TES-ratkaisun synnytystuskat

On perustehtävämme neuvotella itsenäisesti jäsentemme työehdoista. Pohjimmiltaan neuvotteluissa on kyse siitä, pystyykö yksittäinen ammattiliitto vaikuttamaan itsenäisesti sopimustensa sisältöön.

Työnantajapuolen joustamattomuus ja ehdoton ”yleisestä linjasta” kiinni pitäminen eivät edesauta työehtosopimusratkaisun syntymistä sähköistys- ja sähköasennusalalla.

Liittoja ja niiden jäseniä pyritään taivuttamaan muiden työmarkkinaosapuolten määrittämiin sisältöihin palkkaratkaisuineen. Muiden tahojen sopimaa linjaa on kovasti pyritty tuputtamaan Sähköliitollekin meneillään olevalla neuvottelukierroksella.

Sähköliiton perustehtävä on neuvotella itsenäisesti jäsentensä työehdoista ja sopia työehtosopimuksia omista lähtökohdistaan, ei ulkopuolisten tahojen sanelemana. Pohjimmiltaan meneillään olevissa neuvotteluissa on kysymys siitä, pystyykö yksittäinen ammattiliitto vaikuttamaan itsenäisesti sopimustensa sisältöön nyt ja tulevaisuudessa.

Sähköliitto kutsui 27. huhtikuuta työehtosopimuksen osapuolena olevat järjestöt neuvottelemaan sähköistys- ja sähköasennusalan TES-ratkaisusta 3. toukokuuta. Tarkoitus oli löytää ratkaisu lukkiutuneeseen neuvottelutilanteeseen.

Neuvottelujen pohjaksi Sähköliitto oli laatinut maltillisen kokonaisesityksen, jonka pohjalta alalle olisi saatu työrauha ja työehdot maaliskuun loppuun 2020 kestäväksi sopimuskaudeksi. 

Työnantajapuoli Sähkötekniset työnantajat STTA ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry kieltäytyivät kohteliaasti Sähköliiton lähettämästä neuvottelukutsusta. Työnantajaliitot ilmaisivat vastauksissaan haluavansa ratkoa mieluummin asioita valtakunnansovittelijan toimistolla, jossa Sähköliiton mielestä vallitsee työnantajamyönteinen ilmapiiri.

Tätä näkökantaa vahvisti entisestään huhtikuun lopulla julkisuuteen tullut ilmoitus, jossa valtakunnansovittelija Minna Helle ilmoitti siirtymisestään Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtajaksi 1. kesäkuuta alkaen.

Kierros koventunut kokonaisuudessaan

Työnantajapuolen asenteet ovat koventuneet meneillään olevalla työmarkkinakierroksella, eikä se rajoitu vain Sähköliittoon ja sen työehtosopimuskumppaneihin. Rakennusalalla kuohui toden teolla.

Työnantajapuolta edustava Rakennusteollisuus ry toimialaliittoineen asetti 25. huhtikuuta rakennusalalle laajamittaisen työsulun, jonka oli määrä alkaa torstaina 10. toukokuuta ja olla voimassa toistaiseksi. Alalle syntyi kuitenkin neuvottelutulos, jonka myötä työsulku peruuntui.

Itse työsulun asettaminen on sinänsä laillinen toimenpide, mutta siihen liittyvät lieveilmiöt eivät missään nimessä ole hyväksyttäviä. Työnantajapuoli lähestyi yrityksiä ”myllykirjeellä”, jossa kehotettiin selvittämään yrityksen palkkahallinnosta Rakennusliittoon kuuluvat jäsenet ja estämään heidän pääsynsä työmaille keinoja kaihtamatta. Tämän kaltainen menettely on täysin poikkeuksellista ja tuomittavaa.

Ammattiliiton jäsenyys ja siihen liittyvät asiat ovat arkaluonteisia tietoja, joita ei missään olosuhteissa saa levittää ulkopuolisille tahoille. Yksikään henkilö ei ole velvollinen kertomaan ammattiliiton jäsenyydestään.

Rakennusalan työnantajat asettivat töihinpääsyn ehdoksi Rakennusliitosta eroamisen. Tästä ei voi tehdä muita johtopäätöksiä kuin sen, että työnantajapuolen pyrkimyksenä on laittaa ammattiyhdistysliike polvilleen ja siirtyä perinteisestä sopimusjärjestelmästä sanelujärjestelmään. Ei hyvältä vaikuta sopimustoiminnan tulevaisuus!

Tilanne työmarkkinoilla on tällä hetkellä kokonaisuudessaan haastava, mutta aikanaan nämäkin asiat saadaan maaliin tavalla taikka toisella.

Hannu Luukkonen

Hannu Luukkonen

Sähköliiton varapuheenjohtaja

Oy Sähkö Ab oli paikka, jossa varapuheenjohtaja aloitti sähköasentajan uransa. Sähköliiton palveluksessa Hannu Luukkonen aloitti työehtoasiamiehenä kymmenisen vuotta sitten. Liittosihteeri hänestä tuli vuonna 2012. Nimike vaihtui varapuheenjohtajaksi loppuvuodesta 2018.