Paikallinen sopiminen luottamushenkilöiden silmin

Toukokuulle osuu kolme Sähköliiton isoa tapahtumaa. Takana ovat jo luottamushenkilöseminaari ja jäsenristeily, ensi viikonloppuna edustajisto kokoontuu ensimmäiseen kevätkokoukseensa sääntömuutoksen jälkeen.

Toukokuun alussa pidetyn luottamushenkilöseminaarimme yhtenä aihepiirinä oli paikallinen sopiminen, jota käsiteltiin laajasti. Sähköliitto teetti alkuvuodesta perusteellisen kyselyn aiheesta. Kysely lähetettiin 539 luottamusmiehelle ja yhteyshenkilölle, joista 222 vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli reilu 40, joten kyselyä voidaan pitää varsin kattavana.

Kysely selvitti, miten ja millaisia paikallisia sopimuksia Sähköliiton sopimusaloilla on tehty. Sopimusalat ovat hyvin erilaisia, kuten myös alojen työehtosopimukset. Eroista johtuen sopimusaloilla on erilaiset mahdollisuudet sopia asioista paikallisesti.

Eniten paikallisesti on sovittu työajan pidennyksistä, toiseksi eniten varallaolosta. Muita paikallisesti sovittuja aiheita olivat muun muassa bonuspalkkaus, erilaiset palkanlisät, sosiaali- ja majoitustilojen taso, urakkahinnoitteluun liittyvät sopimukset sekä auton käyttö.

Vajaa kolmannes vastaajista piti paikallista sopimista hyvänä asiana. Myönteisimpänä sen kokivat ne, joiden työpaikoilla sopiminen oli tapahtunut useimmiten työntekijöiden aloitteesta. He kokivat paikallisen sopimisen parantaneen työehtoja ja neuvottelutilanteen olevan työpaikalla tasapainossa.  Epätasapainoa koettiin olevan eniten suurimmilla työpaikoilla ja työpaikoilla, joissa sopiminen oli tapahtunut useimmin työnantajan aloitteesta.

Kokonaisuutena kyselyn perusteella paikallisen sopimisen laajentamiselle ei löytynyt kannatusta. Vähiten kannatusta laajentaminen sai työpaikoilla, joissa sopiminen oli tapahtunut useimmiten työnantajan aloitteesta.

Kaikilla sopimusaloilla paikallisen sopimisen laajentamiseen suhtaudutaan kielteisesti. Kielteisimmin laajentamiseen suhtauduttiin sopimusaloilla 005 ja 013 sekä pienimmillä työpaikoilla. Sopimisen laajentaminen järjestäytymättömiin yrityksiin ei myöskään saanut kannatusta miltään osin, ei edes paikalliseen sopimiseen yleisesti myönteisimmin suhtautuvilta vastaajilta.

Sähköliiton Vuoden luottamushenkilöksi 2019 luottamushenkilöseminaarissa äänestettiin Paikallis-Sähkö Oy:n pääluottamusmies Janne Heikkinen Kajaanista. Jannea vuoden luottamushenkilöksi ehdottaneet kiittivät häntä hyväksi ja luotettavaksi neuvottelijaksi.

Onnea Jannelle todella tiukan kisan voitosta! Urheilutermein ”äänestyksessä oli pienet marginaalit”.

Risteilyltä hyvää mieltä

Heti seminaarin jälkeen jatkettiin luontevasti viikonloppua jo toisen kerran järjestetyn Sähköliiton jäsenristeilyn merkeissä. Risteily kasvatti suosiotaan viime vuoteen verrattuna; Silja Europan kyydissä Tallinnaan ja takaisin risteili yli 300 sähköliiton jäsentä.

Yhteinen ohjelma oli keskitetty lähtöpäivän iltaan. Sähköliiton yksityistilaisuudessa toivotettiin Sähköliiton jäsenet tervetulleiksi risteilylle maljoja kohottamalla. Läsnäolijat saivat kuulla asiaa edunvalvonnan ajankohtaisista aiheista. Bonuksena tervetulotilaisuudessa esiintyi Hovimuusikko Ilkka, joka otti paikalla olleen yleisön hienosti haltuun.

Jäsenristeilystä jäi itselleni kaikin puolin hyvä fiilis. Toivottavasti tuntemuksen jakavat myös risteilyllä olleet jäsenemme ja henkilökuntamme.

Kaksi vuotuista kokousta korostaa edustajiston merkitystä

Sähköliiton korkein päätäntävaltaelin edustajisto kokoontuu ensimmäistä kertaa toukokuun puolivälin jälkeen pidettävään kevätkokoukseen ja saa vahvistettavakseen muun muassa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Edustajisto hyväksyi kahta vuotuista kokousta koskevan sääntömuutoksen kokouksessaan viime vuoden marraskuussa. Sääntömuutoksella haluttiin korostaa edustajiston merkitystä Sähköliiton korkeimpana päätäntävaltaelimenä ja tuoda päättäjät lähemmäs toimintaa järjestämällä kokous kahdesti vuodessa.

Syksyllä, marraskuun alun ja joulukuun lopun välillä järjestetään edustajiston syyskokous, jossa päätetään seuraavan vuoden raameista.

Hannu Luukkonen

Hannu Luukkonen

Sähköliiton varapuheenjohtaja

Oy Sähkö Ab oli paikka, jossa varapuheenjohtaja aloitti sähköasentajan uransa. Sähköliiton palveluksessa Hannu Luukkonen aloitti työehtoasiamiehenä kymmenisen vuotta sitten. Liittosihteeri hänestä tuli vuonna 2012. Nimike vaihtui varapuheenjohtajaksi loppuvuodesta 2018.