Paikallinen sopiminen ‒ kaiken parantava ihmelääke?

Paikallinen sopiminen on käsite, jota toistetaan yleisesti mutta jonka merkitys muuttuu sen mukaan, kuka siitä puhuu. Joka tapauksessa nykyiset työehtosopimukset sallivat sopia paikallisesti jo monista asioista, ja luottamusmies on asiantuntevin taho edustamaan työntekijöitä.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite paikallisen sopimisen lisäämisestä osapuolten keskinäiseen luottamukseen perustuen. Hallitusohjelman mukaan paikallista sopimista edistetään työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta.

Kirjaus näyttää aiheuttavan painetta ainakin osalle hallituspuolueita. Paikallisen sopimisen laajentamista yleissitovaan kenttään ajetaan ohi hallitusohjelman kuin käärmettä pyssyyn. Työnantajapuolella on laajennushaluja tyyliin ”rusinat pullasta”: rusinat kyllä maistuisivat, mutta itse pulla tuntuu pakkosellaiselta.

Yleissitovuuden nojalla työehtosopimusta noudattavat työnantajat eivät ole halukkaita sitoutumaan työehtosopimuksen sisältämiin velvoitemääräyksiin, jotka koskevat sellaisenaan järjestäytynyttä työnantajaa normaalisitovuuden kautta. Yleissitovassa kentässä haluttaisiin mieluusti ohittaa työehtosopimukseen oleellisena osana kuuluva luottamusmiesjärjestelmä ja sopia paikallisesti luottamusvaltuutetun tai koko henkilöstön kanssa.

Kuulostaa enemmän kuin oudolta, että paikallista sopimista haluttaisiin laajentaa yleissitovaan kenttään mutta samalla luottamusmiesten asemaa heikentää paikallisena sopijaosapuolena. Paikallista sopimista voidaan toki kehittää työehtosopimusten kautta, mutta ensin pitää saada luottamusmiesten valintaoikeus selväksi. Se takaa työntekijöille tasapainoisen neuvotteluaseman myös järjestäytymättömien työnantajien työpaikoilla.

Tieteelliset näytöt vähissä

Paikallinen sopiminen on kuuma peruna tällä hetkellä, kun lukee eri tahojen kannanottoja asiaan. Ei niin vaikeaa sairautta näytä edes olevan, ettei paikallinen sopiminen voisi toimia parantavana lääkkeenä.

Oikeistopoliitikkojen ja elinkeinoelämän mukaan paikallinen sopiminen on ratkaisu, jolla työllisyys lähtee kasvuun. Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan sopimisen laajentaminen järjestäytymättömiin yrityksiin toisi jopa 15 000 uutta työpaikkaa. Mihinkähän tieteelliseen näyttöön näkemys mahtaa perustua?

Teollisuuden palkansaajat ry:n helmikuussa 2021 julkaiseman analyysin mukaan väite työllisyystilanteen parantumisesta ei perustu tieteelliseen näyttöön. Myös valtiovarainministeriön on ollut vaikea laskea paikallisen sopimisen työllisyyttä edistäviä vaikutuksia.

Paikallisen sopimisen käsitettä käytetään yleisesti, ja jo pelkästään siksi sillä tarkoitetaan hyvin erilaisia asioita. Osa puhuu työpaikoilla tai yrityksissä sovittavista työehdoista ja osa työehtosopimusten määrittelemistä paikallisesti neuvoteltavista yksityiskohdista.

Nykyiset työehtosopimukset sallivat sopia paikallisesti jo monista asioista. Eri asia sitten on, osataanko työpaikoilla sopia aidosti vai ei. Pakottaminen kun ei taida olla ihan sitä, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan. Ainakin toivon niin.

Suunnitelmallisesti kohti ratkaisua metsäteollisuudessa

Metsäteollisuus ry ilmoitti viime lokakuussa luopuvansa työehtosopimustoiminnasta kokonaan muuttamalla jopa sääntöjään ja siirtyvänsä jatkossa paikallisesti sovittaviin työehtoihin alan yrityksissä. Jo viime syksystä alkaen olemme alkaneet suunnitelmallisesti valmistautua metsäteollisuudessa työskentelevien jäsentemme kanssa yrityskohtaisiin neuvotteluihin. Olemme uuden edessä, ja monta haastetta on vielä matkassa ennen kuin maali häämöttää.

Sähköalan työntekijöillä on korkea ammattitaito ja merkittävä rooli metsäteollisuuden työpaikoilla. Toivottavasti myös työnantajien arvostus heitä kohtaan näkyy tulevissa neuvotteluissa.

Sähköliiton selkeä tavoite on turvata metsäteollisuudessa työskentelevien jäsentemme työehdot, asema ja edustus. Toivottavasti tämä uusi valittu sopimisen malli metsäteollisuuden yrityksissä osataan viedä fiksusti maaliin saakka.

Hyvää kevään jatkoa ja pysytään terveinä!

Hannu Luukkonen

Hannu Luukkonen

Sähköliiton varapuheenjohtaja

Oy Sähkö Ab oli paikka, jossa varapuheenjohtaja aloitti sähköasentajan uransa. Sähköliiton palveluksessa Hannu Luukkonen aloitti työehtoasiamiehenä kymmenisen vuotta sitten. Liittosihteeri hänestä tuli vuonna 2012. Nimike vaihtui varapuheenjohtajaksi loppuvuodesta 2018.