Työehtoshoppailu koettelee myös ammattiliittojen välejä

Työehtoshoppailu on mahdollista vain niin kauan kuin ammattiliitot yhdessä päättävät lopettaa sen. SAK:lainen liittoperhe on kitkemässä ilmiötä yhteisin menettelytavoin.

Yritysten erilaiset järjestelyt henkilöstökulujen alentamiseksi ovat saaneet ammattiliittojen jäsenet varpailleen. Suomalaisessa työelämän lainsäädännössä ei ole kaikki kohdallaan, jos yritys voi vaihtaa alan töissä sovellettavaksi toisen työehtosopimuksen siirtymällä työnantajaliitosta toiseen tai siirtämällä työntekijät toisen tessin piirissä olevaan yritykseen. Viime aikoina nämä muutokset ovat tarkoittaneet poikkeuksetta työntekijöiden työehtojen heikentämistä.

Tällainen shoppailu tapahtuu nykyisen lainsäädännön hellässä huomassa ja johtaa pahimmillaan siihen, että työt siirtyvät täysin alaa edustamattomien järjestöjen välisen, työntekijän kannalta heikompitasoisen työehtosopimuksen piiriin.

Shoppailu luonnollisesti hiertää myös ammattiliittojen välejä; haluavathan ne kaikki lisätä jäsenmääräänsä. Jäsenmäärään tuijottaminen hautaa monesti alleen ammattiliittojen perustehtävän eli jäsenten edunvalvonnan. Asiasta on vaikea keskustella, ja syyttävällä sormella osoitellaan vain työnantajia samalla hiljaisesti hyväksyen työntekijöiden työehtojen heikentäminen. Mielestäni asia on niin, että yritysten työehdoilla shoppailu on mahdollista vain niin kauan kuin ammattiliitot yhdessä päättävät lopettaa sen.

Olemme SAK:laisessa liittoperheessä laatineet yhdessä sovitut menettelytavat työehdoilla shoppailun kitkemiseksi. Niitä menettelytapoja noudattamalla pystymme turvaamaan liittojen jäsenten oikeudet ja työehtojen tason.

Sähköalan ammattilaisten työehtojen taso uhattuna

Minua henkilökohtaisesti ihmetyttää Teknologiateollisuus ry:n vihamielinen suhtautuminen Sähköliiton työehtosopimuksiin. Työnantajajärjestö ei edusta sähköalan yrityksiä mutta tekee kaikkensa laajentaakseen Teollisuusliiton kanssa neuvottelemansa työehtosopimuksen soveltamisalaa sähköalalle. Tämä ei millään muotoa edistä eikä tue järjestön edustamien vientiteollisuuden yritysten tekemistä, vaan aiheuttaa ainoastaan konflikteja ja muita ongelmia.

Uskon vahvasti, että työnantajaliiton jäsenyritykset haluavat ja tarvitsevat myös tulevaisuudessa päteviä sähköalan ammattilaisia oman tuotantonsa käynnissä pitämiseen. Työnantajaliiton toiminta leimaa myös sen jäsenyritykset vahvasti sähköalan työehtojen halpuutuksen tukijoiksi. Uskon että sähköalan ammattilaisten halukkuus työllistyä näihin yrityksiin alenee. Jos työntekijällä on varaa valita työpaikkansa, ei työehtojen halpuutusta edesauttavan järjestön jäsenyritys ole ehkä ensimmäinen vaihtoehto.

Häntä taitaa heiluttaa koiraa

Ainakaan kaikissa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä ei oletettavasti ole ymmärretty, että tuotannon jatkuvuuden kannalta keskeisissä tehtävissä toimivat Sähköliiton jäsenet eivät ole työrauhan piirissä, vaikka työnantajalla on velvollisuus noudattaa heihin samoja työehtoja kuin muihinkin työntekijöihin.

Teknologiateollisuutta ei ole vähääkään kiinnostanut saada Sähköliiton jäseniä työrauhan piiriin. Sähköliittolaisia sitoo ainoastaan työnantajan kanssa solmittu työsopimus. Työrauhavelvoitteesta sovitaan työehtosopimuksessa, jota Sähköliitolla ei enää teknologiateollisuudessa ole. Noin 2 000 Sähköliiton jäsentä työskentelee keskeisissä sähköalan tehtävissä teollisuuden sopimusalan yrityksissä, joista noin puolet on Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksiä.

Sähköliitto menetti teknologiateollisuuteen neuvotellun sähköalan työehtosopimuksensa 2017, kun työnantajaliitto kieltäytyi neuvottelemasta uutta sopimusta. Sähköasentajien erityistyöehdot sisällytettiin Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton väliseen työehtosopimukseen. Sähköliiton jäsenille neuvoteltiin valtakunnansovittelijan johdolla sopimus, jolla heidän oikeutensa turvattiin työpaikoilla. Tämä sopimus päättyy lokakuun lopussa. Sähköliitto on tehnyt useita ratkaisuehdotuksia, joiden pohjalta on neuvoteltu, mutta asia on vielä auki.  

Kaikki johtokunnat teollisuuden jäsenten tukena

Sähköliiton johtokunnat kokoontuivat viime viikolla tekemään asiaan liittyviä päätöksiä. Yhteiskokouksella oli selkeä sanoma: liitto edellyttää teollisuudessa työskentelevien jäsentensä ay-oikeuksien turvaamista ja on valmis kaikin tavoin myötävaikuttamaan ratkaisun löytymiseen.

Sauli Väntti

Sauli Väntti

Sähköliiton puheenjohtaja

Puheenjohtaja työskenteli yhdeksän vuotta Suur-Savon Sähkö Oy:ssä sähkö- ja viestilaitekorjaamon asentajana ennen siirtymistään Sähköliiton palvelukseen. Ura Sähköliitossa on kestänyt jo neljännesvuosisadan! Sauli Väntti on tominut liiton puheenjohtajana loppuvuodesta 2016 lähtien.