Toinen aalto tulee? Pelisäännöt selviksi

Koronavirusepidemian toinen aalto toisi eteen tilanteita, joiden ratkaisemiseen ei löydy valmiita vastauksia. Silloin työpaikoilla tarvitaan joustavuutta.

Mediassa on uutisoitu, että koronaviruksen toinen aalto olisi rantautumassa Suomeen. Tartunnat ovat viime päivinä olleet selvässä nousussa.

Kevään aikana yhteiskunta laitettiin kiinni ja elämäämme tuli monenlaisia rajoituksia. Viranomaiset antoivat paljon suosituksia luottaen suomalaisten vastuullisuuteen. Monelle tulivat tutuiksi termit karanteeninomaisiin olosuhteisiin ohjaaminen, omaehtoinen karanteeni, karanteeni ja tartuntatautipäiväraha.

Jos jouduit lääkärin ohjaamana tartuntatautilaissa tarkoitetulla tavalla karanteeniin, olit oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. Jos olit omaehtoisessa karanteenissa, oikeutta tartuntatautipäivärahaan ei ollut, mutta saatoit olla oikeutettu väliaikaiseen epidemiatukeen. Työnantajat vetosivat viranomaisten ohjeistuksiin ja suosituksiin ja katsoivat, että heillä ei ole palkanmaksuvelvollisuutta minkään muotoisen karanteenin aikana. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus työnteon estyessä on määritelty työsopimuslaissa, eikä yksiselitteistä linjaa ole helppo kaikkiin tilanteisiin löytää. Tulkintoja voi aina tehdä.

Syksyllä mahdollisen toisen aallon myötä eteen voi tulla testausmäärän kasvattaminen. Työpaikalle ei saa tulla oireisena, ja koronatesti on tehtävä ennen paluuta. Entäpä jos testiin pääsyä joutuu odottamaan päiviä ja tulosta viikon? Onko työntekijä sairas? Työehtosopimus voi edellyttää sairaustodistuksen toimittamista työnantajalle, mutta mistä sen saat, jos työterveys ja terveydenhuolto ylikuormittuvat?

Koronaepidemia toi ja tuo eteen tilanteita ja käytäntöjä, joihin ei löydy valmiita vastauksia. Palkansaajan kannalta epidemian mahdollisen toisen aallon leviämisen estäminen voi tietää poissaoloja, joko sairastumisen tai altistumisen takia. Perheellisellä on vastuullaan myös lapset. Toimeentulon epävarmuus ei edesauta omaehtoisuutta, jos talous on ennestään tiukoilla.

Jos toinen aalto tulee, toivottavasti jokaisella työpaikalla asiaa osataan katsoa järkevästi ja joustavasti. Poissaolo omalla ilmoituksella on erittäin hyvä työkalu juuri tähän hetkeen. Työpaikoilla voidaan tehdä, ja on varmasti tehtykin, paljon asian eteen.

Lisäksi voimme toivoa viranomaisilta selkeitä yhteneviä ohjeita, miten toimia erilaisissa tilanteissa ja mistä saa taloudellista apua, jos työnantaja ei palkkaa maksa.

Jari Ollila

Jari Ollila

Sähköliiton vastaava sopimusasiantuntija

Jari Ollila on Sähköliiton vastaava sopimusasiantuntija, joka on toiminut sähköasennustöissä lähes 20 vuotta ennen siirtymistään liiton palvelukseen. Liiton eri tehtävissä hän on toiminut vuodesta 2009 lähtien.