Pitkä työtaistelu päättyi ‒ kiitos vahvasta panoksestanne!

Ratkaisun avaimiksi muodostuivat paikalliset sopimukset. Sähköliittolaisilla on oikeus valita edustajansa sähköliittolaisten keskuudesta teollisuuden työpaikoilla.

Sähköliittolaiset ovat saaneet omat edustajat teollisuuden työpaikoille, ja lakot ovat päättyneet. Teollisuuden jäsenten määrätietoinen toiminta tuotti hyvän tuloksen.

Ratkaisu löytyi paikallisen tason sopimuksista yrityksissä. Edustajan valintaoikeudesta ja hänen asemastaan sovitaan työpaikan pääluottamusmiehen ja yrityksen välisessä paikallisessa sopimuksessa. Ratkaisu luo hyvän pohjan myös Sähköliiton ja Teollisuusliiton jäsenten yhteistyölle yrityksissä.

Teknologiateollisuus ilmoitti syksyllä 2019, ettei Sähköliiton jäsenillä ole jatkossa lainkaan oikeutta omaan edustajaan teollisuuden työpaikoilla. Työnantajaliitto ei ollut halukas jatkamaan vuonna 2017 valtakunnansovittelijan toimistolla tehtyä sovintokokonaisuutta. Tästä käynnistyi pitkä ja raskas työtaistelu tukityötaisteluineen 12 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksessä. Riitaa yritettiin sovitella tuloksetta joitakin kertoja valtakunnansovittelijan toimistolla.

Työriidan ratkaisu pitkittyi osapuolten välisen neuvottelukontaktin puutteen ja sovittelun vähäisyyden vuoksi. Lopullinen sysäys sovinnon suuntaan saatiin valtakunnansovittelijan toimistolla 27. tammikuuta, minkä jälkeen paikallisia sopimuksia edustajista saatiin nopeaan tahtiin.

Ratkaisu korostaa Sähköliiton ja Teollisuusliiton yhteistyötä niin työpaikkatasolla kuin myös liittojen välillä. Uskon, että tämä on oikea suunta ja toimintamallilla on hyvä tulevaisuus.

Kiky-tunnit poistuivat paperi- ja puumassateollisuuden tessistä

Sähköliiton hallitus hyväksyi paperi- ja puumassateollisuuteen uuden työehtosopimuksen 11. helmikuuta. Sopimus on voimassa ensi vuoden loppuun saakka. 24 tunnin työajan pidennys eli ns. kiky-tunnit poistuvat. Palkankorotustaso kahdelle vuodelle on 3,3 prosenttia.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa ollaan edelleen työtaistelutilanteessa. Kemian- ja kumiteollisuuden sähköasentajien työehtosopimusneuvottelut jatkuvat.

Kiky-tunnit pitkittävät sopimusneuvotteluita

Jo useat liittot ovat saaneet uusia työehtosopimuksia valmiiksi. Yhteistä ratkaisuille on kiky-tuntien poistuminen, parin vuoden mittaiset sopimuskaudet ja palkankorotusten noin 3,3 prosentin taso sopimuskauden aikana.

Palkansaajien ostovoiman kasvu jäänee tällä kierroksella pitkälti palkkaliukumien varaan. Talkootunneista muodostui merkitystään suurempi tekijä jo saavutetuissa ratkaisuissa, käytännössä periaatekysymys. Sama linja jatkunee varmasti kaikissa kevään neuvotteluissa.

Yleistä linjaa vai ei….

Saavutettujen ratkaisujen pohjalta on huomattavissa nk. yleinen linja. Mielenkiintoista on, että työnantajapuoli ei enää liputakaan yleisen linjan ratkaisujen puolesta.

2017‒2018 sopimuskierroksella yleinen linja käveli ammattiliittoja vastaan jokaisessa neuvottelupöydässä. Nyt se ei enää maistukaan työnantajille, vaan kaikissa pöydissä haetaan erilaista ratkaisua ja kiistellään kiky-tunneista.

Suurimpien sopimusalojemme neuvottelut alkamassa

Sähköliitto valmistautuu suurimpien sopimusalojensa, energia-ICT-verkosto- sekä sähköistys- ja sähköasennusalan neuvotteluihin. Molemmat sopimukset päättyvät maaliskuun lopussa.

Oman haasteensa kumpaankin neuvottelupöytään tuo se, että molemmissa sopimuksissa on kaksi työnantajaliittoa. Sähköliitto lähtee tuleviin neuvotteluihin hyvin valmistautuneena ja optimistisena; onhan taustalla jo tehtyjen sopimusratkaisujen kautta muodostunut yleinen linja.

 

Sauli Väntti

Sauli Väntti

Sähköliiton puheenjohtaja

Puheenjohtaja työskenteli yhdeksän vuotta Suur-Savon Sähkö Oy:ssä sähkö- ja viestilaitekorjaamon asentajana ennen siirtymistään Sähköliiton palvelukseen. Ura Sähköliitossa on kestänyt jo neljännesvuosisadan! Sauli Väntti on tominut liiton puheenjohtajana loppuvuodesta 2016 lähtien.