Apunasi oikeusasioissa

Liitto antaa maksutonta lainopillista neuvontaa ja oikeusapua työsuhdeasioiden työpaikka- ja tuomioistuinkäsittelyyn. Kun jäsen pyytää liiton oikeusapua, asian valmistelevat ensin työpaikan luottamusmies ja työehtoasiantuntija ja sitten liiton lakimies. Oikeusavun myöntää liiton hallitus tapauskohtaisesti.

Hallituksen oikeusapukäsittely edellyttää jäsenen kirjallista oikeusapupyyntöä sitä varten laaditulla lomakkeella.

Oikeusapu on jäsenelle maksutonta ja kattaa myös ne oikeudenkäyntikulut, jotka jäsen hävityssä asiassa mahdollisesti velvoitetaan maksamaan työnantajalle.