Hallitus kiusaa suomalaista työntekijää

Työntekijöiden työsuhdeturvan heikentäminen, perusteettoman hätätyön teettäminen ja teollisuuden sähköasentajien tulevaisuus. Näihin kaikkiin meidän pitää puuttua.

Hallitus pitää itsepintaisesti kiinni työntekijöiden työsuhdeturvan heikentämisestä eli "pärstäkerroinpykälästä" pienissä yrityksissä. Tämä on muuttunut jo arvovaltakysymykseksi hallitukselle ja erityisesti työministeri Jari Lindströmille. Jopa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtaja Jyri Häkämies arvosteli hallituksen hanketta, mutta sekään ei saanut hallitusta empimään käsittämättömän ja työntekijöiden perusoikeuksien vastaisen lain valmistelussa.

Sähköliiton hallitus päätti elokuun lopun kokouksessaan valmiudesta ulosmarsseihin syyskuun puolivälissä, mikäli muut liitot tekisivät vastaavia päätöksiä. Tässä vaiheessa muiden liittojen toimet ovat toistaiseksi olleet yrityskohtaisia ylityökieltoja.

Mikäli hallitus ei vedä pois suunnitelmiaan työntekijöiden työsuhdeturvan heikentämisestä, Sähköliitto valmistautuu yhdessä muiden SAK:n jäsenliittojen kanssa kovempiin toimenpiteisiin hallitusta vastaan. Tästä päätetään viikolla 39 kokoontuvassa ylimääräisessä Sähköliiton hallituksen kokouksessa.

Viranomaisten lepsuilu mahdollistaa työaikalain rikkomisen

Sähköliitto asetti energia-ict-verkostoalalle ylityökiellon 1. helmikuuta vauhdittaakseen alan työehtosopimusneuvotteluja. Työaikalain hätätyötä koskevista määräyksistä välittämättä yritykset teettivät työntekijöillään suurimman osan ylityökiellon aikaisesta viankorjaustyöstä hätätyönä.

Aluehallintovirastojen viranomaiset eivät juurikaan perehtyneet yritysten heille toimittamiin hätätyöilmoituksiin. Hätätyön määrä suorastaan räjähti, lähes kaikki ylityöt muuttuivat hätätyöksi ylityökiellon aikana. Ylityökielto ei ole lain tarkoittama peruste hätätyön käyttöön.

Vielä 1980-luvulla sähköyhtiö ja sen toimitusjohtaja saivat tuomion korkeimmassa oikeudessa vastaavasta menettelystä. Tänä päivänä tämä lain rikkominen näyttää tapahtuvan viranomaisen silmien alla ja suojeluksessa. Paljon on siis muuttunut. Työelämän lainsäädäntö on laadittu työntekijän suojelemisen periaatteella, joka on nykyviranomaisilta kateissa. Sähköliiton selvityksen mukaan kahdessa aluehallintovirastossa hätätyöilmoitukset ratkaistiin todennäköisimmin työaikalain mukaisesti, sillä ne hyväksyivät vain vajaat seitsemän prosenttia saapuneista hätätyöilmoituksista.

Tulemme edelleen selvittämään niin yritysten kuin viranomaistenkin toimintaa asiassa. Tämä ei jää tähän.

Teollisuuden sähköasentajat huolissaan tulevaisuudestaan

Teknologiateollisuuden sähköasentajat menettivät viime syksynä melkoisen riidan jälkeen oman työehtosopimuksen ja samalla omat edustajansa eli luottamusmiehet. Valtakunnansovittelijan johdolla laadittu sopimus on ollut entisille pääluottamusmiehille ja luottamusmiehille koko lailla pettymys. Sopimuksen sisällön toimeenpaneminen on ollut työlästä, koska yhteisiä näkemyksiä sopimuksen työnantajapuolen Teknologiateollisuuden kanssa on ollut vaikea löytää.   

Mainitussa sopimuksessa sovittiin, että Sähköliitto ja Teollisuusliitto neuvottelevat 31.5.2019 mennessä liittojen välisestä yhteistyöstä ja sähköalan työntekijöiden asemasta teknologiateollisuuden työpaikoilla. Liittojohdot ovat tavanneet ja sopineet kyseisten neuvottelujen aloittamisesta.

Sauli Väntti

Sauli Väntti

Sähköliiton puheenjohtaja

Puheenjohtaja työskenteli yhdeksän vuotta Suur-Savon Sähkö Oy:ssä sähkö- ja viestilaitekorjaamon asentajana ennen siirtymistään Sähköliiton palvelukseen. Ura Sähköliitossa on kestänyt pian neljännesvuosisadan! Sauli Väntti valittiin liiton puheenjohtajaksi loppuvuodesta 2016.