Miten teollisuuden sähköammattilaisten etuja valvotaan tulevaisuudessa?

Sähköliiton sopimusalalla 013 tuleva syksy on merkittävä niin liitolle kuin sopimusalalla työskenteleville jäsenillemmekin. Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen nykyinen sopimuskausi ja Sähköliiton sovintokokonaisuus päättyvät 31. lokakuuta. Silloin ratkaistaan sopimusalan sähköasentajien edunvalvonta tuleville vuosille.

Sähköliiton "punaisen kirjan" aikakausi päättyi marraskuun alussa 2017, kun työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry ja työntekijäliitto Teollisuusliitto ry sisällyttivät sähköasentajien työehdot keskinäiseen työehtosopimukseensa, ns. "vihreään kirjaan". Sähköliitto joutui pakkoraossa marraskuun alussa 2017 hyväksymään silloisen valtakunnansovittelijan sovintoesityksen, jota täydennettiin vielä Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton keskinäisellä sopimuksella.

Teollisuudessa sopimusalalla 013 työskentelevät sähköasentajat menettivät oman työehtosopimuksensa ja luottamusmiesjärjestelmän. Heidän etujaan työpaikoilla valvovat sovintokokonaisuuden pohjalta yhteyshenkilöiksi muuttuneet Sähköliiton entiset pääluottamusmiehet yhdessä Teollisuusliiton pääluottamusmiesten kanssa.

Varsin selväksi on tullut kuluneen vajaan kahden vuoden aikana, että teollisuuden työpaikoilla työskentelevät Sähköliiton jäsenet haluavat omista riveistään valitun luottamusmiehen edustamaan itseään. Nykyistä tilannetta ei koeta hyväksi ja tulevaisuudelta odotetaan parempaa. Sähköasentajat ovat ammatistaan hyvin ylpeitä ja haluavat hoitaa edunvalvontansa oman liittonsa kautta. Tulemme liittona selvittämään heti kesälomien jälkeen laaja-alaisesti alalla työskentelevien jäsentemme näkemyksiä ja tahtotilaa tulevaa syksyä silmällä pitäen.

Neuvottelut alkavat 25. kesäkuuta

Keskusteluja alan tulevaisuudesta on käyty nyt reilun puolen vuoden ajan eri tasoisissa tapaamisissa, joissa on ollut läsnä vain Sähköliiton ja Teollisuusliiton edustajat. Lisäksi on pidetty tapaamisisia, joissa ammattiliittojen ohella on ollut mukana myös työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry. Tapaamiset ovat olleet sävyltään positiivisia.

Syksyllä 2017 hyväksytty sovintokokonaisuus edellyttää, että ammattiliittojen välistä liittoyhteistyötä ja sen tulevaisuutta tarkastellaan toukokuun 2019 loppuun mennessä. Sähköliiton ja Teollisuusliiton kanssa käydyissä keskustelluissa on luotu pohja, joka voisi mahdollistaa uskottavan, kestävän ja laaja-alaisen yhteistyön ammattiliittojen välillä. Samalla olemme toki huomioineet myös menneet tapahtumat ja liittojen välisen historian, joiden vuoksi asioihin suhtaudutaan vielä varauksellisesti. Tapaamisemme ovat sujuneet hyvässä hengessä, ja meillä on Teollisuusliiton kanssa yhteisiä teemoja ja ajatuksia, joiden avulla valmistaudumme tulevaan syksyyn.

 

Teollisuuden sähköammattilaisia työskentelee muun muassa SSAB:llä Raahessa, mistä tämä kuva on.

Teollisuudessa työskentelevien yhteyshenkilöiden tapaamisessa  Hämeenlinnassa keväällä 2018 asetetut tavoitteet ovat edenneet sovitun mukaisesti. Sähköliitto sai omilta yhteyshenkilöiltään selkeät raamit ja ohjeet kestävän ratkaisun rakentamiseksi. Sähköliiton edustajat jättivät huhtikuun lopussa 2019 Teollisuusliiton neuvottelijoiden läsnä ollessa Teknologiateollisuuden edustajille neuvotteluesityksen työehtosopimukseen yhtymisestä. Pyyntöön on vastattu, ja neuvottelut sähköliittolaisten edustajien asemasta alkavat Etelärannassa 25. kesäkuuta. Uskomme, että neuvottelut jatkuvat muodossa taikka toisessa varmasti pitkälle syksyyn.

Ratkaisun tulee tukea alan houkuttelevuutta

Teknologiateollisuuden sähköasentajien työtilanne näyttää hyvältä nyt ja tulevaisuudessa. Alan työt lisääntyvät automaation ja digitalisaation edetessä, ja tulevien vuosien haasteena tuleekin olemaan osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman löytäminen alan töihin. Työpaikkojen tulee olla hyvässä maineessa ja houkuttelevia, jotta sähköalan ammattilaiset hakeutuvat niihin. Kaikkien työehtosopimusosapuolten etu olisi löytää alalle kestävä ratkaisu, jotta houkuttelevuus alalla säilyy.

Tässä vaiheessa tulevan syksyn lopputulosta ja sen lopullista muotoa on mahdoton arvioida, mutta tavoittelemme liittona nykyistä olotilaa sitovampaa ja selkeämpää järjestelyä, jossa sähköliittolaisten edustajilla olisi todellinen asema vaikuttaa sekä neuvotellen että sopien.

Hannu Luukkonen

Hannu Luukkonen

Sähköliiton varapuheenjohtaja

Oy Sähkö Ab oli paikka, jossa varapuheenjohtaja aloitti sähköasentajan uransa. Sähköliiton palveluksessa Hannu Luukkonen aloitti työehtoasiamiehenä kymmenisen vuotta sitten. Liittosihteeri hänestä tuli vuonna 2012. Nimike vaihtui varapuheenjohtajaksi loppuvuodesta 2018.