Työnantajalle

Tämä sivu on tarkoitettu työnantajan/palkanlaskijan avuksi työnantajatilitysten hoitamiseen.

Tärkeät nimet ja numerot

Sähköliitto lähettää vuoden 2021 viitelistat jäsenmaksujen tilittämistä varten joulukuun 2020 aikana. 
Vuoden 2020 selvitysten tulee olla tehtyinä 15. tammikuuta 2021 mennessä.
Sähköliitto ilmoittaa helmikuussa verottajalle jäsentemme edellisen vuoden jäsenmaksutiedot.

Jäsenmaksusta

 • Sähköliiton jäsenmaksu on 1,25 prosenttia jäsenemme ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta. 
 • Pelkästään Sähköliittoon, ei Sähköalojen työttömyyskassaan kuuluvan jäsenemme jäsenmaksu tänä vuonna on 0,95 prosenttia.
 • Jäsenmaksu tulee periä myös jäsenellemme maksetusta loma- ja lomaltapaluurahasta sekä työsuhteen päättyessä lomakorvauksesta. Eläkkeelle siirtyneeltä jäseneltämme ei peritä jäsenmaksua.

Tilitystavoista

 • Jäsenmaksutilityksessä on aina käytettävä sen kuukauden viitettä, jolta palkka maksetaan.
 • Pientilittäjän tulee tilittää jäsenmaksut jäsenkohtaisesti, jolloin erillistä selvitysluetteloa ei tarvitse lähettää Sähköliittoon. Jäsenkohtaisen viitenumeron avulla maksu kohdistuu suoraan jäsenemme tietoihin sille kuukaudelle, jonka viitettä on käytetty.
 • Suurtilittäjän tulee tilittää jäsenmaksut kuukausittain yhdellä yrityskohtaisella viitenumerolla ja selvittää ne kolmen kuukauden välein TYVI-operaattoreiden välityksellä, Futunion ilmaisella Selvitys+-palvelulla, sähköpostitse tai postitse. Selvitys+-palvelu löytyy osoitteesta www.selvitysplus.fi
 • Jos tilitystapaa on tarpeen vaihtaa, kannattaa ottaa yhteyttä Sähköliiton työnantajatilityksiin sähköpostitse osoitteella tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi

Perintävaltakirjasta

 • Sähköliiton jäsenrekisteri toimittaa tarvittavat maksu- ja viitenumerotiedot, kun olemme vastaanottaneet jäsenemme täytetyn työnantajaperintävaltakirjan.
 • Työnantajaperintävaltakirjassa on oltava työnantajan nimi, osoite, yhteystiedot, Y-tunnus ja työnantajan/palkanlaskijan tiedot. Työnantajan/palkanlaskijan tulee allekirjoittaa valtakirja ja merkitä siihen jäsenmaksuperinnän alkamispäivämäärä.
 • Jos kyseessä on uusi jäsenemme, jäsenmaksujen perintää ei voi aloittaa takautuvasti.
 • Mikäli jäsenemme jäsenmaksun perintä päättyy, siitä tulee ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi tai selvitysluettelon kautta.
 • Jos jäsenemme työnantajayrityksen toiminta päättyy tai omistaja vaihtuu, siitä on ilmoitettava Sähköliittoon.