Merkittävä tuomio, vähän palstatilaa

Alkuvuodesta 2011 kävin ensimmäistä kertaa Olkiluoto 3:n työmaalla Sähköliiton yhdyshenkilönä. Enpä olisi arvannut, että kahdeksan vuotta myöhemmin lähetettyihin työntekijöihin liittyvä juttu on yhä ajankohtainen.

Satakunnan käräjäoikeus antoi 17.12.2018 ratkaisunsa Olkiluoto 3:n ydinvoimalatyömaalla työskennelleiden puolalaisten työntekijöiden palkkasaatava-asiassa. Käräjäoikeuden tuomio velvoittaa yhtiötä suorittamaan Sähköliitolle maksamattomia palkkasaatavia lähes 8 miljoonaa euroa viivästyskorkoineen ja korvaamaan liiton oikeudenkäyntikulut ja asianosaiskulut.

Työntekijät työskentelivät lähetettyinä työntekijöinä puolalaisen Elektrobudowa Spolka Akcyjna -nimisen yhtiön palveluksessa pääosin vuosina 20092013. Työntekijät liittyivät Sähköliiton jäseniksi ja vaativat, että työnantaja suorittaa heille yleissitovan Sähköistysalan työehtosopimuksen ja sitä edeltäneen Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimuksen mukaiset palkkasaatavat.    

Sähköliitto nosti asiassa kanteet elokuussa 2011 ja tammikuussa 2012, kun 186 työntekijää siirsi saatavansa ammattiliiton perittäväksi. Käräjäoikeus katsoi tuomioissaan, että töihin olisi tullut soveltaa Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimusta ja sitä seurannutta Sähköistysalan työehtosopimusta. Yritys asiamiehineen ilmoitti määräajassa Satakunnan käräjäoikeudelle olevansa tyytymätön koko tuomioon.

Järjestäytyminen vei elannon

En olisi ikinä arvannut, kuinka pitkäksi ja monimutkaiseksi tämä juttu voi vielä muotoutua, kun menin työmaalle ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2011 Sähköliiton yhdyshenkilönä. Suomessa ei välttämättä edes ymmärretä, mitä ammattiliiton jäseneksi liittyminen vaati työntekijöiltä. Monelta järjestäytyminen vei elannon kanteiden tullessa julkisiksi.

Riitaa tullaan vielä puimaan eri oikeusasteissa. Mahdollisesti asiassa pyydetään uudelleen Euroopan Unionin tuomioistuimen lausuntoa ennen kuin lainvoimainen tuomio saadaan aikaiseksi.

Silmiinpistävää oli, millä tavalla media uutisoi tämän ehkä määrältään Suomen kaikkien aikojen suurimman alipalkkaukseen liittyvän käräjäoikeuden tuomion. Ei voi kuin hämmästellä, kuinka vähän se oli esillä mediassa. Sen sijaan vähän myöhempänä ajankohtana mediassa julkaistiin artikkeli, jossa ay-liikettä koskevassa ikävässä asiassa uutisoitiin näyttävästi otsikkoa myöten Paperitehtaalta pois potkittu ay-aktiivi hävisi rankasti hovioikeudessa. Ikäväkseni on todettava, että ay-liikettä halutaan nostaa mediassa esiin vain negatiivisessa valossa.

Saarto ei ole mielivaltainen, ja sen voi välttää

Pohjanmaalta kuuluu kummia. Sähköliitto julisti viime vuoden lopulla kahta Pohjanmaalla toimivaa sähköalan yritystä kohtaan hakusaarron, joka on herättänyt melkoista parranpärinää alueen lehdissä. Keskusteluissa on ollut suoranaisia asiavirheitä ja viittauksia aiheeseen kuulumattomiin seikkoihin.

Sähköliiton perustehtävä on neuvotella jäsenilleen ja alalle työehtosopimukset ja valvoa niiden noudattamista yhdessä ammattiosastojen kanssa. Jos rikkeitä ilmenee esimerkiksi liiton tai osastojen tekemillä työmaakäynneillä, Sähköliitto tai osasto on yhteydessä työnantajaan ja kertoo, mitkä asiat tulisi hoitaa kuntoon.

Saarto on laillinen toimenpide, jonka liitto voi julistaa. Sen syynä on tavallisimmin se, että yritys on laiminlyönyt työehtojen noudattamisen ja rikkonut työehtosopimusta. Hakusaarto tarkoittaa, että Sähköliitto ei suosittele työsopimuksen tekemistä saarrossa olevan yrityksen kanssa. Alipalkkauksesta voi seurata jatkossa ongelmia esimerkiksi työttömyysturvan kanssa. Saarron voi välttää ottamalla selvää yleissitovan työehtosopimuksen sisällöstä ja noudattamalla sen määräyksiä, eli kilpailemalla rehdisti muiden rehellisten urakoitsijoiden kanssa. Näin menettelemällä näitä saartoon liittyviä keskusteluja ei olisi tarvinnut käydä lainkaan.

Sähköliitto ei julista saartoa mielivaltaisesti. Liiton hallitus voi julistaa saarron vasta, jos työnantaja ei kehotuksista huolimatta korjaa tilannetta.

Mukavaa vuoden alkua!

Hannu Luukkonen

Hannu Luukkonen

Sähköliiton varapuheenjohtaja

Oy Sähkö Ab oli paikka, jossa varapuheenjohtaja aloitti sähköasentajan uransa. Sähköliiton palveluksessa Hannu Luukkonen aloitti työehtoasiamiehenä kymmenisen vuotta sitten. Liittosihteeri hänestä tuli vuonna 2012. Nimike vaihtui varapuheenjohtajaksi loppuvuodesta 2018.