Työehdot

Sähköliitto neuvottelee ja solmii kaikkiaan 7 alakohtaista sähköisten alojen työehtosopimusta sekä useita yrityskohtaisia sopimuksia. Klikkaa sopimusalaotsikkoa, niin pääset kyseiseen sopimukseen ja sen liitteisiin.

Energia-, ICT- ja verkostoala             

 • Sopimus on neuvoteltu Sähköalojen ammattiliitto ry:n, Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n, Energiateollisuus ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välillä.
 • Sopimusta noudatetaan Energiateollisuus ry:n jäsenyritysten työntekijöiden työsuhteisiin sekä Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyritysten työntekijöiden työsuhteisiin.
 • Alan asioita Sähköliitossa hoitavat työehtoasiantuntijat Juha LujanenJouni Leppänen ja Perttu Sarja.

Sähköistys- ja sähköasennusala

 • Sopimus on neuvoteltu Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n välillä.
 • Sopimusta noudatetaan Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyritysten palveluksessa oleviin työntekijöihin, jotka työskentelevät sähkölaitteistojen rakennus-, korjaus-, huolto- ja ylläpitotöissä tai näihin läheisesti liittyvissä tehtävissä tai sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöissä.
 • Alan asioita Sähköliitossa hoitavat työehtoasiantuntijat Jari Kiviluoma, Ari Kähkönen, Jaakko Aho, Mika Sarja ja Jari Räsänen sekä vastaava sopimusasiantuntija Jari Ollila ja varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen.

Puolustuskiinteistöt liikelaitos 

 • Puolustuskiinteistöt liikelaitoksen ja Sähköliiton välillä on laadittu neuvottelutulos, jossa on sovittu, että Puolustuskiinteistöt liikelaitoksen sähköasentajia edustaa 4 yhdyshenkilöä ja 1 varahenkilö.

 • Sähköasentajien työsuhteissa noudatetaan Paltan erityisalojen työehtosopimusta (EPA-TES), jota täydentää Senaatti-kiinteistöjen konsernikohtainen työehtosopimus.

 • Alan asioita Sähköliitossa hoitavat  työehtoasiantuntija Ari Kähkönen ja vastaava sopimusasiantuntija Jari Ollila.

Huolto- ja kunnossapitoala

 • Sopimus on neuvoteltu Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n välillä.
 • Sopimusta noudatetaan työntekijöihin, jotka työskentelevät erilaisissa kiinteistöjen ja teollisuuden ylläpito-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä.
 • Alan asioita Sähköliitossa hoitavat työehtoasiantuntija Jari Kiviluoma ja vastaava sopimusasiantuntija Jari Ollila

Paperi- ja puumassateollisuus

 • Työnantajayhdistys Metsäteollisuus ry irtautui vuoden 2020 lopulla työehtosopimustoiminnasta ja siirsi työehdoista sopimisen toimialan yrityksille.
 • Metsäteollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välillä 10.2.2020‒31.12.2021 voimassa ollut valtakunnallinen työehtosopimus päättyi 31.12.2021.
 • Yrityskohtaisista sopimuksista olemme tiedottaneet ja tiedotamme työpaikkakohtaisesti.
 • Alan asioita Sähköliitossa hoitaa työehtoasiantuntija Mikko Korpinen.

Mekaaninen metsäteollisuus

 • Työnantajayhdistys Metsäteollisuus ry irtautui vuoden 2020 lopulla työehtosopimustoiminnasta ja siirsi työehdoista sopimisen toimialan yrityksille.
 • Metsäteollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välillä 10.2.2020‒31.12.2021 voimassa ollut valtakunnallinen työehtosopimus päättyi 31.12.2021.
 • Yrityskohtaisista sopimuksista olemme tiedottaneet ja tiedotamme työpaikkakohtaisesti.
 • Alan asioita Sähköliitossa hoitaa työehtoasiantuntija Mikko Korpinen.

Rakennustuoteteollisuus

 • Sopimus on neuvoteltu Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n välillä.
 • Sopimusta noudatetaan rakennustuoteteollisuuden yrityksissä työskentelevien sähköalan työntekijöiden työsuhteissa.
 • Alan asioita Sähköliitossa hoitaa työehtoasiantuntija Mikko Korpinen.

Kemian- ja kumiteollisuus

 • Sopimus on neuvoteltu Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Kemianteollisuus ry:n sekä Kumiteollisuus ry:n välillä.
 • Sopimusta noudatetaan kemian- ja kumiteollisuudessa työskentelevien sähköalojen työntekijöiden työsuhteissa.
 • Alan asioita Sähköliitossa hoitaa työehtoasiantuntija Mikko Korpinen.

Elintarviketeollisuus

 • Sopimus on neuvoteltu Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Elintarviketeollisuus ry:n välillä.
 • Sopimusta noudatetaan peruselintarviketeollisuuden, panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden sekä lihateollisuuden yrityksissä työskentelevien sähköalan työntekijöiden työsuhteissa.
 • Alan asioita Sähköliitossa hoitaa työehtoasiantuntija Mikko Korpinen.

Lasikeraaminen teollisuus

 • Sopimus on neuvoteltu Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Kulutustavara- ja erikoistuoteteollisuus KET ry:n välillä.
 • Alan asioita Sähköliitossa hoitaa työehtoasiantuntija Mikko Korpinen.

Veikkaus

 • Sopimus on neuvoteltu Sähköalojen ammattiliitto ry:n, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n välillä.
 • Sopimusta noudatetaan Veikkauksen rahapelitoiminnan sähköalan työntekijöiden työsuhteissa.
 • Alan asioita Sähköliitossa hoitaa työehtoasiantuntija Mikko Korpinen.