Ulkomaankomennukset

Ota ennen ulkomaille lähtöäsi yhteyttä liiton jäsenrekisteriin ja Sähköalojen työttömyyskassaan!

Lähetetty vs. hakeutunut työntekijä

Lähetetystä työntekijästä on kyse silloin, kun työnantaja lähettää työntekijän Suomesta ulkomaille töihin. Lähetetystä työntekijästä puhutaan silloinkin, kun työsopimus allekirjoitetaan vasta työntekomaassa.

Työhön hakeutujasta on kyse, kun työntekijä oma-aloitteisesti matkustaa ulkomaille ja hankkii sieltä työpaikan. Hakeutuja on yleensä myös henkilö, joka pestautuu työvoiman välittäjän avulla ulkomaalaisen yrityksen palvelukseen.

Lähetetty työntekijä:

 • Noudatetaan Suomen lakia ja suomalaista alan työehtosopimusta. Asia on syytä kirjata komennussopimukseesi.
 • Työntekomaan pakottava lainsäädäntö huomioidaan kuitenkin aina.
 • Työnantaja maksaa matkakulut ja asunnon alakohtaisesti voimassa olevien työehtosopimusmääräysten mukaisesti.

Hakeutuva työntekijä:

 • Sovelletaan työntekomaan lainsäädäntöä sekä työehtosopimusmääräyksiä.
 • Työsuhteeseen sovelletaan alusta alkaen työntekomaan työlakeja, sosiaaliturvaa ja työehtosopimuksia.
 • Oikeutta Suomen työehtosopimuksen mukaisiin etuisuuksiin ei ole.
 • Hakeutuja yleensä kustantaa matkat ja asunnon itse, ellei siitä ole erikseen toisin sovittu.

Lähtijän muistilista:

 • Vaadi aina kirjallinen työsopimus.
 • Ota mukaasi tarvittavat siirtolomakkeet täytettynä.
 • Vaadi tosite jokaisesta palkanmaksusta.
 • Varmista noudatettava työehtosopimus komennussopimuksessasi. Suomalaisen yrityksen töissä pätee suomalainen työehtosopimus. 
 • Muista, että työntekomaan pakottavia määräyksiä ei voi alittaa.
 • Olet oikeutettu Suomen palkkaturvaan, kun olet suomalaisen työnantajan palveluksessa.
 • Lähetettynä työntekijänä kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin.
 • Hakeutuneena työntekijänä kuulut työntekomaan sosiaaliturvan piiriin.
 • Tarkista erityisesti vakuutus-, matka- ja asuntoehdot sekä työajat.
 • Huolehdi ammattiliiton jäsenyysasiat kuntoon myös ulkomailla työskennellessäsi.
 • Maksa verosi, sillä verottajaa ei pääse karkuun.
 • Harmailla markkinoilla ei ole sosiaali-, työttömyys- eikä muutakaan työsuhdeturvaa.

Verotus

Pääsääntöisesti verot joutuu aina maksamaan joko työntekomaassa tai kotimaassa. Muun muassa Saksassa ja Pohjoismaissa maksamatta jätetyt verot voidaan ulosmitata Suomessa.

Kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Suomella on verosopimus noin 60 maan kanssa. Yleensä verotusoikeus työntekomaassa alkaa, jos työ kestää enemmän kuin 183 päivää. Veroluonteisia muita maksuja voidaan ryhtyä perimään jo ennen sitä.

Muista nämä:

 • Verottaja ei ole ammattiyhdistysliikkeen sopimuskumppani.
 • Verottaja toteuttaa ja tulkitsee verolakeja kaikissa maissa itsenäisesti.
 • Toisessa maassa tehtävään työhön sovelletaan ko. maan verolakeja.
 • Joissakin maissa on säännöksiä, jotka ratkaisevat, kuinka kauan voit pitää omaa autoa ennen kuin joudut maksamaan autoveron ko. maahan. Selvitä asia autorekisteriviranomaisten kanssa ennen kuin lähdet matkaan.
 • Tarvittaessa voit pyytää verottajalta asiasta ennakkopäätöksen.
 • Epäselvyyksistä neuvotellaan aina suoraan verottajan kanssa.
Ota ennen ulkomaille lähtöä yhteyttä verottajaan ja selvitä ulkomaantyön verotus.

Työkomennussopimus

Ulkomaantyökomennuksia varten Sähköliitto suosittaa, että jokainen työntekijä tekee etukäteen kirjallisen sopimuksen oman työnantajansa kanssa. Työ- ja komennussopimukseen on kirjattava ainakin seuraavat asiat:

 • työsopimuksen osapuolet
 • työsuhteen alkamisaika
 • määräaikaisen työsuhteen kesto
 • työn suorittamispaikka
 • työtehtävän pääasiallinen laatu
 • palkka
 • palkanmaksukausi
 • työaika
 • vuosiloma
 • irtisanomisaika
 • sovellettava lainsäädäntö ja työehtosopimus
 • päivärahan suuruus ja se, miltä päiviltä se maksetaan
 • työnantajan kustantamat kotimatkat
 • matkakustannusten korvaus työntekomaassa
 • majoitus- ja sen laatu
 • tapaturma-, sairaus- ja vastuuvakuutukset

Alta löydät pdf-muotoisen ulkomaankomennussopimuslomakkeen. 

