Aktiivimallista tulee tehdä kannustava

Pahinta aktiivimallissa on etuuden leikkaamisen aiheuttama tunne, että on epäonnistunut yhteiskunnan jäsenenä. Aktiivisuuden osoittamiseen pitää antaa tasa-arvoiset mahdollisuudet.

Vuoden voimassa ollut työttömyysturvan aktiivimalli on leikannut 40 prosentilta työttömiä työttömyystukea.

Epäinhimillisen mallin leikkausten kohteiksi ovat eniten joutuneet lähellä eläkeikää olevat iäkkäimmät työnhakijat. Uhkakuvat ovat toteutuneet. Aktiivimalli on leikkausmalli, jossa työtön on itse syyllinen työttömyysturvan leikkaukseen.

Työttömän näkökulmasta työttömyystuen leikkaus ei kuitenkaan ole aktiivimallissa pahinta, vaan leima laiskuudesta, epäonnistumisesta yhteiskunnan jäsenenä. Heikossa asemassa olevaa ihmistä ei kannusteta tai tueta, vaan lannistetaan entistä enemmän. Vuosikymmenien työuran päättyminen työttömyyteen on yksilön näkökulmasta jo sellainen syyllisyyden taakka, ettei valtion tulisi enää omilla toimillaan lannistaa lisää.

Hallituksen näkemys työttömyyden syistä perustuu vanhentuneisiin asenteisiin, joiden mukaan kaikki työttömät pystyisivät tarttumaan työhön kuin työhön. Käytännössä näin ei ole, vaikka työtön itsekin näin näkisi. Rahoitusalan erityisasiantuntijaa ei oteta töihin kaupan kassalle kovin herkästi, koska hänen ajatellaan olevan liian pätevä työhön tai lähtevän kuitenkin nopeasti koulutustaan vastaavaan työhön.

Positiivinen on myös aktiivinen

Aktiivimallin mukainen työttömyyskorvauksen leikkaus tulisi lopettaa. Työttömiltä tulee vaatia aktiivisuutta, mutta tasa-arvoisesti ja antamalla siihen mahdollisuuksia. Aktiivisuutta tulee vaatia kannustavasti, luoda ilmapiiri, josta työtön saa virtaa ja positiivisen vireen työnhakuun. Positiivinen ihminen on aktiivisempi kuin laiskaksi leimattu. Aktiivisuuden tulisi kasvattaa työttömyyskorvausta.

Työllisyyden hoitoon tarvitaan muutosta, kuten onnistuneessa Pirkanmaan työllisyyskokeilussa tehtiin. Mallin tavoitteena oli etenkin laskea pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömyyttä. Siinä onnistuttiin yli odotusten. Onnistumisen avaimina pidettiin työttömien aitoa kohtaamista kasvotusten ja sitä, että jokaiselle työnhakijalle löydettiin yksilöllinen polku työmarkkinoille. Tämän onnistuneen työllisyyskokeilun maan hallitus lopetti vuoden lopussa.

Työmarkkinaosapuolet saatava mukaan valmisteluun

Vuoden voimassaolon aikana ei ole löydetty syitä pitää aktiivimalli nykyisellään.

Toukokuun hallitusneuvotteluissa puolueet ottavat kantaa aktiivimallin jatkoon. Toivon niiden ottavan myös työmarkkinaosapuolet valmisteluun mukaan. Mitä leveämmin hartioin pystymme työllisyyttä hoitamaan, sitä paremmat tulokset saamme aikaan.

Ari Wigelius

Ari Wigelius

Sähköliiton järjestöasiantuntija

Ari Wigelius on Sähköliiton järjestöasiantuntija, joka vastaa liitossa nuorisotoiminnasta sekä työmarkkinatiedottamisesta.