Sapelien kalistelua

Sähköistys- ja sähköasennusalalle tarjottiin pelkkää palkkaratkaisua, jota emme voineet hyväksyä. Työriidan osapuolten pitää istua neuvottelupöytään, ei tavata valtakunnansovittelijan toimistolla. Kun pääsemme todellisten ammattilaisten taistelemaan ratkaisuun, sen tuloksista nauttivat myös rikkureina työskennelleet. 

Sähköistys- ja sähköasennusalan työtaistelu on meneillään Palvelualojen työnantajat Palta ry:n jäsenyrityksissä. Hylkäsimme 7. huhtikuuta sovittelija Jukka Ahtelan sovintoesityksen.

Työnantajaliitot Palta ja Sähkötekniset työnantajat STTA ry ovat paljoksuneet Sähköliiton vaatimuksia ja moittineet niitä kohtuuttomiksi. Tosiasiassa neuvottelutavoitteemme ovat hyvin maltillisia työehtosopimuksen ja urakkatyömääräysten kehittämishankkeita alalle sopivan palkankorotusrakenteen ja tason lisäksi. Totta on myös se, että olemme esittäneet kilpailukykysopimuksen työajan pidennyksestä luopumista. Kiky-tunnit eivät ole lisänneet muuta kuin työtä ja kustannuksia yritysten palkkahallinnossa sekä joutavanpäiväisissä neuvotteluissa menetettyä työaikaa turhien kiky-tuntien järjestelemiseksi. Tämän sisältöistä viestiä olemme saaneet myös monilta yrityksiltä.

Sähköliitolle tarjottiin neuvottelupöydässä, kuten myös valtakunnansovittelijan toimistolla, vientiteollisuuteen neuvoteltua, sähköistys- ja sähköasennusalalle teknisesti täysin sopimatonta pelkkää palkkaratkaisua. Se olisi sekoittanut alan palkka- ja urakkamääräykset.

Työmarkkinoilla ei ole sovittu keskitetystä ratkaisusta, ei yleisestä linjasta eikä käytännössä mistään yli työehtosopimusrajojen menevästä ratkaisusta. Yleisen linjan ovat keksineet työnantajatahot kammareissaan ja päättäneet ajaa käytännössä pelkällä palkkaratkaisulla läpi koko neuvottelukierroksen.

Sähköliitto neuvottelee jokaisella toimialallaan itsenäisesti jäsentensä työehdoista. Meneillään on liittokierros, ja on vähintäänkin kohtuullista, että neuvottelemme sen edellyttämällä asiasisällöllä. Sähköliitto on poikkeuksena SAK:laisessa liittoperheessä ”uinut vastavirtaan” koko historiansa ajan ammattikuntaisena sähköisestä osaamisestaan ylpeiden ammattilaisten liittona. Työnantajapuolen sanelupolitiikkaan emme ole koskaan alistuneet, emmekä alistu nytkään.

Neuvottelutoiminta murroksessa

Sähköliitolla on hyvin pitkä yhteistyö- ja neuvotteluhistoria Palta ry:n ja sen edeltäjien Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry:n sekä Sähkö- ja telealan työnantajaliitto STAT ry:n kanssa. Yhteiseen historiaan sisältyy paljon sähköisten alojen työehtosopimusten neuvottelemista, sopimusten rakenteellisia uudistamisia sekä alan yritysten ja niiden työntekijöiden hyvinvoinnin turvaamista.

Olemme neuvotteluosapuolina ymmärtäneet hyvin toisiamme ja tältä pohjalta olleet yhdessä osaltamme kehittämässä sähköisiä aloja.

Paltan viime vuosien kehitys vaikuttavaksi työnantajaliitoksi on vienyt sen etäämmälle sähköisten alojen kehittämisestä ja niiden ymmärtämisestä. Valtava määrä neuvoteltavia työehtosopimuksia tekee työnantajaliitosta keskusjärjestötyyppisen toimijan, jonka sisällä yksittäiset alat erityiskysymyksineen näyttävät menettävän merkitystään. Tämän suuntauksen vaikutukset heijastuvat työmarkkinoille ja alakohtaisiin neuvottelupöytiin hämmennyksenä ja epäluottamuksen lisääntymisenä.

Olen tästä kehityssuunnasta hyvin pahoillani, koska hyvä ja rakentava neuvottelutoiminta edellyttää nimenomaan luottamuksen ilmapiiriä sopijapuolten välillä.

Uskon kuitenkin vahvasti, että saamme niin Paltan kuin STTA:nkin kanssa ennen pitkää aikaan kaikkia osapuolia tyydyttävän sopimusratkaisun. Ratkaisu ei synny valtakunnansovittelijan toimistolla, vaan edellyttää osapuolten välisiä neuvotteluja.

Oikea ammattilainen huolehtii myös työehdoistaan, rikkuri ei

Sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenmäärämme on yli 10 000. Se on pysynyt näissä lukemissa kauan, ja järjestäytymisaste on hyvin korkea, vaikka myös järjestäytymättömiä on jonkin verran.

Työtaistelutilanteessa järjestäytymättömyyden lieveilmiö rikkurointi nostaa päätään, mitä työnantajapuoli pyrkii hyödyntämään. Rikkureita tulee töihin työmaille, joiden liittoon kuuluvat työntekijät ovat työtaistelun keinoin puolustamassa työehtojaan. Näin rikkurit pyrkivät itsekkäästi hyötymään rehtien työntekijöiden laillisesta työtaistelusta. Silti rikkureille kyllä kelpaavat työtaistelulla ja neuvotteluteitse saavutetut palkankorotukset.

Todellinen sähköisten alojen ammattilainen on kautta vuosikymmenten pitänyt huolta myös työehdoistaan. Tämä on toteutunut järjestäytymällä Sähköliittoon. Näitä todellisia ammattilaisia saamme kiittää yleissitovasta, vertailun kestävästä työehtosopimuksesta ja työehdoista työmailla. Kannustankin kaikkia sähköliittolaisia huolehtimaan järjestäytymisestä työpaikoilla.

Sauli Väntti

Sauli Väntti

Sähköliiton puheenjohtaja

Puheenjohtaja työskenteli yhdeksän vuotta Suur-Savon Sähkö Oy:ssä sähkö- ja viestilaitekorjaamon asentajana ennen siirtymistään Sähköliiton palvelukseen. Ura Sähköliitossa on kestänyt pian neljännesvuosisadan! Sauli Väntti valittiin liiton puheenjohtajaksi loppuvuodesta 2016.