Yrittäjäjäsenelle

Jos olet aloittanut yritystoiminnan, voit kuulua Sähköalojen työttömyyskassaan yrittäjäjäsenenä enintään 18 kuukautta. Et voi kerryttää työssäoloehtoasi, kun olet yrittäjäjäsenenä palkansaajakassassa.

Jos kuitenkin siirryt takaisin palkansaajaksi 18 kuukauden suoja-ajan kuluessa ja jäät työttömäksi tai lomautetuksi, sinulla on oikeus kassan maksamaan työttömyysturvaan.

Pyydä liitosta viitenumerot jäsenmaksujen maksamista varten. Yrittäjäjäsenen jäsenmaksu on 30 euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta.

Sinulla on myös mahdollisuus liittyä yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan. Jos liityt Yrittäjäkassaan kuukauden kuluessa palkansaajakassasta eroamisesta, pääset sinne niin sanottuna siirtyvänä jäsenenä ja varmistat, ettei ansioturvaasi tule katkosta.

Lisätietoa: Yrittäjäkassa www.syt.fi