 

Sosiaaliturva

EU/ETA-alueella liikkuviin suomalaisiin sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusta 1408/71. Asetus turvaa sen, että työntekijä ja hänen perheensä kuuluvat aina jonkin maan sosiaaliturvaan. Samalla estetään kaksinkertainen vakuuttaminen ja kaksinkertaiset vakuutusmaksut.

Sosiaaliturva:

 • Lähetetyt työntekijät kuuluvat kotimaansa sosiaaliturvan piiriin, kun komennus on alle vuoden mittainen.
 • Suomesta lähetetyn työntekijän kuuluminen Suomen sosiaaliturvan piiriin osoitetaan Eläketurvakeskuksen antamalla todistuksella (E 101).
 • Hakeutunut työntekijä kuuluu yleensä työntekomaan sosiaaliturvan piiriin alusta alkaen.
 • Sairaanhoidon turvaamiseksi on lisäksi syytä hankkia Kansaneläkelaitoksen todistus (E 111), jos lähtee muualle kuin Pohjoismaihin.

Työttömyysturva:

 • Suomesta EU/ETA-maihin työhön lähetetty suomalaisen yrityksen työntekijä pysyy Suomen työttömyysturvan piirissä niin kauan kuin hän säilyttää lähetetyn työntekijän aseman.

Palkkaturva:

 • Suomen palkkaturvalainsäädäntöä sovelletaan vain niihin työsuhteisiin, joissa työnantaja on suomalainen (esim. Suomeen rekisteröity yritys) ja työntekijällä on kotipaikka Suomessa.
 • EU/ETA-alueen ulkopuolella palkkaturvaa ei juuri tunneta.

Hyödylliset lomakkeet:

 • Katso EU:n sosiaaliturvasäännökset s. 49: Kela.fi

 

Hyödyllisiä yhteystietoja

Sähköliitto

PL 747

33101 TAMPERE

puh. +358 3 252 0700/työsuhdeasiat
www.sahkoliitto.fi

 

Sähköalojen työttömyyskassa

PL 774

33101 TAMPERE

puh. +358 3 252 0300

fax + 358 3 252 0209

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa

 

Kansaneläkelaitos

Helsingin toimiston kansainvälisten asiain ryhmä

Koskelantie 5

PL 82, 00601 Helsinki

puh. 020 435 3443

www.kela.fi

 

LEL Työeläkekassa

Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki

puh. 09 15 061

www.lel.fi

 

Tapaturmalautakunta

Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki

puh. 09 228 5050

 

Koulutusrahasto

PL 191, 00121 Helsinki

puh. 09 680 3730

www.koulutusrahasto.fi

 

Verohallitus

Haapaniemenkatu 7‒9, 00530 Helsinki

puh. 09 39 621

www.vero.fi

Ulkomaantyön verotus:

- Verohallinnon kansainvälisen verotuksen neuvontapuhelin 020 466 016

 

Suomi-Seura r.y.

Mariankatu 8, 00710 Helsinki

puh. 09 174 255, 0600 9 3355

www.suomi-seura.fi

 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK)

Siltasaarenkatu 3 A, 00350 Helsinki

puh. 09 772 11

www.sak.fi

 

Eläketurvakeskus (ETK)

Opastinsilta 7, 00065 HELSINKI

puh. 09 1511

www.etk.fi

 

Työeläkevakuuttajat (TELA)

Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki

puh. 09 694 0122

www.tela.fi

 

Työttömyysturvalautakunta

Hakaniemenkatu 2, 00530 Helsinki

puh. 09 1601

 

Vakuutusoikeus

Lönnrotinkatu 13 C, 00120 Helsinki

puh. 09 645 801

 

Euroopan komission Suomen edustusto

Pohjoisesplanadi 31

PL 1250, 00101 Helsinki

puh. 09 622 6544

ec.europa.eu/finland

 • neuvontapalvelu maanantaista perjantaihin puh. 09 6226 5482
 • EU-juristin puhelinpalvelu maanantaisin klo 9.00‒17.30 puh. 09 6226 5474

Ulkomaisia ammattiliittoja:

 • Svenska Elektrikerförbundet (SEF), Ruotsin Sähköliitto
 • El og IT, Norjan Sähköliitto
 • Dansk El-forbund (DEF), Tanskan Sähköliito
 • Rafidnaddarsabans Islands (RSI), Islannin Sähköliitto
 • IG Bauen, Agrar, Umwelt (BAU), Saksan Rakennusliitto