Kuka olikaan haluton sopimaan?

EIV-alan työehtosopimusneuvotteluissa ei päästy edes neuvottelemaan palkankorotuksista. Työnantajapuoli paalutti kantansa eikä kallistanut korvaansa Sähköliiton ja JHL:n kustannusneutraaleille kehittämisehdotuksille.

Viime viikolla 1.3. katkenneissa Energia-ICT-Verkostoalan neuvotteluissa korostui työnantajapuolen haluttomuus neuvotella ja sopia työehtosopimuksen sisällön kehittämisestä. Työnantajaliitot Palta ja Energiateollisuus tavoittelivat neuvotteluissa laajasti työehtosopimuksen ehtojen heikentämistä. Näihin heikennysesityksiin taas työntekijäpuolen oli mahdotonta suostua.

Työehtosopimusta olisi kehitettävä jatkuvasti ja ongelmakohtia korjattava toimintaympäristön muuttuessa. Sähköliiton ja JHL:n neuvotteluissa esittämät keskeiset sisällölliset kehittämisehdotukset olivat käytännössä kustannusneutraaleja.

Jopa työntekijäpuolen vaatima kilpailukykysopimuksen mukaisen 24 tunnin työajan pidennyksen poistaminen vuoden 2019 loppuun on käytännössä kustannusneutraali. Varsin oletettavaa on, että 2020 työajan pidennystä työehtosopimuksissa ei enää ole, koska keskeisessä vientiteollisuuden sopimuksessa, Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa, tämä pidennys on irtisanottavissa päättymään vuoden 2019 loppuun. Jos ja kun se irtisanotaan, kikyä on tuskin enää muissakaan työehtosopimuksissa.

Suomi, talous ja yritykset ovat vahvassa nousukiidossa. Ei myöskään ole nykypäivää tai ylipäätään kohtuullista, että työntekijät tekevät osan vuosittaisesta työajasta ilman palkkaa talkootyönä työnantajille. Tuotot näistä talkootunneista valuvat kuitenkin omistajille osinkojen muodossa.

Silmiintuijottelu ei vie mihinkään

Usein työehtosopimusneuvottelut kariutuvat erimielisyyksiin palkankorotusten tasosta. Näissä neuvotteluissa palkankorotuksista ei päästy edes neuvottelemaan, koska työnantajaliitot vetäytyivät ennalta paalutettuihin ehdottomiin kantoihinsa. Uusia neuvottelupäiviäkään työnantajaliitot eivät olleet halukkaita sopimaan. Taktisesti työnantajaliitot eivät kuitenkaan olleet valmiita toteamaan neuvotteluja katkenneiksi, vaan tämä jäi työntekijäpuolen todettavaksi. Muutoin osapuolet istuisivat Paltan toimistolla tuijottelemassa toisiaan silmiin vieläkin.

Sähköliitto tuntee Energia-ICT-Verkostoalan toimialana ja myös alalla toimivat yritykset ja niiden haasteet. Liitto on ollut merkittävässä ja vastuullisessa roolissa alan nykymuotoisen työehtosopimuskokonaisuuden muodostamisessa. Tämä vastuullisuus alasta, työntekijöistä ja yrityksistä on edelleen keskeisessä roolissa Sähköliiton toiminnassa. Työntekijäpuoli ei ollut hakemassa mitään kohtuutonta katkenneissa neuvotteluissa. Neuvotteluilta toivottiin rakentavaa työehtosopimuksen sisällön kehittämistä ja asiallista palkkaratkaisua.

Kohtuudella on todettava, että työnantajaliitot Palta ja Energiateollisuus saavat katsoa itseään peiliin hakiessaan syyllisiä ja syitä neuvotteluiden tuloksettomuudelle.

Sähköliiton Energia-ICT-Verkostoalan johtokunta kokoontuu tiistaina 6.3.2018 käsittelemään neuvottelutilannetta, ja liiton hallitus on koolla torstaina 8.3.2018.

Sauli Väntti

Sauli Väntti

Sähköliiton puheenjohtaja

Puheenjohtaja työskenteli yhdeksän vuotta Suur-Savon Sähkö Oy:ssä sähkö- ja viestilaitekorjaamon asentajana ennen siirtymistään Sähköliiton palvelukseen. Ura Sähköliitossa on kestänyt pian neljännesvuosisadan! Sauli Väntti valittiin liiton puheenjohtajaksi loppuvuodesta 2016.