Tukenasi työpaikalla

Palkkaa, työaikaa ja ylipäätään työsuhdetta koskeviin kysymyksiin vastaa työehtosopimus. Se ammattiliiton tärkeimpiä etuja ja palveluita. Työehtosopimuksessa sovitaan työntekijöiden työsuhteissa noudatettavista vähimmäisehdoista. Kun kuulut Sähköliittoon, turvaat näiden vähimmäisehtojen jatkuvuuden.

Työehtosopimuksen määräysten noudattamista valvovat luottamusmiehet työpaikoilla, ammattiosastot sekä Sähköliitto. Mikäli työpaikalla syntyy erimielisyys työntekijän työehdoista, asiasta neuvotellaan ensisijaisesti työpaikalla työntekijän, luottamusmiehen ja työnantajan välillä.

Sähköliitto valvoo jäsentensä etuja myös ulkomaantyökomennuksiin sekä työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Parhaiten toimit työpaikkasi puolesta, kun liityt Sähköliittoon, perustat työkavereittesi kanssa työhuonekunnan ja valitsette työpaikalle oman luottamusmiehen. Te olette Sähköliitto työpaikalla!

Työhuonekunta

 • on ammattiosaston rekisteröimätön alaosasto
 • voidaan perustaa jokaiseen yritykseen, laitokseen, työhönottopaikkaan tai työpaikkaan, jossa työskentelee vähintään kaksi sähköaloilla työskentelevää henkilöä ja jossa on valittu pääluottamusmies tai luottamusmies
 • kehittää ja toteuttaa työpaikoilla edunvalvontaa ja toimii yhdyssiteenä työpaikkojen jäsenten ja ammattiosaston sekä liiton välillä
 • hoitaa työpaikalla jäsentensä työsuhdeasiat ja luottamusmiesvalinnat
 • voi tehdä esityksiä työehtosopimukseen ja työlakeihin
 • voi tehdä esityksiä liiton hallitukselle ja edustajistolle
 • huolehtii tiedottamisesta työpaikan jäsenten ja ammattiosaston sekä liiton välillä
 • asettaa edustajaehdokkaita ammattiosaston hallitukseen ja jaostoihin sekä vaikuttaa vaalipiirinsä ehdokasasetteluun edustajiston vaalissa
 • järjestää koulutus- ja virkistystoimintaa
 • huolehtii jäsenhankinnasta työpaikalla

Luottamusmies – työyhteisönsä kunniajäsen

Luottamusmiesehdokkaaksi asettuminen, luottamusmiesvaalin järjestäminen ja vaalissa äänestäminen ovat merkittävä tekoja, sillä luottamusmies on erityisen tärkeä toimija työpaikallasi.

Luottamusmiehen tehtäviin kuuluu esimerkiksi työehtosopimuksien noudattamisen valvominen työpaikallasi. Hän huolehtii siitä, että sinua ja työkavereitasi kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Hän neuvoo ja tukee myös mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa.

Luottamusmies saa käyttää työaikaa työntekijöiden asioiden ja etujen hoitamiseen.

Jos työpaikaltasi puuttuu luottamusmies:

 • Ota yhteyttä omaan ammattiosastoosi tai Sähköliiton työehtoasiantuntijoihin. Heiltä saat neuvot ja avun luottamusmiesvalinnan järjestämiseen.
 • Luottamusmies voidaan valita milloin tahansa työpaikalle, jolta luottamusmies puuttuu.
 • Luottamusmiehen on oltava Sähköliiton ammattiosaston jäsen ja työpaikkasi työntekijä. Valintaan voivat osallistua työpaikan Sähköliittoon kuuluvat työntekijät.
 • Ehdokkaat vaaliin asetetaan ehdokasasettelukokouksessa, joka on pidettävä vähintään 14 kalenteripäivää ennen vaalia. Kokouksesta on ilmoitettava työpaikan ilmoitustaululla viimeistään viikkoa ennen kokousta.
 • Vaaliajasta ja -paikasta on sovittava työnantajan kanssa.

Muista hoitaa luottamusmiesilmoitus

Valituksi tulleista henkilöistä täytetään luottamusmiesilmoituslomake, joka löytyy näiltä nettisivuilta Lomakkeet-osiosta.

Valinta vahvistetaan ammattiosastosi kokouksessa. Työnantajalta pitää pyytää kuittaus luottamusmiesilmoituksen vastaanottamisesta sen jälkeen, kun ammattiosasto on valinnan hyväksynyt.

Tämän jälkeen luottamusmiesilmoitus on toimitettava Sähköliittoon.

Luottamusmiesvalinnoista on toimitettava Sähköliittoon ilmoitus kahden vuoden välein, vaikka muutoksia valintoihin ei tulisikaan.