Hallitus heikentämässä työntekijöiden turvaa

Lainsäädännön arviointineuvosto käsittelee lakiesitystä, joka heikentäisi työntekijöiden irtisanomissuojaa. SAK vaatii esityksen muuttamista tai vetämistä pois. 

Suomen hallitus on heikentämässä työntekijöiden irtisanomissuojaa pienissä, alle 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä. Melkoinen osa Sähköliiton jäsenistäkin työskentelee juuri tällaisissa yrityksissä.

Irtisanomiskynnys suomalaisessa lainsäädännössä on varsin matala keskeisiin eurooppalaisiin kilpailijamaihin verrattuja. Hyväksytyksi tullessaan lakiesitys loisi epävarmuutta monille työpaikoille sekä vaikuttaisi näin työntekijöiden turvallisuuden tunteeseen ja ostokäyttäytymiseen kotimarkkinoilla.

Lakiesitys oli lausuntokierroksella, joka päättyi 16. elokuuta. Lainsäädännön arviointineuvosto on ilmoittanut ottavansa esityksen käsiteltäväkseen.

Hallitus perustelee esitystään väittämällä irtisanomiskynnyksen nousseen ja kiristyneen Suomessa. Irtisanomisen helpottamisella väitetään olevan myös työllisyysvaikutuksia. Mitään näyttöä tai faktoja näiden perusteiden tueksi ei ole. Kansainvälisten tutkimusten mukaan irtisanomiskynnys ei ole Suomessa erityisen korkea. Esityksen tueksi pyydetyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen asiantuntija-arviot eivät tue esitettyjä perusteluja. Esitetyllä muutoksella ei nähdä olevan mainittavia työllisyysvaikutuksia.

Järjestöllisistä toimista tiedotetaan syyskuun alussa

Lakiesitys antaa työnantajalle käytännössä määrittelemättömän tulkintamahdollisuuden vähäisessä työvelvoitteen laiminlyöntitapauksessa tai tilanteessa, jossa työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta heikentää epäasiallinen käyttäytyminen. Oikeuskäytäntö määrittelisi jatkossa sen, mitä lainsäätäjä on lakiin tai sen perusteluihin jättänyt kirjaamatta.

Nykyhallitus jatkaa suomalaisia työntekijöitä sortavalla linjallaan hyvin vakaasti. Onkohan se sopinut jo työnantajapuolen kanssa madallettavan irtisanomiskynnyksen laukeamistason?

SAK on päättänyt ryhtyä järjestöllisiin toimiin, mikäli hallitus ei muuta lakiesitystään tai vedä sitä pois. Keskusjärjestön hallitus ilmoittaa näistä toimista tarkemmin 3. syyskuuta pidettävän kokouksensa jälkeen. Tätä ennen jäsenliitot päättävät toimista hallinnoissaan.

Puolusta suomalaista työntekijää – äänestä

Miten yksittäinen ihminen voi vaikuttaa siihen, että hänen ja kaltaistensa oikeuksia työelämässä kunnioitetaan? Ensi kevään eduskuntavaaleissa äänestäminen on hyvä vaikutuskanava.

Muistetaan äänestää varsinaisena vaalipäivänä 14. huhtikuuta tai ennakkoon 3.–9. huhtikuuta!

Sauli Väntti

Sauli Väntti

Sähköliiton puheenjohtaja

Puheenjohtaja työskenteli yhdeksän vuotta Suur-Savon Sähkö Oy:ssä sähkö- ja viestilaitekorjaamon asentajana ennen siirtymistään Sähköliiton palvelukseen. Ura Sähköliitossa on kestänyt pian neljännesvuosisadan! Sauli Väntti valittiin liiton puheenjohtajaksi loppuvuodesta 2016.