Elämää koronaviruksen ympärillä

Nykyisessä tilanteessa asiat pyörivät koronaviruspandemian ympärillä. Taloudessa vaikutukset ovat dramaattisia. Yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä on juuri nyt noin 400 000 työntekijää.

Olemme kevättalven ja alkukevään aikana saaneet muistutuksen elämän hauraudesta ja yhteiskunnan haavoittuvuudesta koronaviruspandemian johdosta. Turvallinen lintukotomme on muuttunut poikkeusoloissa eläväksi, eristäytyneeksi ja suljetuksi.

Edellisen kerran yhteiskuntamme koki poikkeusolot sodan aikana, jolloin vihollinen oli selkeästi tunnistettavissa. Nykyinen vihollisemme on vaarallinen, näkymätön ja salakavalasti leviävä virustauti. Tämän vuoksi kaikki hallituksemme päättämät rajoitustoimet ovat varsin hyvin perusteltuja.

Pandemia on vaikuttanut kansalaisten terveyden lisäksi dramaattisesti talouteen. Liike-elämä on lähes pysähtynyt, ravintolat on suljettu, hotellit ovat tyhjillään, kauppa on hiljentynyt, palvelualoilla on käynnissä massiiviset henkilöstön lomautukset. Myös teollisuudessa jopa 70 prosenttia yrityksistä on lomauttamassa henkilöstöään.

Yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä on kirjoitushetkellä noin 400 000 työntekijää. Lomautetuille on hyvin tärkeää, että heidän ja heidän perheidensä toimeentuloa autetaan. Tämän vuoksi hallitus on yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa rakentanut väliaikaisia muutoksia työttömyysturvalainsäädäntöön helpottaakseen lomautettujen ja työttömiksi joutuvien tilannetta. Nämä muutokset ovat eduskunnan käsittelyssä ja vahvistuvat lähiaikana.

Vaikutukset näkyvät myös liiton jäsenkentässä

Lomautukset ovat tässä tilanteessa arkipäivää myös Sähköliiton jäsenille; monet yritykset ovat käynnistäneet yt-neuvottelut. Tätä kirjoitusta laadittaessa dramaattista lomautusaaltoa ei kuitenkaan ole tullut, vaikka lomautusmäärät ovatkin selvästi kasvussa. Sähköalojen työttömyyskassa on varautunut lomautuspiikkiin lisäämällä henkilökuntaansa.

Energia-ICT-verkostoala on yhteiskunnan perusinfrastruktuuria, sähkön ja lämmön tuotantoa, sähkönjakelua sekä ICT-järjestelmien rakentamista ja ylläpitoa. Alan toimintojen ylläpitäminen on nykyisessä kriisitilanteessa yhteiskuntamme kannalta hyvin oleellista. Toivottavasti alan yritykset ovat maltillisia ja pitävät henkilökuntansa työssä mahdollisimman laajasti.

Sähköistys- ja sähköasennusalalla erityisenä haasteena on asennustarvikkeiden saatavuus työmaille. Tarvikkeiden loppuessa työmaiden pysähtyminen on todennäköistä, mikä valitettavasti tarkoittaa henkilökunnan lomauttamisia. Toivottavasti näin pitkälle ei jouduta.

Yrityksiltä edellytetään näissä poikkeusoloissa henkilöstönsä suojaamista mahdollisimman hyvin virustartunnalta. Jokaisella yksilöllä on luonnollisesti myös oma vastuunsa suojautua. Sähköliiton jäsenet työskentelevät paljon asiakasrajapinnassa, rakennustyömailla muiden yritysten työntekijöiden kanssa ja monissa muissa vastaavissa tilanteissa. Riski saada virustartunta on moninkertainen verrattuna etätöitä tekeviin.

Toivonkin terveyttä ja turvallisuutta kaikille Sähköliiton jäsenille perheineen. Sähköliitto osana SAK: aista liittoperhettä on tässä kriisitilanteessa mukana tukemassa ja rakentamassa työntekijöiden asemaa helpottavia lainsäädäntö- ja muita hankkeita.   

