Eduskunnan tartuttava sähkön siirtohinnoitteluun

Uuden eduskunnan on uudistettava sähkön siirtohinnoittelun valvontamekanismi läpinäkyväksi ja asiakkaille ymmärrettäväksi. Hinnoittelulle on laadittava selkeät rajat, joiden rikkomisesta seuraa sanktio. Tällä hetkellä sähkönsiirtoa liiketoimintana suojaa epäselvä lainsäädäntö.

Nykyinen sähkömarkkinalaki edellyttää jakeluverkkojen haltijoilta merkittäviä parannuksia sähkön toimitusvarmuuteen. Tällä pyritään ehkäisemään sääilmiöiden aiheuttamia ylipitkiä sähkökatkoja, jotka ovat olleet melko yleisiä haja-asutusalueilla. Sähkökatkoja pystytään lyhentämään maakaapeloinnilla, siirtämällä sähköjohtoja tienvarteen ja tekemällä leveämpiä johtoteitä.

Asia ei sinällään ole uusi; hyvälaatuisen eli häiriöttömän sähkön toimittaminen asiakkaille oli yksi alueellisten sähköyhtiöiden keskeisimpiä arvoja ennen sähkömarkkinalakia. Sähkömarkkinalaki toi mukanaan toimintojen eriyttämisvelvoitteen ja kilpailun useimmille osa-alueille lukuun ottamatta sähkönsiirtoa, joka on edelleen alueellista monopolitoimintaa. Kiristyneen kilpailun myötä sähkön jakeluverkkojen huolto- ja kunnossapitotöissä toimiva henkilöstö on vähentynyt jo vuosia. Työtä tehdään minimihenkilöstömäärällä, ja ylityökiintiöt ovat jatkuvasti täynnä. Myös sähköyhtiöiden arvoissa on tapahtunut muutos: ne tulouttavat rahaa omistajilleen. Sähkönsiirrosta on muodostunut varmaa ja tuottavaa epäselvän lainsäädännön suojaamaa liiketoimintaa.

Sähkönjakeluverkosto on asiakkaiden moneen kertaa maksama

Energiaviraston tehtävänä on valvoa, etteivät sähkönjakeluverkkoyhtiöt käytä monopoliasemaansa väärin ja peri ylihintaa asiakkailtaan. Sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa, vaan sähkön toimittaa aina kyseisellä alueella toimiva verkkoyhtiö. Sähköenergian sen sijaan voi ostaa miltä tahansa sähkönmyyjältä Suomesta. Sähköverkkoyhtiöt ovat nostaneet merkittävästi siirtohintojaan perusteenaan säävarman sähköverkon rakentaminen asetettujen velvoitteiden mukaisesti. Epäselvää on, menevätkö siirtohintojen korotukset säävarman sähköverkon rakentamiseen vai lihottavatko ne yhtiöiden omistajien rahakirstuja. Todennäköisesti molempia, koska nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa myös viimeksi mainitun.

Energiaviraston siirtohintojen valvontamekanismi on äärimmäisen sekava ja monimutkainen, tavalliselle sähkön kuluttajalle ylivoimainen selvitettävä. Lisäksi on huomioitava useimpien sähköverkkoyhtiöiden erittäin hyvät taloudelliset tulokset verrattain pitkältä ajalta. Nykytilanteessa on vähintäänkin epäselvää, onko Energiavirasto onnistunut tehtävässään valvoa sähkönsiirron ylihinnoittelua tai haluaako se ylipäätään onnistua sille annetussa tehtävässä vai onko vika lainsäädännössä. Vanha sanonta toteaa: "Mikä ei ole oikeus, ei voi olla lakikaan." Asiakkaiden oikeusturva monopoliasemassa toimivien sähköverkkoyhtiöiden siirtohintojen mielivaltaista korottamista vastaan on olematon: on pakko maksaa. Suomalainen sähkönjakeluverkosto on nähtävä osana kansallista infrastruktuuria, jonka asiakkaat ovat moneen kertaan maksaneet.

Huhtikuussa valittavan uuden eduskunnan tulee uudistaa sähkön siirtohinnoittelun valvontamekanismi läpinäkyväksi ja yhtiöiden asiakkaille ymmärrettäväksi. Sähkönsiirron hinnoittelulle on laadittava selkeät rajat, joiden rikkomisesta seuraa sanktio. Perusinfrastruktuurimme ei voi olla sijoittajien pikavoittojen temmellyskenttä, vaan se on turvattava kansallisomaisuudeksemme.

Sauli Väntti

Sauli Väntti

Sähköliiton puheenjohtaja

Puheenjohtaja työskenteli yhdeksän vuotta Suur-Savon Sähkö Oy:ssä sähkö- ja viestilaitekorjaamon asentajana ennen siirtymistään Sähköliiton palvelukseen. Ura Sähköliitossa on kestänyt jo neljännesvuosisadan! Sauli Väntti on tominut liiton puheenjohtajana loppuvuodesta 2016 lähtien.