Jäsenet ovat puhuneet – vaalit on käyty

Vastavalittu edustajisto kokoontuu marraskuun lopulla, mutta koronaepidemia pitää jännityksessä, voidaanko kokous järjestää suunnitellusti vai päädytäänkö se hajauttamaan.

Edustajiston vaalit on käyty, tulos vahvistettu ja 70 liiton päättäjää valittu. Kiitän kaikkia vaaleissa ehdokkaina olleita, kuten myös äänioikeuttaan käyttäneitä. Suuret onnittelut kaikille valituiksi tulleille!

Sähköliiton yhteislistan ehdokkaat saivat vaaleissa annetuista äänistä 67 prosenttia ja Sähköliiton Edunvalvonnantekijät 32 prosenttia. Hieman yli 28 prosentin äänestysaktiivisuus jäi viime vaaleista mutta oli toki selkeästi ay-vaalien keskitason yläpuolella.

Liiton viime vuosien toiminta koko vaaliprosessi mukaan lukien on kehittynyt entistä avoimemmaksi, läpinäkyvämmäksi ja demokraattisemmaksi. Liiton jäsenet antoivat vaaleissa selkeän valtakirjan tämän myönteisen kehityksen jatkamiseksi.

Valittu edustajisto kokoontuu 27.–29. marraskuuta Tampereelle valitsemaan liiton hallinnon ja johdon seuraavalle nelivuotiskaudelle. Toivotaan, että koronaepidemia saadaan pidettyä kurissa, jotta kokous voidaan järjestää suunnitellusti. Olemme varautuneet myös hajauttamaan kokouksen useammalle paikkakunnalle, jos mahdolliset kokoontumisrajoitukset estävät sen järjestämisen vain yhdellä paikkakunnalla eli Tampereella.

Sähkön siirtohinnoittelu nousi otsikoihin

Yle uutisoi 12. lokakuuta sähkön siirtohinnoittelun epäkohdista. Monet siirtoyhtiöt ovat nostaneet siirtohintoja moninkertaisesti sen, minkä ne ovat investoineet säävarman sähköverkon rakentamiseen. Yhtiöt ovat siis tehneet valtavan kovaa tulosta siirtohinnoittelun turvin ja perustelleet hintojen korotuksia erheellisesti säävarman sähköverkon rakentamisella. Perustelu on mennyt läpi, koska kukaan ei ole asiaa kyseenalaistanut ja yksittäisen asiakkaan on lähes mahdotonta selvittää asiaa.

Siirtohinnoittelua valvova Energiavirasto eli käytännössä asiakkaiden etuja valvoja viranomainen on mahdollistanut törkeän ylihinnoittelun ja pimittänyt totuuden sähkönkuluttajilta. 13 merkittävää siirtoyhtiötä on nostanut vuodesta 2015 hintojaan keskimäärin 40 prosenttia vedoten säävarman sähköverkon aiheuttamiin kuluihin, joita on todellisuudessa koitunut vain 4 prosenttia. Pukki siis asetettiin kaalimaan vartijaksi, ja huonostihan siinä kävi: yhtiöt rikastuivat ja kansalaiset köyhtyivät.

Sähköverkkojen rakennus-, huolto- ja kunnossapitotöistä huolehtivat urakointiyhtiöt ovat sen sijaan taloudeltaan päinvastaisessa tilanteessa. Siirtoyhtiöt ovat kilpailuttaneet urakointiyhtiöt vereslihalle, käytännössä kannattavuustason rajalle ja jopa sen alapuolelle. Konkurssejakin on nähty, eikä syynä ole ollut työn vaan työstä saadun vastineen eli rahan puute.

Sähköliitto nosti siirtohinnoittelun epäkohdat julkisuuteen jo keväällä 2019 ja vaati hinnoittelumekanismin läpinäkyvyyden lisäämistä sekä viranomaisten puuttumista ylihinnoitteluun. Teimme asiasta esityksen myös SAK:n edustajistolle, jotta keskusjärjestö käyttäisi vaikutusvaltaansa asian korjaamiseksi. 

