä: https://liity.sahkoliitto.fi/Liittymislomake

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Havaittava: Tekstin koon muuttaminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kun pelkkää tekstin kokoa suurentaa, Liiton muut verkkopalvelut -valikon kaikki valikkokohdat eivät näy. Päävalikko ei näy kokonaan.

Työttömyyskassan etusivun nosto pääkuvan päällä menee ulos ruudusta, kun tekstiä suurentaa 150 %.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    1.4.12 Tekstin välitys

Hallittava: Käyttäminen näppäimistöllä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kun sivustoa on suurennettu 400 % ja avaa ja sulkee valikon näppäimistöllä navigoiden, joutuu käymään läpi suljetun valikon linkit ennen kuin pääsee sivun sisältöön. Näppäimistön kohdistus katoaa, koska valikko on kiinni. Sama koskee tilannetta, jossa sivustoa zoomattu 200 % ja käytössä VoiceOver.

Työttömyyskassan etusivulla headerin avautuvat valikot (Liiton muut verkkopalvelut ja kielivalikko) katoavat, kun sivua suurentaa 240 %. 

Jos sivua zoomaa 133 %, päävalikkoon ilmestyy suurennuslasi-ikoni. Ikoni ei näy, kun sivustoa käyttää 100 % tilassa.

Liittymislomakkeen alasvetovalikot eivät ole käytettävissä pelkällä näppäimistöllä. Valikon saa auki, mutta sitä ei pysty selaamaan eikä valitsemaan mitään arvoa. Sähköliittoon liittymisen päivämäärä -, Työsuhteen alkamispäivä - ja Jäsenmaksun perintä alkaa -kentissä olevaa kalenteria ei voi käyttää pelkällä näppäimistöllä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    2.1.1 Näppäimistö

Hallittava: Näppäimistön kohdistuksen eteneminen loogisesti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Työttömyyskassan puolella headerin Liiton muut palvelut -valikko ja kielivalikko eivät avaudu, kun näppäimistön kohdistus on niissä. Kohdistus etenee loogisessa järjestyksessä valikon linkeissä, mutta kohdistus näkyy vain ikkunan alareunassa URLina. Valikon tulisi avautua ja kohdistuksen näkyä kussakin valikon kohdassa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    2.4.3 Kohdistusjärjestys

Hallittava: Linkkitekstien informatiivisuus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Ladattavien esitteiden linkkitekstit eivät ole riittäviä. Itse linkkitekstissä tulisi kertoa, että kyseessä on linkki, joka avaa ladattavan tiedoston tai kuvan. Tiedostomuoto olisi syytä liittää osaksi linkkitekstiä. Tiedostomuoto ja tiedoston koko on usein kerrottu linkkitekstin perässä suluissa, ei kuitenkaan aina (esim. https://www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa/lomakkeet).

Kaikista linkkiteksteistä ei käy ilmi, että ne vievät sivuston ulkopuolelle (esim. työttömyyskassan etusivun nostot pääkuvan päällä). Etusivun pääkuvan päällä olevat linkkitekstit eivät ole informatiivisia: TÄSTÄ S, ÄHKÖISEEN ASIONTI ja IN >.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Hallittava: Näppäimistö kohdistus ei aina näy

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Liittymislomakkeella kun kohdistus on Tietosuojaseloste-, Suomeksi-, På svenska tai In english -linkissä , käyttäjä ei näe, missä näppäimistön kohdistus on.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    2.4.7 Näkyvä kohdistus

Ymmärrettävä: Elementin sisällön kieli ei käy ohjelmallisesti ilmi

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivujen eri kielisten sisältöjen kieli ei käy ilmi ohjelmallisesti. (Etusivulla E-tjänst på svenska > ja E-service in English >)

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    3.1.2 Osien kieli

Ymmärrettävä: Virheen tunnistaminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Liittymislomakkeella virhetilanteessa kohdistus ei siirry ensimmäiseen kohtaan, jossa virhe on havaittu. ARIA-attribuutteja ei ole käytetty.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    3.3.1 Virheen tunnistaminen

Ymmärrettävä: Lomakkeen nimilaput tai ohjeet puutteellisia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Liittymislomakkeella Label- tai title-attribuutteja ei ole käytetty. Kenttien oikeat täyttämistavat eivät käy ilmi kentän yhteydessä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Ymmärrettävä: Puutteellinen korjausehdotus virhetilanteessa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Liittymislomakkeen päivämäärän ja henkilötunnuksen vaadittavat muodot eivät käy ilmi virheilmoituksen ohjeistuksesta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    3.3.3 Virheen korjausehdotus

Toimintavarma: HTML-koodin standardien mukaisuus ja laatu

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Liittymislomakkeella logo-kuvalta puuttuu vaihtoehtoisen tekstin attribuutti kokonaan. Vaihtoehtoinen teksti saa olla tyhjä, jos kuva on koristekuva, mutta alt-attribuutti pitää aina olla. Lähetä-napissa määritetään attribuutti disabled="true". Tämä ei ole standardin mukaista.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    4.1.1 Jäsentäminen

Toimintavarma: Sivuston käyttöliittymäkomponenttien nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Liittymislomakkeella suurimmalta osalta lomakekomponentteja puuttuu labelit tai muut nimitiedot (muut kuin checkbox ja radio button), joten avustavaa teknologiaa käyttävät henkilöt eivät saa tietoa siitä mikä mikäkin kenttä on. Avustavaa teknologiaa käyttävät henkilöt eivät saa tietoa lomakkeen kenttiin syötettävästä sisällöstä. Osaan kentistä on liitetty ohjetekstejä, mutta ne on annettu kenttään itseensä liittymättömässä paikassa lomakekentän jälkeen, joten tätäkään tietoa ei kentän täytön yhteydessä saa. Lomakkeen yhteydessä on linkkikenttiä, joista osalta puuttuu kuvaava linkkiteksti, osalta kuvaava linkkiteksti löytyy, mutta href, id tai nimi puuttuvat. Lomakkeen elementtien nimi ja rooli eivät selviä ohjelmallisesti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Toimintavarma: Tilasta kertovat viestit avustavalla teknologialla

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Avustavaa teknologiaa käyttämällä ei saa tietoa liittymislomakkeen virheistä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

    4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Ota yhteyttä: Minna Järvenpää, puh. 050 567 2164, minna.jarvenpaa@sahkoliitto.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000