Sisäisesti yhtenäinen, ulkoisesti vahva

Koko maailmaa piinaavan koronaviruksen vaikutus näkyi Sähköliiton uuden edustajiston järjestäytymiskokouksessa marraskuun viimeisenä viikonvaihteena Tampereella. Kokous vietiin läpi turvallisesti kaikkia viranomaisten kokoontumisrajoituksia ja ohjeita noudattaen.

Edustajisto valitsi hyvin rakentavassa ja sopuisassa ilmapiirissä liitolle hallituksen toteuttamaan edustajiston päätöksiä ja sopimusalakohtaiset johtokunnat ohjaamaan alakohtaista sopimus- ja neuvottelutoimintaa.

Uutta ja todella hienoa kokouksessa oli se, että ay-liikkeen vanhan vallanjako-opin mukaisia ryhmäkokouksia ei järjestetty, vaan päättäjien valintaa pohjustettiin sopimusalakohtaisissa palavereissa avoimesti ja läpinäkyvästi.

Toivon, että jokainen edustajiston jäsen koki olevansa merkityksellinen ja voivansa vaikuttaa. Uskon vahvasti, että tällä tekemisen mallilla Sähköliitto kasvaa sisäisesti entistä yhtenäisemmäksi ja ulkoisesti vahvemmaksi.  

Lisäämme avointa tekemistä ja läpinäkyvyyttä edelleen Sähköliiton toiminnassa. Vahvistamme jäsenten parissa tekemäämme työtä, edistämme järjestäytymistä ja tätä kautta parannamme asemaamme työmarkkinatoimijana.

Edustajisto päätti, että Sähköliitto jatkaa vuonna 2021 SAK:n liittojen alhaisimmalla, 1,25 prosentin kokonaisjäsenmaksulla. Sillä jäsen saa muun muassa liiton kattavan edunvalvonnan ja siihen liittyvän neuvonnan, työehtosopimuksen ja sitä kautta luottamushenkilöt avustamaan työpaikoille, maksuttoman oikeusavun työelämän kysymyksissä, mittavat jäsenedut sekä ansioon suhteutetun työttömyysturvan.     

Kokeneiden työntekijöiden asema turvattava

Yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamiseen liittyvät neuvottelut karahtivat karille keskusjärjestöjen välillä. Toimeksiannossaan Suomen hallitus edellytti tasapainoista julkista taloutta vahvistavaa esitystä toimista, joilla yli 55-vuotiaiden työllisyysastetta nostetaan, työmarkkina-asemaa parannetaan ja työssä jaksamista edistetään. Käytännössä neuvottelujen keskiössä oli nk. eläkeputken eli työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden kohtalo.  

Palkansaajapuoli haki neuvotteluissa ratkaisua, jolla kokeneempien työntekijöiden toimeentulo turvattaisiin myös tilanteessa, jossa lisäpäiväoikeuden ikärajaa nostetaan.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kanta neuvotteluissa oli paljon yksioikoisempi: lisäpäiväoikeus pois välittömästi ja ilman kustannuksia, joita palkansaajapuolen esitys piti sisällään. Kanta on myös ymmärrettävissä niin, että eläkeputken poistaminen ei ole työnantajapuolelle niin tärkeä kysymys, että siitä kannattaisi maksaa. Itse asiassa eläkeputki on auttanut ja helpottanut yrityksiä löytämään pehmeitä ratkaisuja tilanteissa, joissa henkilöstöä on jouduttu vähentämään.

Hallitus tekeekin asiassa ratkaisun lähitulevaisuudessa hallitusohjelman kirjausten mukaisesti. Toivoa sopii, että hallitus huomioi palkansaajapuolen esitykset työntekijöiden oikeuksien ja toimeentulon turvaamiseksi myös työuran loppupuolella.  

Työmme paransi lähetettyjen työntekijöiden työehtoja

Päivitetty laki lähetetyistä työntekijöistä tuli voimaan joulukuun alusta. Sähköliiton EU-tuomioistuimessa ajama juttu puolalaisten sähköasentajien palkkauksessa Olkiluoto 3:n työmaalla näkyy vahvasti sekä EU-direktiivissä että Suomen päivitetyn lainsäädännön perusteluissa.

