Mistä kumpuaa väite lakon laittomuudesta ja sopimishaluttomuudesta?

Normaalia edunvalvontatyötämme on mustamaalattu monenlaisin sanakääntein. Esille on nostettu muun muassa lait ja hyvät tavat.

Teknologiateollisuus ry on voimassa olevan lakkomme aikana väittänyt sitä laittomaksi ja vaatinut sen lopettamista vahingonkorvausten uhalla. Kannattaa muistaa, että Sähköliiton jäseniä ei koske Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työehtosopimukseen perustuva työrauhavelvollisuus. Lakkomme toteuttamistapa on laillinen, ja siitä on ilmoitettu osapuolille kahden viikon ilmoitusaikaa noudattaen.

Valtakunnansovittelijalle annetun lainmukaisen ilmoituksen mukaan lakkomme tarkoitus on turvata liiton sähköalan työntekijöiden edustus ja asema teollisuuden yrityksissä. Länsimaisessa demokratiassa työtaisteluvapaus on olennainen osa oikeusvaltiota. Työtaistelumme tavoitteena on painostuskeinoin saada jäsenillemme edustus ja asema Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä. Tavoitteemme on normaalia työmarkkinoiden edunvalvontaa.

Sähköliiton lakko ei ole hyvän tavan tai oikeusjärjestyksen vastainen. Työnantajaliiton väitteissä esiintyvä ”yleinen työrauhavelvollisuus” on keinotekoinen käsite, jolla ei ole mitään laillista perustaa, koska Suomen laki ei tällaista velvollisuutta tunne. Sähköliitto ja sen jäsenistö tavoittelevat teollisuuden työpaikoille neuvotteluoikeutta, joka on keskeisin osa kansainvälisesti hyväksyttyjä ammattiyhdistysoikeuksia.

Paikallisissa sopimuksissa Sähköliiton tulee olla sopijaosapuoli

Monet lakon piirissä olevista Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä haluaisivat sopia Sähköliiton kanssa teollisuuden sähköalan työntekijöiden asemasta ja edustuksesta, jotta työpaikoilla päästäisiin palaamaan normaaliin arkeen ja työt jatkuisivat. Mikä siis jarruttaa yritysten sopimisen halua? Ei voi välttyä ajatukselta, että yrityksiä on kielletty tekemästä sopimuksia suoraan Sähköliiton kanssa ja että niille koituisi muuten harmia sopimuksia vastustavien taholta.

Sähköliitto ja sen jäsenistö edellyttävät, että riitaan saadaan kestävä ratkaisu. Paikallisissa ratkaisuissa Sähköliiton tulee olla sopijaosapuolena jäseniään edustamassa. Riidassa on kyse siitä, että Sähköliitto ja sen jäsenet vaativat omaa luottamusmiestä vastaavaa edustajaa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiin. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton mielestä vaatimus on juridisesti mahdoton.

Teknologiateollisuuden on turha väittää, että osapuolten välisellä sopimuksella rikottaisiin rinnakkaissopimuskieltoa. Työmarkkinoilla laajasti arvostetun työtuomioistuimen entisen presidentin Jorma Saloheimon kirjoittamassa työ- ja virkaehtosopimusoikeuden kirjassa todetaan, että sopijaosapuolet voivat tehdä keskenään sopimuksen, joka ei ole työehtosopimus, jos sopijaosapuolten tarkoituksena ei ole ollut sitä sellaiseksi laatia.

Toisen lakon murtaminen ei kuulu ay-liikkeeseen

Sähköliitto pitää ikävänä asiana, että Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus ovat yhdessä lähteneet toden teolla murtamaan Sähköliiton Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksiin asettamaa laillista lakkoa. Yksittäisillä työpaikoilla sähköliittolaisten lailliseen lakko-oikeuteen on yritetty puuttua uhkailun ja pelottelun keinoin. On väläytelty jopa toimintojen ulkoistamista, lopettamista sekä irtisanomisia.

Yrityksiä on kehotettu tekemään Teollisuusliiton pääluottamusmiesten kanssa paikallisia sopimuksia Sähköliiton jäsenten edustajasta ja asemasta. Osa sopimuksista on Sähköliiton ja sen jäsenten näkökulmasta täydellisiä floppeja, joilla meneillään oleva työriita ei tule päättymään. Työnantajan voisi olettaakin yrittävän härskisti murtaa lakkoa, mutta kuuluuko tuonkaltainen toiminta ammattiyhdistysliikkeen periaatteisiin? Ei todellakaan.

Hankalaa on ollut muillakin liitoilla saada työehtosopimusratkaisuja aikaiseksi meneillään olevalla työmarkkinakierroksella. Paperiliitto ja Teollisuusliitto ovat ilmoittaneet tammikuun loppupuolella alkavista kahden viikon työnseisauksista, jotka koskevat paperiteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta ja kemianteollisuutta. Sähköliiton jäsenet paperi- ja puumassateollisuudessa, mekaanisessa metsäteollisuudessa sekä kumi- ja kemianteollisuuden sopimusaloilla osallistuvat edellä mainittuihin lakkoihin tukilakkojen muodossa.

 

 

Hannu Luukkonen

Hannu Luukkonen

Sähköliiton varapuheenjohtaja

Oy Sähkö Ab oli paikka, jossa varapuheenjohtaja aloitti sähköasentajan uransa. Sähköliiton palveluksessa Hannu Luukkonen aloitti työehtoasiamiehenä kymmenisen vuotta sitten. Liittosihteeri hänestä tuli vuonna 2012. Nimike vaihtui varapuheenjohtajaksi loppuvuodesta 2018.