Työmarkkinasyksyn kuuma puheenaihe: työehtojen halpuuttaminen

Jääkiekkotermein: SAK:laisen liittoperheen sisältä ei pidä antaa harhasyöttöjä työnantajan lapaan, vaan pitää keskittyä omaan peliin ja sen tarkentamiseen.

Työmarkkinasyksyn kuumin puheenaihe on ollut Postin aikomus leikata työntekijöiden palkkoja siirtämällä heidät halvemman, Teollisuusliiton ja Medialiiton jakajia koskevan työehtosopimuksen piiriin. Työehtojen heikentämisen takia työntekijöiden palkat saattaisivat laskea pahimmillaan jopa 30–50 prosenttia. Ikävää tässä asiassa on se, että kyseisten töiden tekemiseen löytyy useampia eri ammattiliittojen neuvottelemia työehtosopimuksia.

SAK ja sen jäsenliitot ovat tuominneet yksiselitteisesti työntekijöiden työehtojen halpuuttamisen. SAK:laisten liittojen yhteisesti sopima menettelytapa velvoittaa, ettei työnantajapuolen yksipuolisesti toteuttamia sopimusten soveltamisrajamuutoksia hyväksytä, ellei asiasta ole saavutettu osapuolten kesken yhteistä näkemystä tai sopimusta. Liitot eivät tue millään toimenpiteillä kyseisiä työnantajien toimenpiteitä. Näin liigakauden alussa voi todeta, ettei SAK:laisen ammattiliittoperheen sisältä ainakaan pidä antaa harhasyöttöjä työnantajan lapaan, vaan syytä on keskittyä oman peliin ja sen tarkentamiseen.

Osastot ja työhuonekunnat muutosten moottoreina

Sähköliitto valmistautuu omalta osaltaan tulevaan työehtosopimuskierrokseen. Etukäteen voisi jo olettaa, että työajan pidennys ja sen poistaminen työehtosopimuksista nousee keskeiseksi monessa neuvottelupöydässä.

Työajan pidennykset tulivat työehtosopimuksiin ilman kustannus­vaikutusta, joten lähtökohta on, että ne myös lähtevät pois ilman kustannusvaikutusta.

Sähköliiton neuvottelukierros aloitetaan teollisuuden sopimuksistamme. Valtaosa niistä päättyy kuluvan vuoden aikana. Aloimme valmistautua neuvotteluihin jo ennen kesälomien alkua pyytämällä ammattiosastoilta ja työhuonekunnilta työehtosopimusmääräysten muutosesityksiä.

Sähköliiton pääsopimusalojen työehtosopimusten voimassaoloajat päättyvät maaliskuun lopussa 2020, ja neuvotteluihin valmistautuminen on parhaillaan menossa. Neuvotteluja silmällä pitäen ammattiosastoilta ja työhuonekunnilta on syksyn aikana pyydetty tai pyydetään muutosesityksiä työehtosopimuksessa olevien määräyksien parantamiseksi. Sopimusalojen johtokunnat linjaavat esityksensä ja evästävät neuvottelijoita muutosesitysten pohjalta tuleviin neuvotteluihin.

Sopimusala 013 tarvitsee kestävän ratkaisun

Sopimuksistamme ensimmäisenä on päättymässä Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden sovintokokonaisuus: lokakuun viimeisenä päivänä kuluvaa vuotta.

Sähköliiton "punaisen kirjan" aikakausi päättyi marraskuun alussa 2017, kun työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry ja työntekijäliitto Teollisuusliitto ry sisällyttivät sähköasentajien työehdot keskinäiseen työehtosopimukseensa, ns. "vihreään kirjaan". Jouduimme pakon sanelemana marraskuun alussa 2017 hyväksymään silloisen valtakunnansovittelijan sovintoesityksen, jota täydennettiin vielä Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton keskinäisellä sopimuksella. Teollisuudessa sopimusalalla 013 työskentelevät sähköasentajat menettivät oman työehtosopimuksensa ja luottamusmiesjärjestelmän.

Nykyisellään teollisuudessa työskentelevien jäseniemme etuja työpaikoilla valvovat sovintokokonaisuuden pohjalta yhteyshenkilöiksi muuttuneet Sähköliiton entiset pääluottamusmiehet yhdessä Teollisuusliiton pääluottamusmiesten kanssa. Vallitsevaa tilannetta ei ole koettu mielekkääksi, ja siksi tulevaisuudelta odotetaan enemmän.

Keskusteluja alan tulevaisuudesta on käyty nyt reilun puolen vuoden ajan eri tasoisissa tapaamisissa, ratkaisua kuitenkaan saavuttamatta. Sähköliiton ehdottomana tavoitteena on löytää kaikkia osapuolia tyydyttävä ja ennen kaikkea kestävä ratkaisu, jolla voimme turvata jäsentemme edunvalvonnan Teknologiateollisuuden työehtosopimusta noudattavilla työpaikoilla 1.11.2019 alkaen.

 

Hannu Luukkonen

Hannu Luukkonen

Sähköliiton varapuheenjohtaja

Oy Sähkö Ab oli paikka, jossa varapuheenjohtaja aloitti sähköasentajan uransa. Sähköliiton palveluksessa Hannu Luukkonen aloitti työehtoasiamiehenä kymmenisen vuotta sitten. Liittosihteeri hänestä tuli vuonna 2012. Nimike vaihtui varapuheenjohtajaksi loppuvuodesta 2018.