Edustajiston rooli vahvistuu

Edustajisto käyttää ylintä päätäntävaltaa Sähköliittoa koskevissa asioissa. Ensi vuodesta alkaen edustajisto kokoontuu kahdesti vuodessa, mikä korostaa sen tärkeää roolia.

Viime viikonloppuna kokoontunut Sähköliiton edustajisto valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Niilo Ojalan Raahesta jäljellä olevan edustajistokauden ajaksi. Niilo on SSAB:n Raahen tehtaalla työskentelevien sähköliittolaisten yhteyshenkilö, jolla on takanaan pitkä ura sähköasentajana ja luottamushenkilönä sekä Sähköliiton hallinnossa.

Uuden puheenjohtajan valinta tuli ajankohtaiseksi, kun kaksi vuotta sitten tehtävään valittu Jari Räsänen siirtyi Sähköliiton työehto- ja järjestöasiantuntijaksi elokuun puolivälissä.

Kiitokset Jarille vielä hyvin hoidetusta kahdesta vuodesta vaativassa tehtävässä ja menestystä Niilolle tulevissa haasteissa!

Kaksi kokousta – asiat käsittelyyn tuoreeltaan

Eniten Sähköliiton tulevaan toimintaan vaikuttaa laaja sääntömuutospaketti, jonka edustajisto kokouksessaan hyväksyi. Vain liittomaksuja koskeva sääntömuutosesitys palautettiin uudelleenvalmistelua varten. Tarkoituksena on ottaa se edustajiston käsiteltäväksi ensi vuoden aikana.

Edustajiston rooli liiton ylimpänä päätöksentekijänä korostuu jatkossa, kun se siirtyy kahden vuotuisen kokouksen tahtiin. Kevätkokous käsittelee edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja linjaa seuraavan vuoden tavoitteita. Syyskokous  puolestaan päättää seuraavaa vuotta koskevista asioista, muun muassa toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Kun kokoukset ovat noin puolen vuoden välein, edustajisto pääsee ottamaan asioihin kantaa enemmän tuoreeltaan kuin yhden vuosikokouksen mallissa.

Eroon oppilasjäsenen tuplaliittymisestä

Järjestämistyö on yksi Sähköliiton painopistealueista, ja nyt edustajisto teki tätä tukevan muutoksen liiton tarkoitusta ja toiminnan laatua koskevaan sääntöjen pykälään. Liiton tehtäviin kirjattiin yhdessä ammattiosastojen kanssa toteutettava järjestämis- ja jäsenhankintatyö. Ammattiliiton perustehtävä sai siis liiton ja myös osastojen säännöissä sille kuuluvan arvon.

Oppilasjäseniä koskeva sääntömuutos poistaa aiemmin vaaditun tuplaliittymisen: Tähän saakka oppilasjäsenen on pitänyt liittyä uudelleen sopimusalajäseneksi, kun hän on työllistynyt opintojen jälkeen sähköisille aloille. Jatkossa oppilasjäsenyys jatkuu automaattisesti sopimusalajäsenyytenä. Samalla oppilaalle syntyy jäsenmaksuvelvoite.

Sääntömuutosten myötä itsestäni tuli liiton ja hallituksen varapuheenjohtaja. Liittosihteeri-nimike siirtyi historiaan. Joulukuussa kokoontuva Sähköliiton hallitus valitsee itselleen toisen varapuheenjohtajan vetämään kokousta, mikäli sekä puheenjohtajalla että varapuheenjohtajalla on este toimia hallituksen puheenjohtajana.

Vaalitapamuutos vaatii kolmen neljäsosan enemmistön

Sähköliiton edustajiston vaalitavasta jouduttiin äänestämään. 30 edustajiston edustajaa oli hallituksen esityksen eli vaalitavan säilyttämisen kannalla. 39 kannatti kolmen osaston tekemää esitystä vaalien muuttamisesta enemmistö- tai suhteellisiksi vaaleiksi ilman vaaliliittokohtaisia ehdokaslistoja, mikä olisi tarkoittanut vaaliliittojen lakkauttamista. Aikaisemmin jo Sähköliiton hallitus äänesti asiasta kokouksessaan. Hallitus päätyi äänin 8–6 esittämään vaalitavan pitämistä ennallaan.

Edustajistossa käytettiin runsaasti puheenvuoroja vaalitavan muuttamisen puolesta. Puheenvuoroissa toivottiin ryhmätoiminnasta luopumista ja sitä, "ettei edustajiston kokouksissa tarvitse lähteä kulman taakse keskustelemaan". Puheenvuoroissa vedottiin myös siihen, että ammattiosastojen rooli olisi kasvanut tulevaisuudessa, koska ne olisivat vastanneet yhä enenevissä määrin edustajistovaalien ehdokasasettelusta. Se olisi lisännyt myös edustajiston roolia nimenomaan jäsenten edustajana.

Aika ei ollut vielä kypsä muutoksen tekemiselle, koska sääntömuutos olisi vaatinut kolmen neljäosan enemmistön edustajistossa. Vaalitapa jäi siis vielä tällä kertaa ennalleen.

Hannu Luukkonen

Hannu Luukkonen

Sähköliiton varapuheenjohtaja

Oy Sähkö Ab oli paikka, jossa varapuheenjohtaja aloitti sähköasentajan uransa. Sähköliiton palveluksessa Hannu Luukkonen aloitti työehtoasiamiehenä kymmenisen vuotta sitten. Liittosihteeri hänestä tuli vuonna 2012. Nimike vaihtui varapuheenjohtajaksi loppuvuodesta 2018.