Työnantajalle

Tämä sivu on tarkoitettu työnantajan/palkanlaskijan avuksi työnantajatilitysten hoitamiseen.

Tärkeät nimet ja numerot

Jäsenmaksusta

 • Sähköliiton jäsenmaksu vuonna 2022 on 1 prosentti jäsenemme ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta.
 • Pelkästään Sähköliittoon, ei Sähköalojen työttömyyskassaan kuuluvan jäsenemme jäsenmaksu vuonna 2022 on 0,7 prosenttia.
 • Jäsenmaksu tulee periä myös jäsenellemme maksetusta loma- ja lomaltapaluurahasta sekä työsuhteen päättyessä lomakorvauksesta. Eläkkeelle siirtyneeltä jäseneltämme ei peritä jäsenmaksua.

Tilitystavoista

 • Jäsenmaksutilityksessä on aina käytettävä sen kuukauden viitettä, jolta palkka maksetaan.
 • Pientilittäjän tulee tilittää jäsenmaksut jäsenkohtaisesti, jolloin erillistä selvitysluetteloa ei tarvitse lähettää Sähköliittoon. Jäsenkohtaisen viitenumeron avulla maksu kohdistuu suoraan jäsenemme tietoihin sille kuukaudelle, jonka viitettä on käytetty.
 • Suurtilittäjän tulee tilittää jäsenmaksut kuukausittain yhdellä yrityskohtaisella viitenumerolla ja selvittää ne kolmen kuukauden välein TYVI-operaattoreiden välityksellä, Futunion ilmaisella Selvitys+-palvelulla, sähköpostitse tai postitse. Selvitys+-palvelu löytyy osoitteesta www.selvitysplus.fi
 • Jos tilitystapaa on tarpeen vaihtaa, kannattaa ottaa yhteyttä Sähköliiton työnantajatilityksiin sähköpostitse osoitteella tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi

Perintävaltakirjasta

 • Sähköliiton jäsenrekisteri toimittaa tarvittavat maksu- ja viitenumerotiedot, kun olemme vastaanottaneet jäsenemme täytetyn työnantajaperintävaltakirjan.
 • Työnantajaperintävaltakirjassa on oltava työnantajan nimi, osoite, yhteystiedot, Y-tunnus ja työnantajan/palkanlaskijan tiedot. Työnantajan/palkanlaskijan tulee allekirjoittaa valtakirja ja merkitä siihen jäsenmaksuperinnän alkamispäivämäärä.
 • Jos kyseessä on uusi jäsenemme, jäsenmaksujen perintää ei voi aloittaa takautuvasti.
 • Mikäli jäsenemme jäsenmaksun perintä päättyy, siitä tulee ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi tai selvitysluettelon kautta.
 • Jos jäsenemme työnantajayrityksen toiminta päättyy tai omistaja vaihtuu, siitä on ilmoitettava Sähköliittoon.