TEM siirsi työnseisauksen alkua, syyt eivät ole kadonneet

Ministeriön päätös siirtää työnseisauksemme alkamista kahdella viikolla oli harvinainen käänne. Työtaisteluvaroituksemme taustalla olevat syyt ovat yhä olemassa, ja meidän tulee puolustaa teollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtoja ja edunvalvontaa.

Sähköliiton hallitus jätti marraskuun alkupuolella työtaisteluvaroituksen ja julisti samalla ylityökiellon tiettyihin Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksiin. Neljä viikkoa kestävän työnseisauksen piti alkaa torstaina 21. marraskuuta, ylityökielto alkoi jo 7. marraskuuta. Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti 15. marraskuuta siirtävänsä Sähköliiton teollisuuteen julistaman lakon alkamista 5. joulukuuta saakka.

Työtaistelutoimien syy on se, että Teknologiateollisuus ry katkaisi neuvottelut teollisuuden sähköalan työntekijöiden asemasta ja edustuksesta työpaikoilla Työtaistelutoimien tarkoitus on puolustaa heidän työehtojaan ja edunvalvontaansa.

Teollisuuden tilanteen taustalla ovat syksyn 2017 tapahtumat. Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry sisällyttivät teollisuuden sähköalan työntekijöiden työehdot keskinäiseen työehtosopimukseensa, ja Sähköliitto menetti oman, Teknologiateollisuus ry:n kanssa neuvotellun työehtosopimuksensa alalla.

Valtakunnansovittelijan sovintoesityksen pohjalta nämä kolme liittoa saivat aikaan sovintokokonaisuuden, joka määritteli sähköliittolaisten aseman työpaikoilla ja joka nyt on kuukauden lisäajan jälkeen päättymässä tämän kuun lopussa.

Harvinaislaatuinen kumppanuus

Työtaistelutoimien taustalla vaikuttaa myös Teknologiateollisuus ry: ja Teollisuusliitto ry:n harvinainen kumppanuus.

Nämä ns. vihreän kirjan osapuolet ovat julkisuudessa vääristelleet tarkoitushakuisesti, että Sähköliitto olisi edelleenkin hakemassa omaa työehtosopimusta teknologiateollisuuteen. Tällaista Sähköliitto ei ole esittänyt eikä ole ollut vaatimassa syksyn 2017 syksyn jälkeen.

Sähköliitto on esittänyt osapuolille kuluneen vuoden aikana erilaisia ratkaisumalleja. Valitettavasti Teknologiateollisuus ry on kieltäytynyt neuvottelemasta millään muotoa Sähköliiton jäsenten asemasta ja edustuksesta sovintokokonaisuuden päättymisen jälkeen. Sähköliitto ja sen jäsenistö eivät kuitenkaan usko, että Teollisuusliiton pääsääntöisesti metallialalla työskentelevät luottamusmiehet tunnistaisivat sähköalan erityispiirteet ja hoitaisivat sähköasentajien asioita heitä tyydyttävällä tavalla.

Sähköliitto olisi neuvotteluiden aikana kaivannut Teollisuusliitolta voimakkaampaa tukea esityksilleen. On tuntunut, että se on asettunut työnantajan selän taakse. Ammattiliittojen keskinäinen kilpailu ja jopa työnantajapuolen kelkkaan lähteminen ovat vastoin kaikkia ammattiyhdistysliikkeen perusperiaatteita ja vievät siltä uskottavuutta.

Teknologiateollisuus ry on myös harhaanjohtavasti väittänyt, että työpaikoilla oli monesti erimielisyyksiä, kun Sähköliitolla oli vielä oma työehtosopimuksensa teollisuudessa. Sähköliiton toimiston tietoon ei ole tullut ristiriitatilanteita eikä myöskään sähköliittolaisten yhteyshenkilöiden, entisten luottamusmiesten. Sähköliitolla ja sen jäsenistöllä ei ole tavoitteena luoda työpaikoille ristiriitoja eikä eripuraa.

Yhteisrintamalla TES-shoppailua vastaan

Viikonloppuna kokoontunut Sähköliiton edustajisto otti julkilausumassaan voimakkaasti kantaa työehtojen halpuuttamiseen ja työehtoshoppailuun. Edustajiston mielestä kyse on laajemmasta hyökkäyksestä koko ammattiyhdistysliikettä vastaan.

Edustajiston julkilausuma kehottaakin liittoja tunnustamaan toistensa aseman ja torjumaan työnantajapuolen työehtojen heikennysaikeet yhteisrintamassa.

Edustajisto päätti kokouksessaan myös laskea Sähköliiton kokonaisjäsenmaksua ensi vuodelle 1,25 prosenttiin, mikä otetaan jäsenkunnan keskuudessa varmasti mieluusti vastaan. Nykyisellään jäsenmaksu maksu on 1,45 prosenttia.

Hannu Luukkonen

Hannu Luukkonen

Sähköliiton varapuheenjohtaja

Oy Sähkö Ab oli paikka, jossa varapuheenjohtaja aloitti sähköasentajan uransa. Sähköliiton palveluksessa Hannu Luukkonen aloitti työehtoasiamiehenä kymmenisen vuotta sitten. Liittosihteeri hänestä tuli vuonna 2012. Nimike vaihtui varapuheenjohtajaksi loppuvuodesta 2018.