Nykyhallitus otti sähkömarkkinalain uudistamisen hallitusohjelmaansa ja on nyt valmistelemassa sitä. Sähköyhtiöiden siirtohinnoitteluun pyritään rakentamaan parempaa valvontamekanismia.

Toivotaan, että Ylen esiin nostama epäkohta vaikuttaa valmisteluun. Aiemmat tiedot valmistelusta eivät ole olleet kovin rohkaisevia; ministeriö ja sen virkamiehet ovat sivuuttaneet lähes täysin asiantuntijalausunnot, jotka nostivat esiin Ylenkin uutisoimat epäkohdat ja keinot niiden korjaamiseen. Suomen hallituksella on nyt näytön paikka hoitaa tämä suuri epäkohta kuntoon. 

Suomen sähköisin ammattiliitto jo 65 vuotta!

Sähköliitto tulee 30. lokakuuta kunnioitettavaan 65 vuoden ikään. Vuosiin mahtuu monenlaista jäsenistön asioiden hoitamista. Alkuvuosina liitto taisteli työehtosopimusoikeuksista työnantajien, työnantajaliittojen ja jopa muiden ammattiliittojen kanssa. Vähitellen työehtosopimuksia alkoi tulla ja jäsenistön palkka- ja työehtojen taso rupesi oman sopimustoiminnan myötä kehittymään. Tällä hetkellä Sähköliiton solmimien työehtosopimusten taso on SAK:laisten liittojen kärkikaartia.

Suomen Yrittäjät ja myös Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) pyrkivät horjuttamaan luottamusta suomalaiseen sopimusyhteiskuntaan. Järjestelmään, joka on tuonut hyvinvointia yhteiskuntamme jokaiselle tasolle, poistanut eriarvoisuutta ja antanut meille kaikille mahdollisuuden löytää oma tiemme ja ansaita työllämme säällinen elanto. Joukkoon liittyi myös Metsäteollisuus ilmoittamalla, ettei se enää ole sopijapuoli työehtosopimuksissa, vaan sopimukset tehdään paikallisesti yritysten ja henkilöstön välillä. Tämä johti suoranaisiin ”riemunkiljahduksiin” tahoilla, jotka haluavat heikentää suomalaisten työehtoja ja oikeuksia työelämässä.

Sähköliitolla on pitkät perinteet metsäteollisuudessa työskentelevien sähköalan työntekijöiden edunvalvonta- ja työehtosopimustoiminnassa. Ratkaistaan neuvotteluprosessit nykyisten sopimusten päätyttyä miten hyvänsä, Sähköliitto tulee olemaan jäsentensä puolesta niissä mukana. Toivonkin rakentavaa yhteistyötä metsäteollisuuden työpaikoilla vaikuttavien ammattiliittojen kesken. Se on meidän vahvuutemme.

Järjestäytyminen on luonnollisesti perusvahvuutemme. Nyt jos koskaan on tärkeää muistuttaa työkavereita järjestäytymisen merkityksestä. Vain ammattiliitto kykenee puolustamaan työntekijöitä, ja ammattiliitto olemme me kaikki yhdessä. Olemmehan Suomen sähköisin ammattiliitto!

Valoisaa mieltä kaikille piristämään pimenevää syksyä!

Sauli Väntti

Sauli Väntti

Sähköliiton puheenjohtaja

Puheenjohtaja työskenteli yhdeksän vuotta Suur-Savon Sähkö Oy:ssä sähkö- ja viestilaitekorjaamon asentajana ennen siirtymistään Sähköliiton palvelukseen. Ura Sähköliitossa on kestänyt jo neljännesvuosisadan! Sauli Väntti on tominut liiton puheenjohtajana loppuvuodesta 2016 lähtien.