Kevätedustajisto siirtyy

Sähköliiton hallitus siirsi edustajiston kokouksen pidettäväksi myöhemmin syksyllä, koska sen järjestäminen toukokuussa oli nykytilanteessa mahdotonta.

Uusi ajankohta ilmoitetaan piakkoin. Kokous järjestetään kuitenkin viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Työehtosopimusneuvottelut hyvin hankalia

Liiton pääsopimusalojen, sähköistys- ja sähköasennusalan sekä energia-ICT-verkostoalan työehtosopimukset päättyivät maaliskuun lopussa. Sopimukset ovat kuitenkin voimassa niin kauan kuin neuvotteluja käydään.

Neuvottelutoiminta on kokenut melkoisen muutoksen: perinteinen työnantajapuolen silmiin tuijottelu on väistynyt etäneuvottelujen tieltä. Vielä edellisellä neuvottelukierroksella etäneuvottelu ei tullut edes mieleen, mutta nyt se on käytäntö ja teknisesti varsin hyvin toimiva kaiken lisäksi. Muuta hyvää neuvotteluista ei sitten voikaan sanoa.

Suomalainen ay-liike lähti tälle neuvottelukierrokselle poistamaan kilpailukykysopimuksen talkootunteja työehtosopimuksista. Talkootunnit ovat poistuneet lähes kaikissa neuvottelupöydissä. Tosin työnantajapuoli on osannut vaatia ja myöskin saanut eri sopimuspöydissä erisuuruisia kompensaatioita siitä hyvästä.

Työnantajapuoli on osannut hyödyntää kilpailukykysopimuksen todella hyvin. Yritykset saivat noin 6 miljardin euron helpotuksen sosiaalivakuutusmaksuihin, kun osa maksuista siirtyi työntekijöiden maksettavaksi. Lisäksi väliaikaiseksi tarkoitettu 24 talkootuntia tuli työehtosopimuksiin ilmaiseksi, ja yritykset vaativat nyt niiden poistamisesta kompensaatioita.

Sähköliiton neuvottelupöydissä työnantajaliittojen vaateet ns. kiky-tuntien poistamisen kompensaatioista ovat suomenennätysluokkaa. Me työntekijäpuoli olemme tehneet lukemattomia kompromissiesityksiä, mutta työnantajaliittojen vastaantulot ovat täysin olemattomia. Työnantajapuoli näyttää pyrkivän hyödyntämään nykytilanteen maksimaalisesti heikentääkseen sähköalan työntekijöiden työehtoja.

Muistutan työnantajapuolta siitä, että pyrkimys työehtojen heikentämiseen on kaksiteräinen miekka. Jotta nuoret kiinnostuisivat alasta ja työntekijöiden saatavuus olisi turvattu tulevaisuudessakin, sähköala tarvitsee houkuttelevuutta. Esimerkiksi energia-ICT-verkostoalalle kaivataan kipeästi uusia työntekijöitä jo nyt, eikä työehtojen polkeminen auta tässä tilanteessa millään tavoin.

Uskoa tulevaisuuteen

Vaikka ennusteet koronavirusepidemian kestosta ovat kovin erilaisia, elämä jatkuu tämän pandemian jälkeenkin. Ollaan positiivisia ja uskotaan tulevaisuuteen, pidetään huolta perheistämme ja vanhuksistamme. Noudatetaan suojautumisohjeita ja toimitaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Sähköliitto huolehtii myös henkilökuntansa terveydestä, ja olemmekin siirtyneet etätöihin. Yhteydenpito toimii edelleen puhelimitse ja sähköpostitse.

Taltutetaan koronavirus yhdessä ja palautetaan yhteiskuntamme takaisin normaalioloihin.

Terveyttä ja turvallisuutta kaikille liiton jäsenille perheineen!

Sauli Väntti

Sauli Väntti

Sähköliiton puheenjohtaja

Puheenjohtaja työskenteli yhdeksän vuotta Suur-Savon Sähkö Oy:ssä sähkö- ja viestilaitekorjaamon asentajana ennen siirtymistään Sähköliiton palvelukseen. Ura Sähköliitossa on kestänyt jo neljännesvuosisadan! Sauli Väntti on tominut liiton puheenjohtajana loppuvuodesta 2016 lähtien.