Joulumielellä työmarkkinoille

Mitä nousee esiin, kun ottaa näkökulmaksi nostaa vuoden lopuksi esiin positiivisia asioita?

Näin vuoden lopulla joulua odottaessa tulee mieleen suuria ajatuksia maailman menosta. Hyvää tahtoa ja joulumieltä olisi yritettävä löytää myös työmarkkinoille.

Pohtiessani, mitä haluaisin tuoda esiin, mieleen nousee ensimmäisenä paljon haasteita ja ehkä enemmänkin negatiivissävytteisiä asioita. Totesin kuitenkin, että olen kaikista niistä jossain vaiheessa kuluvaa vuotta puhunut tai kirjoittanut. Nyt onkin aika tuoda esiin positiivisia asioita, luoda uskoa huomiseen ja saada hyvälle joulumielelle.

Vaikka vientisektorin työnantajaliike näkee suomalaisen sopimusyhteiskunnan toimintaa kahlitsevana, meillä on paljon työnantajaliittoja, jotka näkevät valtakunnallisissa työehtosopimuksissa mahdollisuuksia. Sähköliiton pääsopimusalojen neuvottelukumppanit lukeutuvat näihin. Tästä olen hyvin tyytyväinen, vaikka tiedänkin, että neuvotteluissa haasteita tulee riittämään.

Olen itse tullut neuvottelutoimintaan mukaan silloin, kun Lauri Lyly toimi Sähköliiton puheenjohtajana. Hänellä oli ja on hyvät verkostot sekä neuvottelusuhteet. Laurilta saamiani oppeja olen omassa toiminnassani toteuttanut parhaan kykyni mukaan. Vaikeistakin asioista voidaan neuvotella rakentavasti, kun muistamme, että korkeintaan asiat riitelevät, eivät henkilöt.

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Energiateollisuus ry ja Sähkötekniset työnantajat STTA ry ovat Sähköliitolle hyvin pitkäaikaisia neuvottelukumppaneita. Järjestöjen välinen yhteistyö ja neuvottelutoiminta on uudistanut väkevästi sähkö- ja energia-alojen sopimustoimintaa. Paljon on silti vielä tehtävää.

Toivonkin, että saisimme keskusteluun laajemman sopimuskokonaisuuden, vaikkapa runkosopimusmallin, joka kattaisi nykyisten pääsopimusalojemme lisäksi huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimuksen. Valtaosa Sähköliiton jäsenistä tulisi tämän sopimuksen piiriin. Tämä olkoon yksi toiveistani tälle joululle, kuultakoon se työnantajaliitoissa, Korvatunturin lisäksi.

Käänteentekevä erillissopimus

Sähköliitto ja Destia löysivät toisensa sopimustoiminnassa. Yrityksen ja liiton välillä solmittiin erillissopimus, jonka mukaan Destia noudattaa sähköalan töissä energia-ict-verkostoalan työehtosopimusta. Tämä on käänteentekevä muutos: olemme vuosien varrella käyneet neuvotteluita yrityksen raideliikenteen sähkö- ja turvalaitetöissä noudatettavasta sopimuksesta.

Nyt kaikki asettui kohdalleen, ja kyseisissä töissä tullaan alkavan sopimuskauden alusta noudattamaan energia-ict-verkostoalan työehtosopimusta. Sähköliiton neuvotteleman työehtosopimuksen rooli raideliikenteen sähkö- ja turvalaitetöissä onkin kasvanut merkittäväksi.

Volttipäivät voimaannutti

Koronavirus on pitänyt meitä otteessaan jo kaksi vuotta. Välillä yhteiskuntaa on suljettu, välillä taas hieman avattu. Koronan varjossa Helsingin osasto järjesti elokuussa hienot Volttipäivät pääkaupunkimme ytimessä. Sähköliittolaisia perheineen kokoontui yhdessä, tavattiin ystäviä, kohdattiin ja juteltiin, koettiin yhteisöllisyyttä.

Muistan vieläkin, kuinka hyvältä ja voimaannuttavalta tuntui tavata ystäviä ja tuttavia ympäri Suomea pitkästä aikaa. Kiitos vielä kerran ammattiosastolle ja sen aktiiveille hienosta kokemuksesta!

Turun osasto juhli 65-vuotista taivaltaan marraskuun alussa. Minulla oli kunnia osallistua juhlaan Turussa upeassa ravintola Gräddassa. Paikalla oli paljon osaston jäseniä puolisoineen, paljon tuttuja vuosien varrelta. Sain istua samassa pöydässä eläkkeellä olevan työkaverini ja hyvän ystäväni Ilari Hyytiäisen kanssa. Hänen rauhallisuutensa ja positiivisuutensa on aina tehnyt minuun vaikutuksen, niin tälläkin kertaa. Lämpimiä terveisiä Ilarille ja mitä parhainta joulun aikaa!

Jäsenmaksu laski joululahjaksi jäsenille

Sähköliiton edustajisto laski liiton ensi vuoden kokonaisjäsenmaksun alemmaksi kuin ilmeisesti koskaan aiemmin: tasan 1 prosenttiin! Se on hieno joululahja liiton jäsenille, joka toivottavasti madaltaa myös kynnystä liittyä liiton jäseneksi. Toivonkin, että uudistuksen myötä saamme jäsenmäärämme vahvaan kasvuun. Kuultakoon tämä myös Korvatunturilla.

Jäsenmaksumme rakennetta ja maksamistapaa koskevaa selvitystyötä tehdään nopealla aikataululla. Keväällä 2022 edustajisto pääsee keskustelemaan asiasta.

Jäsenmaksulla katamme liiton ja osastojen toimintaa sekä työttömyysturvaa. Selvää on, että asiasta tullaan käymään paljon keskustelua. Hyvä niin. Kaikki olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että jäsenmaksun maksamisen tulee olla helppoa ja yksinkertaista, on sitten kyseessä työnantajaperinnässä oleva tai itsemaksava jäsen.

Alue- ja järjestötoiminnan kehittämishankkeeseemme tulee mukaan uusia ammattiosastoja lähes viikoittain. Uusilla alueasiantuntijoilla riittää työsarkaa yhdessä ammattiosastojen kanssa. Todella hienoa että hanke on lähtenyt näin lupaavasti käyntiin.

Lopuksi esitän vielä yhden toiveen tälle joululle. Toivon, että alamme työpaikoilla keskustella järjestäytymisestä ja liiton jäsenyydestä. Keskustellaan positiivisuuden kautta, luodaan yhteisöllisyyttä!

 

Sauli Väntti

Sähköliiton puheenjohtaja

Puheenjohtaja työskenteli yhdeksän vuotta Suur-Savon Sähkö Oy:ssä sähkö- ja viestilaitekorjaamon asentajana ennen siirtymistään Sähköliiton palvelukseen. Ura Sähköliitossa on kestänyt jo neljännesvuosisadan! Sauli Väntti on toiminut liiton puheenjohtajana loppuvuodesta 2016 lähtien.