Edustajiston kokous lähestyy!

Edustajistovaaleissa mukana olleille ehdokkaille teetettiin kysely, jolla selvitettiin kiinnostusta liiton hallinnon paikkoja kohtaan. Henkilövalinnat tehdään sopimusalakohtaisesti edustajiston kokouksessa 27.–29. marraskuuta.

Sähköliiton edustajistovaalit käytiin syyskuussa ja vaalien tulos vahvistettiin lokakuun puolivälissä pidetyssä hallituksen kokouksessa. Uusi vaaleilla valittu edustajisto kokoontuu 27.–29. marraskuuta Tampereelle valitsemaan liitolle hallinnon ja johdon seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Toiminnan avoimuuden ja läpinäkyvyyden luonnolliseksi jatkumoksi kaikille vaaleissa mukana olleille ehdokkaille lähetettiin sähköisessä muodossa kysely viikolla 43. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ehdokkaana olleilta kiinnostus liiton hallinnon paikkoja kohtaan. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 148 ehdokasta määräaikaan 8. marraskuuta mennessä.

Edustajiston jäsenten on tarkoitus tehdä henkilövalinnat sopimusalakohtaisesti edustajiston kokouksessa. Kyselyn vastauksista koostetaan edustajistoon valituille sopimusaloittain etukäteen pohjamateriaali päätöksenteon tueksi. Jokainen edustaja voi toki edelleen itse kokouksessa esittää itseään haluamiinsa hallintopaikkoihin.

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden kannalta olisi tärkeää, että hallinnon valinnoissa kunnioitetaan vaalitulosta ja vaaleissa menestyminen otetaan huomioon hallinnon paikkoja täytettäessä.

Koronavirustilanne aiheuttaa myös omat kommervenkkinsä itse Tampereella pidettäväksi suunnitellulle kokoukselle ja sen järjestelyille. Edustajiston kokous joudutaan hyvin suurella todennäköisyydellä jakamaan useampaan kokoustilaan sopimusalakohtaisesti. Marraskuun alkupuolella Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on linjannut suosituksenaan, ettei yli 50 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestetä ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, ellei turvavälejä ole mahdollista noudattaa. 

Toivotaan, ettei koronatilanne Pirkanmaan alueella heikkene entisestään marraskuun loppua kohden, jotta kokous voidaan järjestää viranomaisten suositukset huomioon ottaen.

Ylimääräistä rahaa kassan jäsenmaksuun?

Suomen Yrittäjät jaksaa hämmentää koronakriisinkin keskellä. Järjestön toimeksiannosta Kantar TNS kysyi työelämässä olevilta, mitä mieltä kyselyyn vastaajat olisivat, jos työnantaja tarjoaisi työsuhde-etuna Yleisen työttömyyskassan (YTK) jäsenmaksun.

Tarkoitushakuisesti kyselyssä ei kysytty yleisesti näkemystä työnantajan maksamasta työttömyyskassan jäsenmaksusta. Ainoana vaihtoehtona oli nimenomaan YTK:n jäsenmaksun maksaminen työsuhde-etuna.

Kovin oudolta tuntuu tämän koronakriisin keskellä, että yrityksillä olisi kassassa ylimääräistä rahaa ottaakseen vapaaehtoisesti uusia työsuhde-etuja kustannettavakseen. Huomionarvoinen on myös se tosiasia, että Suomen Yrittäjät on toistuvasti tuonut esiin yritysten taloudellisen ahdingon ja korostanut maan hallitukselle erilaisten yritystukien tarpeellisuutta koronakriisin aikana.

Varmaan olisi järkevää laajemminkin pohtia yrityksille maksettavien tukien tarpeellisuutta, kun löysää rahaa näyttää niillä olevan. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja rohkaisee tiedotteessaan työnantajia tarjoamaan tätä työsuhde-etua työntekijöilleen.

USA:n yhtenäistämisessä on sarkaa

Saas nähdä, mitä rapakon toisella puolella vielä tapahtuu tässä presidentinvaalisaagassa. Vaaleissa annetut äänet on pikkuhiljaa laskettu, vaalien voittajakin on jopa selvillä, ja hänen voittonsa on laajasti tunnustettu eri valtioissa ympäri maapallon.

Aika näyttää, päättyykö synkkä ajanjakso ja tapahtuuko vallanvaihto rauhanomaisesti tammikuussa suunnitellun mukaisesti. Vasta valitulla presidentti Joe Bidenillä on valtava työ saada Yhdysvaltojen kansa yhdistettyä, niin pahasti kansa on jakaantunut kahtia. Vaalien voittajaksi julistautumisen jälkeen tulevan presidentin viesti oli kuitenkin maltillisen rakentava ja yhtenäisyyttä korostava repivän vaalikamppailun ja jännittävän ääntenlaskennan jälkeen.

 

Hannu Luukkonen

Hannu Luukkonen

Sähköliiton varapuheenjohtaja

Oy Sähkö Ab oli paikka, jossa varapuheenjohtaja aloitti sähköasentajan uransa. Sähköliiton palveluksessa Hannu Luukkonen aloitti työehtoasiamiehenä kymmenisen vuotta sitten. Liittosihteeri hänestä tuli vuonna 2012. Nimike vaihtui varapuheenjohtajaksi loppuvuodesta 2018.