TES-neuvottelut lähestulkoon maalissa

Neuvottelukierroksen keskeinen tavoite oli palkattomien kiky-tuntien poistaminen. Vaikeinta tavoitteeseen pääsemisessä oli työnantajajärjestöjen ehdoton vaatimus niiden täysimääräisestä kompensoinnista.

Sähköliiton pääsopimusalojen eli sähköistys- ja sähköasennusalan sekä energia-ICT-verkostoalan työehtosopimusneuvottelut alkoivat maaliskuun alkupuolella, ja maaliin päästiin vihdoin toukokuun alussa: molemmissa pöydissä osapuolten väliseen neuvottelutulokseen.

Vajaa viikko myöhemmin saatiin aikaiseksi huolto- ja kunnossapitoalan neuvottelutulos, joka mukailee pitkälti sähköistys- ja sähköasennusalan neuvottelutulosta.

TES-neuvottelut käytiin koronakriisin takia poikkeuksellisella tavalla poikkeuksellisena ajankohtana, tietämättä, millä tavalla ja kuinka pitkän ajan kriisi tulee vaikuttamaan koko yhteiskuntaan. Neuvottelut käytiin ensimmäistä neuvottelukertaa lukuun ottamatta etäyhteyksien välityksellä, mikä toi myös omat lisähaasteensa.

Keskeisenä tavoitteena tällä neuvottelukierroksella oli palkattomien kiky-tuntien poistaminen jäsenistön tahtotilan mukaisesti. Tavoite toteutui kaikissa toukokuun alkupuolella saavutetuissa neuvottelutuloksissa, hyvä niin. Vaikeinta talkootuntien poistamisessa oli luonnollisesti työnantajajärjestöjen ehdoton vaatimus niiden täysimääräisestä kompensoinnista. Asiassa koeteltiin työntekijäpuolen sietokykyä äärimmilleen.

Jälkikäteen voin todeta, että kiky-neuvotteluihin ei olisi pitänyt koskaan lähteä mukaan. Tätä mieltä olin henkilökohtaisesti jo edellisen hallinnon aikana. Silloin tehdystä äänestyspäätöksestä maksettiin nyt kalliisti, että pääsimme kiky-tunneista eroon.

Ratkaisujen palkankorotustaso oli ns. yleisen linjan mukainen. Työantajajärjestöt vahtivat tätä kustannustason vaikutusta sopimuskaudelle hiuksia halkomalla.

Summa summarum: vaikka kasvottomat, etäyhteyksillä käydyt neuvottelut olivat välillä totistakin totisempaa vääntämistä, vaikeassa tilanteessa niitä osattiin myös keventää huumorilla, hyvä henki näin säilyttäen. Kiitokset siitä liiton sopimusalojemme neuvottelukunnille ja myös työnantajajärjestöjen neuvottelijoille. Neuvottelut olivat vaikeat, mutta ratkaisuun päästiin.

Vaaliliitot tunnistavat samat huolet ja haasteet

Sähköliiton edustajistovaalit käydään tulevana syksynä, ja vaalien ehdokasasetteluaika on paraikaa menossa. Vaaleihin on ilmoittautunut kaksi vaaliliittoa: Sähköliiton Yhteislista ja Sähköliiton Edunvalvonnantekijät.

Huhtikuun Vasamassa vaaliliitot esittelivät laajasti tavoitteitaan. Esittelyt ovat luettavissa myös verkkosivujemme Vaalit-osion Vaaliliitot-alasivulla. Oli ilo lukea ja havaita, kuinka samankaltaisia tavoitteet viime kädessä ovat. Samat huolet ja haasteet oli tunnistettu molemmissa vaaliliitoissa.

Keskeisin ero vaaliliittojen välillä vaikuttaakin olevan se, että Edunvalvonnantekijöiden ryhmä haluaa edelleen jatkaa jäsenistöä jakavaa ryhmätoimintaa. Sähköliiton Yhteislista perustettiin viime keväänä ja silloin kaikkia pyydettiin asettumaan ehdolle samalle listalle. Vain Edunvalvonnantekijöiden ryhmä halusi asettaa oman listan vaaleihin.

Itse haluan tukea Sähköliiton Yhteislistan ajamaa mallia, jota myös edustajiston ja ammattiosastojen selkeä enemmistö kannattaa.

Esittämissään tavoitteissa molemmat vaaliliitot tuovat selkeästi esille yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden. Uskonkin, että ennemmin tai myöhemmin kykenemme kaikki tekemään työtä jäsenten eteen ilman tarpeetonta jaottelua. Tulevissa haasteissa yhtenäisyys ja yhdessä tekeminen tulevat varmasti nousemaan arvoonsa.

Mihin normaaliin palaamme ja milloin?

Koronavirusepidemia on vaikuttanut laajasti yhteiskuntaan ja myös Sähköliiton toimintaan. Tilaisuuksia on jouduttu perumaan ja siirtämään tulevaisuuteen. Tällä haavaa yhteiskunnan toimintaa koskevia rajoituksia aletaan vähän kerrallaan purkaa. Toivottavasti tartuntojen määrä pysyy tasolla, jonka terveydenhuoltomme pystyy hoitamaan.

Varmasti kaikkien toiveena olisi jo pikkuhiljaa palata takaisin normaalitilanteeseen, jolloin ihmiset pääsevät vapaasti liikkumaan ja kokoontumaan muutoinkin kuin vain etäyhteyksien välityksellä. Aika näyttää, milloin normaaliin päästään, ja myös sen, mitä tuo uusi normaali sitten tarkoittaa.

Hannu Luukkonen

Hannu Luukkonen

Sähköliiton varapuheenjohtaja

Oy Sähkö Ab oli paikka, jossa varapuheenjohtaja aloitti sähköasentajan uransa. Sähköliiton palveluksessa Hannu Luukkonen aloitti työehtoasiamiehenä kymmenisen vuotta sitten. Liittosihteeri hänestä tuli vuonna 2012. Nimike vaihtui varapuheenjohtajaksi loppuvuodesta 2018.