Veronumeromenettelyä koskevassa lakiesityksessä vielä kehittämistä

Harmaan talouden suitsimiseksi luodun veronumeromenettelyn voisi laajentaa rakennus- ja laivanrakennusalojen lisäksi muillekin toimialoille, joilla esiintyy harmaata taloutta ja joilla käytetään ulkomaista työvoimaa. 

Suomen hallitus on tehnyt eduskunnalle lakiesityksen jo rakennusalalla käytössä olevan veronumeromenettelyn laajentamisesta myös laivanrakennusalalle. Veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annettuun lakiin tehtäisiin menettelyn soveltamisalan laajentamisen edellyttämät muutokset. Samalla lain nimike muutettaisiin veronumerosta ja veronumerorekisteristä annetuksi laiksi. Veronumeromenettelyn laajentamista koskevien lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2022.

Laajentaminen on oikea askel harmaan talouden kitkemiseksi, mutta itseäni jäi mietityttämään, eikö menettelyä olisi ollut syytä ulottaa myös muille toimialoille, joilla harmaata taloutta esiintyy ja joilla käytetään ulkomaista työvoimaa. Harmaa talous tunnetusti vääristää yritysten välistä kilpailua. Lainsäädännöllä voidaan keskeisesti vaikuttaa siihen, miten rehellisesti toimivat yritykset pärjäävät töiden kilpailutuksessa eri toimialoilla.

Rakennusalalla veronumeromenettely otettiin käyttöön kesäkuun alussa vuonna 2012. Toisessa vaiheessa alan verovalvontaa tehostettiin vielä säännöksillä rakennustyömailla noudatettavasta työntekijöitä ja rakennusurakoita koskevasta kuukausittaisesta ilmoittamismenettelystä. Ne tulivat voimaan heinäkuun alussa vuonna 2014.

Itseäni oudoksuttaa lakiesityksessä myös se, miksi siihen ei ole sisällytetty edellä mainittua rakennustyömailla noudatettavaa työntekijöitä ja rakennusurakoita koskevaa kuukausittaista ilmoittamismenettelyä. Hallituksen nyt tekemässä esityksessä lakimuutokset koskevat ainoastaan työntekijäkohtaisen veronumeron käyttöönottoa ja sen esillä pitämistä telakka-alueella.

Ilmoittamismenettelyä koskevat säännökset ovat tukeneet veronumeron käyttöönoton toimivuutta olennaisesti. Rakennusala on tehnyt hyvää työtä harmaan talouden torjumiseksi jo pitkään, joten näistä kokemuksista olisi ollut syytä ammentaa myös veronumeromenettelyn laajentamista koskevassa lainsäädännön uudistamistyössä.

Negatiivinen koronatestitulos työmaalle pääsemisen ehdoksi

Koronaviruksen leviäminen Suomessa ei laannu pelkästään sisäisiä rajoituksia lisäämällä, jos virus kulkeutuu ulkorajojen kautta työperäisenä muun muassa rakennustyömaille. Vihdoinkin ongelmalle ollaan alalla tekemässä konkreettisia toimenpiteitä.

Rakennusteollisuus on antamassa jäsenyrityksilleen suosituksen, että ulkomailta saapuvien työntekijöiden työmaalle pääsyn edellytys on negatiivinen koronatestitulos. Työmailla työskentelee sähköalan töissä paljon liittomme jäseniä, joten mielestämme on enemmän kuin perusteltua vaatia ulkomailta tulevilta työntekijöitä negatiivinen testitulos. Näin voidaan konkreettisesti torjua koronaepidemian leviämistä Suomessa ja parantaa työmaiden turvallisuutta.

Vapaaehtoisuuden pohjalta koronatestaukseen liittyvä ongelma ei tule kuntoon; sen osoitti terveysviranomaisten tammikuun puolivälissä Tallinnan-laivoilla järjestämä vapaaehtoisuuteen perustuva koronatestaus. Perjantaina ja lauantaina Helsinkiin saapuneiden laivojen matkustajista vapaaehtoisesti koronatesteihin hakeutui ainoastaan 12 prosenttia.

Huolestuttavan alhaiseen testi-innokkuuteen vaikuttanee pelko mahdollisista ansioiden menetyksistä, jos testitulos osoittautuu positiiviseksi ja työnteko Suomessa estyy. Huolta lisää koronaviruksen brittimuunnos, joka tarttuu entistä herkemmin. Sitäkin voi mahdollisesti tulla Suomeen ulkomailta saapuvien työntekijöiden matkassa.

Viranomaisten asettamien rajoitusten hyöty katoaa kuin vesi hanhen selästä, jos Suomeen saapuvalta työvoimalta ei vaadita koronatestauspakkoa.

Hannu Luukkonen

Hannu Luukkonen

Sähköliiton varapuheenjohtaja

Oy Sähkö Ab oli paikka, jossa varapuheenjohtaja aloitti sähköasentajan uransa. Sähköliiton palveluksessa Hannu Luukkonen aloitti työehtoasiamiehenä kymmenisen vuotta sitten. Liittosihteeri hänestä tuli vuonna 2012. Nimike vaihtui varapuheenjohtajaksi loppuvuodesta 2018.