Kuka jäisi kaipaamaan leikkureita ja talkootyötä?

Syksyn budjettiriihi ja työehtosopimuskierroksen avaus. Näitä me Sähköliitossa odotamme perustelluista syistä emmekä jää ainoiksi.

Työttömiä kaltoin kohtelevan ja epäoikeudenmukaisen aktiivimallin poistaminen oli yksi päähallituspuolue SDP:n vaalilupauksista. Täytyy toivoa, että syksy budjettiriihineen tuo lisää määrätietoisuutta vaalilupauksen täyttämiseen mahdollisimman pikaisesti.

Hallituskumppani Keskusta tuntuu hillitsevän aktiivimallin purkuhaluja tarrautumalla hallitusohjelman kirjaukseen Puretaan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimista on sovittu

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että purkutoimien käynnistyminen odottaa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toteuttaman aktiivimallin vaikutusarvion valmistumista lokakuussa.

Kansalaisten keskuudessa aktiivimallin purkaminen saa varmasti kannatusta, eikä asiassa muutoinkaan ole syytä viivytellä.

Talkootyön on loputtava

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus avaavat työehtosopimuskierroksen. Yksi keskeisimmistä asioista neuvotteluissa on työaikakysymys ja erityisesti kiky-sopimuksessa sovittu talkootyöpykälä eli palkaton työajan pidentäminen.

Molemmat järjestöt ovat ottaneet asiaan kantaa julkisuudessa. Teollisuusliitto katsoo, että työajan pidennystä ei jatkossa enää ole yhdessäkään sen solmimassa työehtosopimuksessa. Teknologiateollisuus puolestaan näkee työajan pidennyksen muuttuneen kiky-sopimuksen myötä pysyväksi.

Sähköliiton pääsopimusalojen neuvottelut sijoittuvat alkuvuoteen 2020, joten työajan pidennyskysymyksen kannalta syksyn ratkaisut vaikuttavat todennäköisesti myös omiin neuvotteluihimme. Tavoittelimme jo edellisissä neuvotteluissa työajan pidennyksestä luopumista. Nyt ammattiliittojen keskuudessa vaikuttaa olevan hyvin vahva ja laaja tahtotila tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Teollisuusliitto on siis paljon vartijana; tuemme tavoitetta ja toivomme neuvottelijoille menestystä!

Neuvottelut Sähköliiton jäsenten asemasta ja oikeuksista Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä jatkuvat, sillä nykyinen yhteyshenkilöjärjestely on voimassa lokakuun loppuun. Sähköliitto menetti oman työehtosopimuksensa syksyllä 2017 Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton liitettyä sähköasentajien työehdot keskinäiseen työehtosopimukseensa. Liiton jäsenet ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä nykytilanteeseen, ja asiaa yritetään korjata neuvottelemalla.

Sauli Väntti

Sauli Väntti

Sähköliiton puheenjohtaja

Puheenjohtaja työskenteli yhdeksän vuotta Suur-Savon Sähkö Oy:ssä sähkö- ja viestilaitekorjaamon asentajana ennen siirtymistään Sähköliiton palvelukseen. Ura Sähköliitossa on kestänyt jo neljännesvuosisadan! Sauli Väntti on tominut liiton puheenjohtajana loppuvuodesta 2016 lähtien.