Luottamusyhteiskunta rakennettava uudelleen

Kun voi luottaa siihen, että minusta huolehditaan myös hädän hetkellä, se antaa uskallusta osallistua, kehittyä ja uudistaa. Sellainen on suomalainen luottamusyhteiskunta, jota on alettava rakentaa uudelleen.

Elämme eduskuntavaalien jälkeistä aikaa. Vaaleissa näkyi vahvasti suomalaisten tyytymättömyys edelliseen hallitukseen. Hallitusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä, ja mukana olevilla puolueilla on omat näkemyksensä tulevan hallitusohjelman sisällöstä. Haasteita hallitusneuvotteluissa siis riittää.

Toivon, että Suomeen saadaan aivan lähitulevaisuudessa hallitus, joka on tekemisessään oikeudenmukainen, arvostaa suomalaista työtä ja työelämää, palauttaa sopimisen kulttuurin työmarkkinoille ja tekee päämäärätietoisesti työtä eriarvoisuuden vähentämiseksi yhteiskunnassamme.

Uuden hallituksen on tuettava ammattiliittoja pääsemään eroon palkattomasta työajan pidennyksestä. Se tulee poistaa ilman minkäänlaisia kompensaatioita samalla tapaa kuin se tulikin. Edellinen hallitus oli aloitteellinen ja tuki työnantajia työajan pidentämisen saamiseksi työehtosopimuksiin.

Työnsä aloittaneen eduskunnan on toimittava niin, että luottamus suomalaiseen sopimusyhteiskuntaan palautuu. Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että heistä huolehditaan koko elämänkaaren ajan, myös hädän tai pahan päivän hetkellä. Työnteon, toimeentulon ja hyvinvoinnin ytimessä on osapuolten välinen luottamus.

Suomalaisella kolmikantaperiaatteella on pitkät ja tuloksekkaat perinteet. Sillä on saavutettu koko kansakuntaa hyödyttäviä ratkaisuja. Tähän toimintatapaan on palattava.

 

Sauli Väntti

Sauli Väntti

Sähköliiton puheenjohtaja

Puheenjohtaja työskenteli yhdeksän vuotta Suur-Savon Sähkö Oy:ssä sähkö- ja viestilaitekorjaamon asentajana ennen siirtymistään Sähköliiton palvelukseen. Ura Sähköliitossa on kestänyt jo neljännesvuosisadan! Sauli Väntti on tominut liiton puheenjohtajana loppuvuodesta 2016 lähtien.