EU-tuomioistuimen tuomio vahvisti, että EU-maassa toimivan yrityksen on maksettava Suomeen lähettämilleen työntekijöille suomalaisen yleissitovan työehtosopimuksen mukaiset palkka, lomarahat, päivärahat, matka-ajan palkat ja muut edut.

Lakimuutoksiin vaikuttanut EU-tuomioistuimen päätös sai paljon positiivista huomiota pohjoismaisissa ja eurooppalaisissa ammattiliitoissa sekä federaatioissa. Sähköliittoa kiitettiin laajasti ansiokkaasta tekemisestä, joka vaikuttaa nyt lähetettyihin työntekijöihin kautta Euroopan.  

Kiitänkin vielä kerran lämpimästi kaikkia asian valmisteluun osallistuneita valtavasta ja merkittävästä työpanoksesta!

Päätuotteemme on työehtosopimus

Ammattiliittojen päätuotetta, vähimmäistyöehdot sisältävää työehtosopimusta nykyisessä muodossaan haastetaan laajalla rintamalla niin työnantajien Etelärannassa kuin poliittisella kentälläkin. Työehdoista sopiminen halutaan yritystasolle kaikessa laajuudessaan.

Ei ole salaisuus, että palkansaajien järjestäytymisaste on ollut laskussa jo pidemmän aikaa, mikä lienee vahvistanut työehtosopimuksia vastustavien tahojen uskoa tavoitteensa toteutumiseen. Media on laajalla rintamalla valjastettu uutisoimaan kielteisesti ammattiliittoihin järjestäytymisestä ja liittojen neuvottelemista työehtosopimuksista.

Ammattiliittojen välinen yhteistyö nousee nyt entistä merkittävämpään rooliin. Toimintaympäristössämme tapahtuneita muutoksia olisi syytä analysoida syvällisesti yhdessä ja samalla luoda yhteisiä toimintamalleja uusiin tilanteisiin, kuten metsäteollisuuteen nykyisten työehtosopimusten päättyessä. Peräänkuulutankin liittojen vahvaa ja rakentavaa yhteistyötä jäsentemme puolustamisessa ja tarvittavan uuden toiminnan visioimisessa.  

Suomalaisella ammattiyhdistysliikkeellä on hyvät resurssit, joilla voimme yhdessä arvioida tulevaisuutta ja tarpeita uudistua. Negatiivisen jäsenkehityksen pysäyttäminen lienee ensimmäinen asia, johon pitäisi löytää keinoja laajemminkin. Tarvitsemmekin paljon lisää liittojen välistä yhteisöllisyyttä.

Suomen sähköisin ammattiliitto

Sähköliitto on vahva ammattikuntainen ammattiliitto, ja jäseniämme yhdistää ylpeys omasta ammattiosaamisestaan. Toimivat jäsenemme sitten sähkön tai lämmön tuotannossa, sähköasennustöissä, sähköjakeluverkostojen parissa, ICT-alan töissä tai eri teollisuuden alojen sähkötöissä, aina sähkö yhdistää meitä! Olemmehan Suomen sähköisin ammattiliitto.

Vuosien varrella olemme menestyneet hyvin, välillä kokeneet myös melkoisia kolhuja. Kaikesta huolimatta jatkamme määrätietoisesti eteenpäin kohti tulevaa. Sähköliitto tuli tänä vuonna 65 vuoden ikään. Eläkeiässä emme ole, vaan nuorina ja notkeina, valmiina haasteisiin.

Minulla tulee täyteen pian 26 vuotta sähköliittolaisten palveluksessa. Edustajiston järjestäytymiskokouksessa sähköliittolaiset valitsivat minut jatkamaan liiton puheenjohtajana seuraavat neljä vuotta. Koen valintani suurimmaksi mahdolliseksi luottamuksen osoitukseksi liiton jäseniltä ja laitan kaiken tarmoni tehtäväni hoitamiseen ollakseni tämän luottamuksen arvoinen.

 

Sauli Väntti

Sauli Väntti

Sähköliiton puheenjohtaja

Puheenjohtaja työskenteli yhdeksän vuotta Suur-Savon Sähkö Oy:ssä sähkö- ja viestilaitekorjaamon asentajana ennen siirtymistään Sähköliiton palvelukseen. Ura Sähköliitossa on kestänyt jo neljännesvuosisadan! Sauli Väntti on tominut liiton puheenjohtajana loppuvuodesta 2016 lähtien.