Rohkea askel edustajistolta ‒ jäsenmaksu yhteen prosenttiin

Jäsenmaksun alentamispäätös on merkittävä. Se madaltaa liittymiskynnystä ja lisää liiton houkuttelevuutta.

Sähköliiton edustajisto päätti viime viikon syyskokouksessaan rohkeasti alentaa liiton ensi vuoden jäsenmaksua tasan yhteen prosenttiin jäsenen veronalaisesta tulosta.

Ns. kokonaisjäsenmaksuun sisältyy liiton osuus, työttömyyskassan jäsenmaksu ja ammattiosastoille palautettava osuus. Viimeksi mainitut säilyvät entisellään, samoin yrittäjäjäsenien jäsenmaksu.

Viimeiset pari vuotta jäsenmaksu on ollut 1,25 prosenttia, joten tehty alentamispäätös on jäsenistölle merkittävä. Jäsenmaksutuottojen aleneminen kompensoidaan liiton vahvaa tasetta hyväksi käyttäen. Hienoa, että pystymme niin tekemään jäseniemme hyväksi.

Totta kai haluamme pienemmän jäsenmaksun lisäävän Sähköliiton houkuttelevuutta ja madaltavan uusien jäsenien liittymiskynnystä. Jäsenmaksun tasoa ja sen maksujärjestelmää tarkastellaan ensi vuoden aikana. Tavoitteenamme on rakentaa kestävä järjestelmä, joka vähentäisi nykyisen ongelmia ja huomioisi liiton talouden kestävyyden myös tulevaisuudessa.

Viranomainen tiukentaa kassoja koskevia vaatimuksia

Työttömyyskassan edustajisto päätti syyskokouksessaan jatkaa kassafuusion selvittämishanketta, jonka tarkoituksena on löytää jäsenten ja henkilöstön kannalta paras kumppani ja mahdollisesti sulautua suurempaan kassaan vuoden 2023 alusta alkaen.

Kassojen määrä on laskenut tasaiseen tahtiin 2000-luvulla, ja vuodenvaihteessa se vähenee entisestään, kun kolmen työttömyyskassan yhdessä muodostama A-kassa aloittaa toimintansa.

Työttömyyskassojen toimintaa valvovan viranomaisen entisestään tiukentuneet vaatimukset ja tarve valmistautua tuleviin lainsäädäntömuutoksiin ovat johtaneet siihen, että on järkevämpää hankkia fuusiokumppani hallitusti ennen kuin lainsäädäntö pakottaa siihen.

Toiminta itsenäisenä kassana edellyttäisi jatkossa merkittäviä investointeja ja muutoksia verkkoalustaan ja jäsenyyden hallintaan. Hankkeet lisäisivät entisestään korotuspainetta jäsenmaksun kassan osuuteen. Valvova viranomainen on myös viestinyt useasti, että kassojen minimikokoa tulisi nostaa nykyisestä 8 000 jäsenestä.

Päämäärät, tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit ‒ uusi strategia käyttöön

Sähköliitolle tämän vuoden aikana laadittu strategia hyväksyttiin hallituksen marraskuun kokouksessa. Strategia-asiakirja on laadittu hallituksen työkaluksi ohjaamaan liiton toimintaa. Sen keskeinen sanoma on, että Sähköliitto on entistä kiinnostavampi ja sähköisillä aloilla on parempi työskennellä.

Liiton hallinto ja henkilökunta ovat päässeet vaikuttamaan strategian sisältöön verkkotyöpajoissa. Luottamusmiehet ja ammattiosastojen hallinnot ovat osallistuneet vastaamalla kyselytutkimuksiin, ja liitolle tärkeät sidosryhmät on haastateltu.

Strategia-asiakirja koostuu kolmesta keskeisestä päämäärästä ja seitsemästä niitä tukevasta tavoitteesta. Jokaiselle tavoitteelle on määritelty selkeät toimenpiteet ja niiden onnistumiselle mittarit.

Ensimmäinen keskeinen päämäärä on järjestäytymisen vahvistaminen. Sitä tukee jäsenmäärän ja työpaikkatason aktiivien määrän kasvattaminen, mihin puolestaan pyritään ammattimaistamalla liiton perustason toimintaa. Niin luomme puitteet sille, että luottamushenkilöt osaavat yhä enemmän ja jaksavat paremmin tehtävässään.

Jäsenistön kannalta tärkeä päämäärä on nykyisten palveluiden parantaminen ja monipuolistaminen. Tähän päästäksemme kehitämme neuvonta- ja koulutuspalveluitamme kiinnostavammiksi ja saavutettavammiksi, autamme jäseniämme kokonaisvaltaisemmin heidän urallaan ja tehostamme työsuhteissa syntyneiden riita-asioiden käsittelyä.

Kolmas keskeisistä päämääristämme on työehtoihin vaikuttaminen: Sähköliitto sopii ja neuvottelee työehtosopimukset myös jatkossa sekä lisää ja kehittää valmiuksia työpaikkatason sopimiseenkin.

Hyvää syksyn jatkoa ja joulun odotusta!

Hannu Luukkonen

Hannu Luukkonen

Sähköliiton varapuheenjohtaja

Oy Sähkö Ab oli paikka, jossa varapuheenjohtaja aloitti sähköasentajan uransa. Sähköliiton palveluksessa Hannu Luukkonen aloitti työehtoasiamiehenä kymmenisen vuotta sitten. Liittosihteeri hänestä tuli vuonna 2012. Nimike vaihtui varapuheenjohtajaksi loppuvuodesta 2018.